Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk i Pomorskie z ofertą współpracy w Kopenhadze

Rozwój współpracy w zakresie energii odnawialnej, turystyki oraz transportu morskiego były głównymi punktami dwudniowej wizyty Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka w stolicy Danii, Kopenhadze. Dwudniowa wizyta towarzyszyła organizowanym przez Ambasadę RP w Kopenhadze obchodom święta Konstytucji 3 Maja.

A
A

Rozwój współpracy w zakresie energii odnawialnej, turystyki oraz transportu morskiego były głównymi punktami dwudniowej wizyty Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka w stolicy Danii, Kopenhadze. Dwudniowa wizyta towarzyszyła organizowanym przez Ambasadę RP w Kopenhadze obchodom święta Konstytucji 3 Maja.

Prezydent Paweł Adamowicz w trakcie rozmów w siedzibie Maersk Line
Prezydent Paweł Adamowicz w trakcie rozmów w siedzibie Maersk Line
Przemysław Rot

Prezydent Paweł Adamowicz w trakcie rozmów w siedzibie Maersk Line. fot. P. Rot

Na program pobytu w Kopenhadze złożyły się takie wydarzenia jak wizyta w siedzibie Maersk Line, konferencja dla inwestorów duńskich z sektora energii odnawialnej pt. „Opportunities for Danish Companies in the Polish Renewable Energy Sector. Gdańsk and Pomeranian Region”, w której aktywny udział wzięło ok. 50 przedstawicieli firm duńskich oraz przedstawiciele polskich firm Energomontaż Północ, Wave Star Energy i Odys Shipyard. Odrębne seminarium zorganizowano dla kilkunastu duńskich operatorów turystycznych zainteresowanych rozwijaniem turystyki wyjazdowej w oparciu o coraz dostępniejszą sieć połączeń lotniczych.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego InvestGDA przygotowała specjalne seminarium - Maersk Workshop, którego tematem przewodnim była prezentacja sytuacji branży TSL w Polsce przez pryzmat regionu pomorskiego. Workshop, w którym wzięli udział przedstawiciele Maersk Line oraz DCT Gdańsk, poprowadził Alan Aleksandrowicz, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Spotkanie z przedstawicielami Maersk Line było też okazją do uhonorowania duńskiego koncernu za bezpośrednie włączenie Gdańska w system globalnego transportu ładunków kontenerowych u uczynienie z gdańskiego portu logistycznej bramy do Polski i regionu wschodniego Bałtyku.

Pobyt w Kopenhadze wykorzystano także na spotkanie z kierownictwem sekretariatu generalnego Nordyckiej Rady Ministrów w Kopenhadze. Było ono poświęcone m.in. perspektywom otwarcia przedstawicielstwa NRM w Gdańsku, a także możliwościom szerszej współpracy polsko-nordyckiej z udziałem szczebla regionalnego i lokalnego w kontekście trwającego obecnie procesu ewaluacji strategii zewnętrznej NRM i postulowanego większego otwarcia na Polskę.

Prezydent i Marszałek spotkali się także z nowym kierownictwem Bałtyckiego Forum Rozwoju gdzie dyskutowali na temat intensywniejszego włączenia Gdańska, Pomorza i Polski północnej w kontakty i inicjatywy bałtyckie, zwłaszcza w aspekcie biznesowym, również w kontekście ubiegłorocznego szczytu BDF w Gdańsku.

Pobyt w Kopenhadze wykorzystano na rozmowę z L. Thorsen, członkinią rady miasta Kopenhaga ds. współpracy międzynarodowej, na którym dokonano wymiany doświadczeń dot. procesów zarządzania aglomeracją miejską oraz uzgodniono podjęcie kontaktów w zakresie miejskich dróg rowerowych, korelacji nowoczesnych inwestycji oraz wymogów ochrony zabytków, a także nowoczesnego podejścia do współczesnej oraz projektów urbanistyki.

Ostatnim punktem programu pobytu było spotkanie w Local Government Denmark, organizacji zrzeszającej duńskie władze lokalne, dokonano ciekawej wymiany doświadczeń w zakresie zadań samorządów lokalnych i ich finansowania.

Izabela Disterheft, InvestGDA

Przemysław Rot, Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta