Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

II SYMPOZJUM - Tunel drogowy pod Martwą Wisłą

Doświadczenia z budowy pierwszej rury tunelu. Honorowy Patronat: Minister Infrastruktury i Rozwoju

A
A

II SYMPOZJUM
TUNEL DROGOWY POD MARTWĄ WISŁĄ
Doświadczenia z budowy pierwszej rury tunelu

Honorowy Patronat: Minister Infrastruktury i Rozwoju
______________________________________________________________________________

13 lutego 2014 roku (czwartek)
Gdańsk, ul. Żaglowa 11  - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 

AGENDA SYMPOZJUM

 

9.30 - 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 - 10.50

POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM, WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCIOWE
Ryszard Trykosko, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Marcin Kruk, Przewodniczący Komitetu Młodej Kadry PZITB

10.50 - 12.30 WYSTĄPIENIA PROBLEMOWE - część I
10.50 - 11.10

Realizacja tunelu w otwartym wykopie – strona „Ku Ujściu”, strona „Marynarki Polskiej” wraz z węzłem drogowym.
mgr inż. Waldemar Kwiatkowski / KELLER Polska Sp. z o.o.
mgr inż. Grzegorz Kur / OHL S.A.

11.10 - 11.30

Realizacja i monitoring komory startowej i wyjściowej maszyny TBM.
prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki, dr inż. Rafał Buca / KELLER Polska Sp. z o.o.

11.30 - 11.50

Instalacja maszyny TBM i drążenie pierwszej rury tunelu.
mgr inż. Piotr Czech, mgr inż. Adam Łosiński, inż. Kinga Smolibowska / Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
mgr inż. Katarzyna Konarska / OHL S.A.

11.50 - 12.10

Rozpoznanie geotechniczne z uwzględnieniem doświadczeń z drążenia tunelu drogowego pod Martwą Wisłą.
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, mgr inż. Bohdan Buca / Politechnika Gdańska
mgr inż. górnik Józef Pawłowski / OHL ZS Polska Sp. z o.o.

12.10 - 12. 30

Osiadanie podłoża i obiektów budowlanych w wyniku drążenia tunelu pod Martwą Wisłą - analizy obliczeniowe i wyniki pomiarów.
dr hab. inż. Marcin Cudny, mgr inż. Adam Pisowacki / Politechnika Gdańska

12.30 - 13.00 Przerwa kawowa / Konferencja prasowa
13.00 - 14.40 WYSTĄPIENIA PROBLEMOWE - część II
13.00 - 13.20

Monitoring zwierciadła wód podziemnych i ich jakości na obszarze budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą.
dr inż. Beata Jaworska - Szulc / Politechnika Gdańska

13.20 - 13.40

Produkcja prefabrykowanych elementów żelbetowych obudowy stałej tunelu pod Martwą Wisłą.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski / Politechnika Gdańska
mgr inż. Marek Litkowski / PB Kokoszki S.A.

13.40 - 14.00

Doświadczenia z realizacji budowlanych konstrukcji tymczasowych i pomocniczych.
mgr inż. Tomasz Kołakowski, mgr inż. Witold Kosecki, mgr inż. Radosław Leusz, mgr inż. Jan Piwoński / Europrojekt Gdańsk S.A.

14.00 - 14.20

Doświadczenia ze stosowania systemów deskowań PERI w realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą.
mgr inż. Jarosław Wolnik / PERI Polska Sp. z o.o.

14.20 - 14.40          

Analiza dotychczasowej realizacji tunelu oraz zalecenia do wykonania jego drugiej rury i przejść poprzecznych.
mgr inż. Jose Miguel Fernandez Remesal / OHL S.A.

14.40 - 15.30

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE SYMPOZJUM
prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz / Politechnika Gdańska

15.30 - 16.00

Lunch