Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Finansowanie MŚP z Funduszy Europejskich

A
A

14 kwietnia o godz. 9.30, w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich. Spotkanie o nowych programach i zasadach przyznawania pomocy unijnej jest bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.

Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani ze wstępną ofertą i możliwościami aplikowania o środki unijne w ramach wybranych krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP, w tym start-up'ów. Uczestnicy zostaną również zapoznani z generalnymi zasadami ubiegania się o środki unijne, procedurą naboru wniosków i procedurą oceny wniosków.

PROGRAM SPOTKANIA:

Sesja I (60 minut):

"Fundusze Europejskie 2014-2020, czyli… gdzie mogę znaleźć środki na realizację mojego projektu?"

 • wprowadzenie do tematyki Funduszy Europejskich, w tym przegląd Programów Operacyjnych przewidzianych do realizacji w Polsce w latach 2014-2020 oraz Programów Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, nadchodzące zmiany w nowej perspektywie finansowej,
 • oferta wybranych krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla pomorskich MŚP, w tym:
  • podstawowe informacje o Programach,
  • przegląd planowanych osi priorytetowych dedykowanych MŚP,
  • przedstawienie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2015.

Przerwa (15 minut)

Sesja II (30 minut):

"Generalne zasady ubiegania się o środki unijne, czyli… co muszę wiedzieć, bez względu na to w jakim konkursie aplikuję?"

 • omówienie poszczególnych kroków standardowej procedury pozyskiwania środków unijnych,
 • planowanie projektu w kontekście przygotowania wniosku dotacyjnego - matryca logiczna jako uniwersalne narzędzie zapewniające logiczną i spójną koncepcję projektu.

Zakończenie spotkania (ok 15 minut):

 • podsumowanie spotkania,
 • dyskusja.

REJESTRACJA: http://trigonumstarter.evenea.pl/

Justyna Michalkiewicz (0)
GdanskLAB