Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konferencja Innowacyjna Europa - 27 i 28 października

A
A

W dniach 2728 października 2015 w Gdańsku odbędzie się konferencja Innowacyjna Europa organizowana przez założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Konferencja będzie zarówno miejscem debaty o przyszłości innowacji, jak i podsumowaniem sześciu miesięcy prac Koalicji. Uczestnicy konferencji przedstawią ocenę  bieżącej sytuacji, propozycje zmian oraz perspektywy rozwoju sektora innowacji w Polsce i w Europie.

W programie tegorocznej konferencji znalazły się panele dyskusyjne, warsztaty, prezentacje i prelekcje. Wśród zaproszonych na konferencję gości są zagraniczni i polscy prelegenci zajmujący się tematem innowacji, a także przedstawiciele całego polskiego ekosystemu innowacji: przedsiębiorcy, naukowcy oraz politycy.

Konferencję zainauguruje sesja poświęcona wyzwaniom legislacyjnym dla ekosystemu innowacji. Kolejne panele dotyczyć będą m.in. narzędzi, które wspierają powstawanie innowacji i ich finansowania. W pierwszym dniu swoje prelekcje wygłoszą także zaproszeni goście, m.in. międzynarodowej sławy brytyjski lekarz i naukowiec prof. Richard Frąckowiak, autor komputerowej mapy mózgu nominowany do Nagrody Europejskiego Wynalazcy prof. Wiesław Nowiński oraz amerykański specjalista transferu technologii Louis Berneman. Drugi dzień konferencji to przede wszystkim praktyczne warsztaty i inspirujące wykłady, a także prezentacje polskich naukowców i start-upów o ich międzynarodowych sukcesach. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również wyniki prac grup roboczych Koalicji, w tym raporty dotyczące wybranych obszarów.

Koalicja, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland oraz Wardyński i Wspólnicy została powołana w kwietniu br. Celem jej działania jest stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.

KPI na początku działalności powołała cztery grupy robocze, których celem jest wypracowanie proinnowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Tematy objęte pracami KPI to:

  • Komercjalizacja badań i formy inwestowania w projekty o podwyższonym ryzyku
  • System podatkowy a proces innowacji
  • Regulacje prawne
  • Współpraca nauki z biznesem

 

Konferencja Innowacyjna Europa

27-28 października 2015

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej wydarzenia pod adresem www.ie2015.pl

Więcej informacji o KPI: www.koalicjadlainnowacji.pl
Twitter: @innowacjePL

Organizator: Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Partnerzy strategiczni: Grupa Energa, Intel, Polpharma, T-Mobile
Partnerzy instytucjonalni: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy/Sponsorzy: Grupa LOTOS, Miasto Gdańsk, Res Publica, Samsung, Startup Poland, PwC, Wardyński i Wspólnicy, Grupa Adamed, Europejskie Centrum Solidarności, Urząd Miasta Gdańsk