Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców!

Urząd Miejski w Gdańsku jest partnerem w międzynarodowym projekcie Creative Cities ?Development and Promotion of Creative Industry Potentials in Central European Cities". Projekt realizowany jest na terenie 5 krajów członkowskich Unii Europejskiej - Polska, Niemcy, Węgry, Słowenia i Włochy.

A
A
LOGO 2011
LOGO 2011
Katarzyna Drawska

Urząd Miejski w Gdańsku jest partnerem w międzynarodowym projekcie Creative Cities ?Development and Promotion of Creative Industry Potentials in Central European Cities". Projekt realizowany jest na terenie 5 krajów członkowskich Unii Europejskiej - Polska, Niemcy, Węgry, Słowenia i Włochy.

Celem projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu dla Europy Środkowej jest wykorzystanie potencjału klastrów branż kreatywnych na rzecz rozwoju konkurencyjności i atrakcyjności miast biorących udział w projekcie.

Branżami kreatywnymi są: reklama, architektura, sztuka, rękodzieło, projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe, przemysł filmowy, fotografia, media - radio i telewizja, gry komputerowe i oprogramowanie, wydawnictwa elektroniczne, przemysł muzyczny oraz sztuki wizualne i sceniczne (z wyłączeniem działań publicznych instytucji np. opery).

Strona Internetowa projektu: http://www.creativecitiesproject.eu/en/index.shtml

W związku z realizacją w/w projektu Urząd Miejski w Gdańsku już po raz drugi zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie przeznaczonym dla osób związanych z branżą kreatywną:

?Techniki profesjonalnej sprzedaży: przygotowanie oferty handlowej, prezentacji multimedialnej, promocja produktu, reklama firmy z branży kreatywnej.? Przedmiotem Warsztatu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności profesjonalnej sprzedaży. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się również jak przygotować ofertę handlową, poznają metody pozyskiwania klientów oraz technik przygotowania prezentacji multimedialnej.

Warsztat odbędzie się w dniu 28 października 2011 roku, w godz. 09.30 - 14.30 w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., ul. Beniowskiego 5, Hala B7 (wejście od ul. Droszyńskiego), Gdańsk ? Przymorze. Szkolenie realizowane jest w ramach odbywających się w dniach 27-28.10.2011r. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji ? TECHNICON INNOWACJE.

http://www.mtgsa.com.pl/title,TECHNICON_-_INNOWACJE,pid,215

Uczestnikami Warsztatu mogą być przedsiębiorcy z sektora branż kreatywnych zarejestrowani na terenie Trójmiasta i ich pracownicy.

Przystąpienie do udziału w warsztatach następuje poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego (53 KB) stanowiącego wraz z Regulaminem (5 KB) umowę uczestnictwa w warsztacie. Wymagane jest także złożenie kserokopii Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Sala obsługi mieszkańców stanowisko 14-17
czynne:
w godzinach pracy Urzędu:. Pn, wt, czw ? 8.00 ? 16.00, śr ? 8.00 ? 17.00, pt ? 8.00-15.00

w terminie do dnia 20 października 2011 r. do godz. 16.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Za datę dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku ? ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Liczba osób biorących udział w warsztacie jest ograniczona.

Lista osób zakwalifikowanych.pdf (49 KB)

Kontakt:
Agnieszka Cichy: agnieszka.cichy@gdansk.gda.pl
Katarzyna Drawska: katarzyna.drawska@gdansk.gda.pl

tel. 58 323 65 03
fax. 58 323 66 22

Warsztat organizowany jest w ramach projektu Creative Cities, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu dla Europy Środkowej.

creative cities loga
creative cities loga
x