PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Biznes, który inspiruje

Biznes, który inspiruje
Kończysz dobre studia, znasz języki obce, i niedługo wyruszysz na poszukiwanie pracy? Warto już w czasie studiów zadbać nie tylko o interesujące CV, ale też skutecznie budować sieć kontaktów zawodowych i pewność siebie tak aby najlepiej zaprezentować się w procesie rekrutacyjnym i wyróżnić wśród innych kandydatów.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

28 marca już po raz drugi Miasto Gdańsk organizuje dla studentów „Gdański Festiwal Kariery” gdzie będą mogli bezpłatnie wziąć udział w całodziennym warsztacie „Zasady skutecznej kariery”. Podczas Festiwalu swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nimi absolwenci, którzy odnieśli sukcesy na rynku pracy – mówi Anna Zbierska, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w którym prowadzony jest projekt „Study in Gdansk”.

Wartościowym z punktu widzenia uczelni i miasta projektem jest też cykl warsztatów, które w kompleksie biznesowym Alchemia w Gdańsku zorganizuje dla studentów firma deweloperska Torus.

Spotkanie studentów Uniwersytetu Gdańskiego z firmą TORUS

- Rozpoczynając współpracę z firmą TORUS w zakresie warsztatów dedykowanych naszym studentom chcemy przybliżyć im świat biznesu oraz przedstawić możliwości praktycznego wykorzystania pozyskanej na Uniwersytecie Gdańskim wiedzy - wyjaśnia Iwona Kuklińska, Kierownik Sekcji Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas pierwszych z tego cyklu warsztatów zatytułowanych „Finanse nie takie straszne” studenci poznają szerokie spektrum możliwości rozwoju w obszarze księgowości i finansów. Obalonych zostanie wiele stereotypów związanych np. z „klepaniem faktur”, pokazana zostanie rola i ogromne znaczenie procesów realizowanych w wybranych firmach na działalność tych podmiotów oraz ich klientów. Studenci spotkają się kolejno z przedstawicielami firmy Torus, State Street Bank Polska oraz Kemira.

Pierwsze warsztaty dotyczyły finansów

- O konieczności współpracy środowiska biznesowego i uczelnianego wiele się mówi. My postanowiliśmy działać, zaczynając od własnego podwórka. W wybudowanych przez nas budynkach biurowych Alchemii swoje siedziby ma wiele firm, przede wszystkim zagranicznych korporacji. Po drugiej stronie al. Grunwaldzkiej znajduje się z kolei kampus Uniwersytetu Gdańskiego, w którym kształcą się ich przyszli, potencjalni pracownicy. Postanowiliśmy więc dać firmom - naszym najemcom pretekst do otworzenia szerszej swoich drzwi i umożliwienia studentom poznania ich rzeczywistego środowiska pracy – mówi Monika Brzozowska z firmy Torus.

Kolejne warsztaty dotyczyć będą innych, dynamicznie rozwijających się branż, jak IT czy HR i stworzą możliwość włączenia w akcję kolejnych firm.


Monika ZdroikUrząd Miejski w GdańskuWydział Promocji i Komunikacji SpołecznejReferat Promocji GospodarczejKoordynator projektu "Study in Gdansk"