Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

II edycja konkursu Firma zaangażowana społecznie

II edycja konkursu Firma zaangażowana społecznie

A
A

Już po raz drugi startuje konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najlepiej wdrożonych Praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrealizowanych w obszarze zaangażowania społecznego przez mikro, małe lub średnie firmy z województwa pomorskiego.

 Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk. Organizatorami Konkursu są: Forum Inicjowania Rozwoju, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza, 2Pi Group, Multistudio, Studio 102. Partnerem strategicznym Konkursu jest Grupa LOTOS S.A.

W pierwszej, pilotażowej edycji nagrodzona została firma AMBRA Sp. z o.o., która świadczy kompleksowe usługi z zakresu utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów biurowych, handlowo-usługowych, socjalnych
i przemysłowo-produkcyjnych. 

W ramach Konkursu, poszukiwane są dobre praktyki CSR realizowane przez pomorskie firmy w obszarze zaangażowania społecznego. „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” to jeden z siedmiu  kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej wg. normy ISO 26000.

Premiowane będą zgłoszone praktyki, które były realizowane we współpracy z przedstawicielami innych sektorów (np. organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji kultury i edukacji i in. podmiotów, które nie należą do sektora biznesu), a także działania strategiczne, realizowane lub planowane w dłuższej perspektywie czasowej, spójne z wizją i misją przedsiębiorstwa (oraz strategią CSR jeśli firma taką posiada). Działania zakończone lub w zaawansowanym stadium realizacji.

Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, organizatorzy konkursu poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa i jednocześnie takich, które wspierają daną społeczność lokalną i przyczyniają się do budowania z nią relacji.

Poniżej lista przykładowych działań i zagadnień, których zgłoszone do konkursu projekty mogą dotyczyć:

 1. Zaangażowanie społeczne – polega na proaktywnej postawie wobec społeczności lokalnej np. zapobieganie problemom i ich rozwiązywanie, budowanie partnerstwa z lokalnymi interesariuszami
  i organizacjami, dążenie do stania się członkiem danej społeczności.
 2. Edukacja i kultura – to ochrona i promocja kultury oraz propagowanie edukacji.
 3. Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności – wiąże się z ograniczaniem ubóstwa, propagowaniem rozwoju ekonomicznego i społecznego oraz rozwojem kompetencji w społeczności lokalnej.
 4. Rozwój i dostęp do technologii – to wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności
  i technologii w sposób, który umożliwi promowanie rozwoju zasobów ludzkich oraz dyfuzję technologii. To także ułatwianie dostępu do informacji i technologii poprzez szkolenia czy partnerską współpracę.
 5. Tworzenie bogactwa i dochodów – poprzez np. programy wspierania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnych dostawców oraz zatrudniania członków społeczności lokalnej.
 6. Zdrowie – poprzez propagowanie zdrowia, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i chorobom oraz angażowanie się w łagodzenie wszelkich szkód dla społeczności lokalnej.
 7. Inwestycje społeczne – to inwestowanie zasobów firmy w programy i inicjatywy mające na celu poprawę socjalnych aspektów życia społeczności lokalnej.
 8. Inne 

Konkurs ma na celu promocję działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez pomorskie firmy
z sektora MŚP w obszarze zaangażowania społecznego, realizowanych na rzecz podnoszenia poziomu kapitału społecznego na Pomorzu. Konkurs ma pokazywać liczne korzyści płynące ze współpracy międzysektorowej rozwijanej na terenie woj. Pomorskiego.

Konkurs przeprowadzany jest od 1 listopada do 2 grudnia 2015 r. Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 1 – 27 listopada 2015 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 grudnia 2015 r. podczas uroczystej Gali Laureatów II edycji Konkursu Firma Zaangażowana Społecznie Pomorskiego Sektora MSP. Na Galę wręczenia nagród zaproszeni, poza laureatami, zostaną również przedstawiciele biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych  z terenu województwa pomorskiego.

 Ten wyjątkowy wieczór pt. „Wieczór Zaangażowanego Biznesu – Smak Zaangażowania”, gdzie docenione zostaną Najlepsze Praktyki CSR na Pomorzu, odbędzie się w Olivia Sky Club w Gdańsku (12 piętro budynku Olivia Tower w kompleksie Olivia Business Centre, Al. Grunwaldzka 472A).

Wyniki konkursu zostaną opublikowane również na stronie www.forumrozwoju.org.pl w dniu 3 grudnia 2015 r.

Organizatorzy Konkursu dokonują oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych z punktu widzenia spełnienia wymogów formalnych. Praktyki ocenione zostaną przez Kapitułę Konkursu. Kapituła w jawnym głosowaniu wybiera 3 najlepsze przykłady Praktyk.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 27 listopada pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.forumrozwoju.org.pl (zakładka Konkurs Firma Zaangażowana Społecznie), wypełnić go i odesłać na adres: koordynator@upfoundation.pl. Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgłaszającej własną praktykę.

Na 3 zwycięskie Praktyki czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez pomorskie media oraz pomorski biznes. Nagrody te dotyczą możliwości promocji produktów oraz usług oferowanych przez zwycięskie firmy
z Pomorza, i są nimi:

- kompleksowa kampania promocyjna w Radio Gdańsk w postaci spotów reklamowych,

- reklama na łamach trójmiejskiej Gazety Wyborczej oraz w jej internetowym serwisie,

- pakiet usług marketingowych ufundowanych przez trójmiejską agencję marketingową 2PiGroup,

- możliwość nagrania filmu promocyjnego przez trójmiejską telewizyjną agencję produkcyjną Multistudio,

- oraz audyt technologiczny strony internetowej przeprowadzony przez trójmiejską agencję Studio 102.

Ponadto zwycięskie firmy otrzymają specjalne statuetki, tytuł” Firma zaangażowana społecznie pomorskiego sektora MSP 2015” i prawo używania tej nazwy, a także możliwość prezentacji dobrych praktyk na stronie www.radiogdansk.pl, www.forumrozwoju.org.pl i stronach internetowych innych Partnerów Forum.

Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.forumrozwoju.org.pl.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie pomorskie firmy!

Więcej informacji:

Monika Hinc

Email: biuro@upfoundation.pl

https://www.facebook.com/upfoundation?fref=ts

http://forumrozwoju.org.pl/

 

 

Krzysztof Garski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta