Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konkursy dla przedsiębiorców o unijne dotacje

We wrześniu rozpoczną się kolejne konkursy dla przedsiębiorców o unijne dotacje. 14 września rusza nabór wniosków dla małych i średnich firm, które stawiają pierwsze kroki w eksporcie. Działanie ?Paszport do eksportu? zostanie uruchomione po raz trzeci i ostatni w tym roku.

A
A

We wrześniu rozpoczną się kolejne konkursy dla przedsiębiorców o unijne dotacje. 14 września rusza nabór wniosków dla małych i średnich firm, które stawiają pierwsze kroki w eksporcie. Działanie ?Paszport do eksportu" zostanie uruchomione po raz trzeci i ostatni w tym roku.

Tydzień później, 28 września PARP rozpocznie nabór wniosków na innowacyjne inwestycje
w ramach działania 4.4 Programu Innowacyjna Gospodarka. Oba konkursy adresowane są wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje oraz pełną dokumentacje konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.parp.gov.pl w zakładce ?Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka".

 

Dotacje dla nowych eksporterów

?Paszport do eksportu" czyli tzw. działanie 6.1 ma na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań przedsiębiorstw z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. Trzecia i zarazem ostania już w tym roku runda aplikacyjna potrwa do 9 października 2009 r. Budżet działania na lata 2007 - 2013 wynosi ponad 121 milionów euro, we wrześniowym konkursie przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji około 65 mln złotych.

 

Nowy konkurs na innowacyjne inwestycje jesienią tylko dla małych i średnich firm

 

Działanie 4.4 czyli Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym to jedno z najbardziej popularnych form dofinansowania, z którego korzystają przedsiębiorcy. Ogromne zainteresowanie
i wysoka jakość zgłaszanych projektów spowodowała dwukrotne zwiększenie budżetu poprzednich konkursów. Do tej pory z tej formy wsparcia skorzystało około 177 przedsiębiorców na kwotę ponad 2,4 mld złotych. W zakończonym w lipcu konkursie zostanie podpisanych kolejnych ponad 100 umów na kwotę 1,5 mld złotych. Drugi w tym roku nabór w tym działaniu rozpocznie się 28 września, a do dyspozycji przedsiębiorców będzie budżet w wysokości 750 mln złotych. W tym naborze o środki na dofinansowanie projektów będą mogły starać się wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa. Ta decyzja wynika z konieczności zapewnienia przeznaczenia co najmniej 65 % na poziomie Programu środków zaalokowanych na bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach POIG dla beneficjentów z sektora MSP. Konkurs będzie jednocześnie pierwszym, który zostanie przeprowadzony według nowych kryteriów oceny merytorycznej. Nowe kryteria oceny kładą nacisk na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Zgodnie ze zmianami, każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Ocena punktowa jest uzależniona od skali/poziomu innowacyjności nowego produktu. Jesienna runda aplikacyjna do działania 4.4 zakończona zostanie 30 października.

 

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych
i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury

Rzecznik prasowy

tel. 022/ 432 71 44 e-mail: media@parp.gov.pl

Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości