Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Infrastruktura i Internacjonalizacja: Business Roundtable - podsumowanie

W dn. 8 października 2010 r. w Hotelu Ritz Four Seasons w Lizbonie miała miejsce konferencja ?Infrastruktura i Internacjonalizacja - Business Roundtable: Polska", która była poświęcona zaprezentowaniu przedsiębiorcom portugalskim możliwości biznesowych i inwestycyjnych w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie projektów infrastrukturalnych.

A
A

W dn. 8 października 2010 r. w Hotelu Ritz Four Seasons w Lizbonie miała miejsce konferencja ?Infrastruktura i Internacjonalizacja - Business Roundtable: Polska", która była poświęcona zaprezentowaniu przedsiębiorcom portugalskim możliwości biznesowych i inwestycyjnych w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie projektów infrastrukturalnych.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie, we współpracy z koncernem medialnym Cofina . Ze strony Miasta Gdańska udział w konferencji wzięły: Pani Iwona Bierut, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, oraz Pani Izabela Kuś, Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych. Polska przedstawiona została jako kraj atrakcyjny dla inwestorów portugalskich, a za główne jej atuty uznano: dynamiczny wzrost gospodarczy, wyróżniający się na tle państw UE, centralną, strategiczną lokalizację, zaawansowanie technologiczne oraz wysoki poziom kwalifikacji kadr. Podkreślono, iż pomimo obecności dużych przedsiębiorstw portugalskich, w Polsce wciąż jest miejsce dla innych firm z Portugalii. Do liderów wśród portugalskich inwestorów należą tak znane w Gdańsku firmy jak Jeronimo Martins (sieć sklepów Biedronka) Bank Millenium SA czy wykonawca konstrukcji stalowych dla PGE Areny - Martifer.

W prezentacjach, wskazano liczne możliwości biznesowe, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości realizowania projektów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. W szczególności prezentacja Gdańska, obok informacji o najważniejszych aktualnych inwestycjach infrastrukturalnych (komunikacja miejska, rewitalizacja dróg wodnych, inwestycje drogowe, ECS, PGE Arena, rewitalizacje - Nowego Portu, Letnicy, Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza) zawierała opis wielu projektów, które miasto wybrało do realizacji w tej właśnie formule finansowania. Przedstawiono min. projekty w toku (Targ Sienny i Rakowy oraz Wyspa Spichrzów) oraz nowe takie jak - Nadmorskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku, kompleks 3 parkingów podziemnych, sieć przyszkolnych obiektów sportowo - rekreacyjnych czy projekt rewitalizacji i zagospodarowania Targu Węglowego.

Konferencja spotkała się z szerokim zainteresowaniem portugalskiego biznesu i mediów gospodarczych. Jednym z istotnych efektów konferencji było nawiązanie indywidualnych kontaktów i rozmowy z inwestorami zainteresowanymi Gdańskiem. Spośród przedstawionych projektów przeznaczonych do realizacji najwięcej zainteresowania wzbudziły podziemne parkingi wielopoziomowe.