Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Coraz bliżej nowych terenów rekreacyjnych przy lasach Trójmiejskiego Parku Krajoobrazowego

Miasto przystąpiło do realizacji Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty zagospodarowania pięciu wejść.

A
A

Trójmiejski Park Krajobrazowy
Trójmiejski Park Krajobrazowy
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Zgodnie z zakresem i podziałem zadań określonych w porozumieniu zawartym 7 maja 2016 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska, Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Gdańsku i Dyrektorem Pomorskiego Zarządu Parków Krajobrazowych w Słupsku, Miasto Gdańsk przystąpiło do zagospodarowania 6 wejść do lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 

Będzie strefa buforowa w gdańskich lasach


W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty zagospodarowania pięciu wybranych wejść:

  • Oliwa - ul. Abrahama (3)
  • Dwór VII - Michałowskiego (4)
  • Strzyża - ul. Ludowa (6)
  • Niedźwiednik - ul. Niedźwiednik (7)
  • Leśna Góra (8)


Wejścia do zagospodarowania w 2017 roku
Wejścia do zagospodarowania w 2017 roku
BRG

Po ich akceptacji przez strony porozumienia i Rady Dzielnic, Miasto przystąpi do realizacji. Wejście do lasu Matemblewo - ul. Potokowa (10), które jest już w części zagospodarowane, zostanie uzupełnione o brakujące elementy wyposażenia wskazane w wyżej wymienionym opracowaniu. Szczegóły dostępne są na stronie brg.gda.pl.


Koncepcja była szeroko konsultowana społecznie w latach 2015-2016. Głównym jej założeniem jest poszerzenie wachlarza możliwych form rekreacji w otoczeniu przyrody. Zrealizowanie strefy buforowej pomiędzy terenami zurbanizowanymi a leśnymi stworzy mieszkańcom ciekawą ofertę spędzania czasu w strefie granicznej lasu, przy jednoczesnej ochronie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

Wszystkie wejścia wskazane do strefy buforowej w przyszłości powiązane będą szlakiem pieszo-rowerowym „Droga do Radości”.


Czytaj także:

Biegasz? Za trzy lata będziesz biegać dwa razy więcej!

Nowe tereny rekreacyjne w sąsiedztwie lasów

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
***