***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty przez spotkaniem z mieszkańcami Aniołek

A
A
Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2017 r.Data publikacji: 23 sierpnia 2017 r.

21 sierpnia  2017 r. w budynku Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w ramach warsztatów spotkali się przedstawiciele Rady Dzielnicy Aniołki, Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta.  Warsztaty mają na celu omówienie najważniejszych spraw, problemów i określenia potrzeb danej dzielnicy, a także wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań. W nowej formule spotkań z cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”, warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami gdańskich dzielnic.

 

Dzielnica Aniołki to tereny w znacznej części zajmowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Otoczony domami wolnostojącymi od strony al. Zwycięstwa, a od strony dzielnicy Suchanino – blokami mieszkalnymi. Dominuje tu głównie średnia zabudowa mieszkalna. Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowana z pozostałymi dzielnicami Gdańska.

Jedną z podstawowych bolączek tej części Gdańska jest brak domu kultury, domu sąsiedzkiego lub chociażby lokalu komunalnego, który można by zaadaptować na potrzeby integracji mieszkańców.

Deficyt przestrzeni do parkowania przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym to kolejna zmora społeczna. Brak rozwiązania komunikacyjnego na węźle Smoluchowskiego/Cygańska Góra daje możliwości do praktykowania „dzikiego” parkowania w tym rejonie. Górny odcinek ul. Smoluchowskiego jest przesycony autami pozostawianymi na terenach zielonych czy chodnikach. Koniecznym wydaje się rozpoczęcie rozmów z Rektorem GUMed w celu znalezienia optymalnego rozwiązania np. utworzenia parkingu piętrowego na terenach znajdujących się w całości lub części w zarządzie uczelni. Jednocześnie należałoby utworzyć jak najwięcej zatoczek parkingowych wzdłuż ul. Smoluchowskiego co zwiększy również jej przepustowość.

Tematem spornym może okazać się temat wykwaterowań osób z Kolonii Jordana, Przybyszewskiego i Ochota. Taka decyzja podyktowana jest koniecznością uporządkowania stanów prawnych tych terenów. Jak podkreślają członkowie Rady Dzielnicy, Aniołki to bardzo atrakcyjny inwestycyjnie obszar, jednak apelują o zachowanie pewnej równowagi. Obawiają się że budowane mieszkania będą zbyt drogie dla wielu ludzi, a kupowane będą wyłącznie w celach zarobkowych – pod wynajem.

Zwrócono uwagę na brak jakichkolwiek ograniczeń drogowych na ul. Powstańców Warszawskich. Jezdnia została wyremontowana i jest doskonałym polem do popisu dla amatorów czterech kółek, którzy bardzo często przekraczają dozwoloną prędkość na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Focha. Radni wskazali, że znajdują się tutaj dwa przejścia dla pieszych na których, aż prosi się
o zainstalowanie spowalniaczy.

Przedstawiciele mieszkańców podnieśli kwestie złego stanu nawierzchni Traktu Konnego, który wymaga gruntownego remontu. Studzienki ściekowe na wysokości przystanku autobusowego Uniwersytet Medyczny nie przyjmują wody podczas deszczu, co powoduje zalanie ulicy i niedogodności dla kierowców i pieszych. Wnioskowano również za uspokojeniem ruchu na Trakcie Konnym z uwagi na bliskość trzypasmowej ulicy szybkiego ruchu na al. Zwycięstwa. Dodatkowo Trakt Konny znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy których nie ma miejsc do parkowania, stąd propozycja wyodrębnienia jednego pasa dla postoju aut.

Uciążliwym w korzystaniu jest również przystanek tramwajowy Uniwersytet Medyczny – duże utrudnienia dla seniorów, brak podjazdów dla wózków, osób niepełnosprawnych, brak wind. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali te niedogodności i wierzą, że w bliskiej przyszłości uda się rozwiązać powyższy problem.

Wskazano również na konieczność remontu, ew. przebudowy nieruchomości przy al. Zwycięstwa 43. Według Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych takie działania wymagają nie tylko uzgodnień z miejskim konserwatorem zabytków, ale również ogromnych nakładów finansowych
i specjalnych dotacji.

    

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Aniołki odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. od godz. 17.00 w budynku Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury przy ul. Powstańców Warszawskich 25, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.  

Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej