Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konwencja Liderów – Praktyka projektowania regulaminów i procedur komercjalizacji

A
A

W dniach 19-20 marca, w godz. 9-16.00 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędą się warsztaty, których celem jest praktyka projektowania nowych regulaminów zarządzania własnością intelektualną, a także procedur komercjalizacji. Liczba osób ograniczona. Udział jest bezpłatny.

Zgodnie z nowelą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 roku uczelnie wyższe są zobowiązane do przygotowania nowych regulaminów zarzadzania własnością intelektualną do końca marca br. W chwili obecnej na większości uczelni trwają intensywne prace nad nowymi regulacjami. Ze względu jednak na dość nowatorski charakter tych prac i niepewność dotyczącą wykładni niektórych nowych przepisów oraz praktycznej organizacji procesu przekazywania praw na uczelni zapraszamy na dwudniowe spotkanie o formule warsztatowej, które stanowi próbę uporządkowania głównych problemów oraz wskazania możliwych rozwiązań.

Spotkanie przeznaczone jest szczególnie dla przedstawicieli uczelni oraz jednostek naukowych, tj.:

  • przedstawicieli Centrów Transferu Technologii,
  • przedstawicieli spółek celowych pomorskich Uczelni,
  • władz uczelni i instytutów PAN,
  • osób odpowiedzialnych za tworzenie nowych regulaminów na uczelniach i ich konsultacje społeczne,
  • wszystkich osób zainteresowanych procedurami komercjalizacji w jednostkach badawczych

Data: 19-20 marca 2015 roku
Godzina: 9.00 – 16.00
Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, InnoBaltica, ul. Trzy Lipy 3, Budynek A, IV piętro
Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.marzec@innobaltica.eu do dnia 18 marca.

 ---

Konwencja Liderów organizowana w ramach Projektu „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja” realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerami są InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Justyna Michalkiewicz (0)
GdanskLAB