Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy VII Dwór?

18 września rozpoczęło się głosowanie na pomysły zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. O tym, które zostaną zrealizowane, decydują sami gdańszczanie. Głosy można oddawać do 2 października, zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Jakie propozycje do BO złożono w VII Dworze? Sprawdźcie!

A
A

Mieszkańcy dzielnicy VII Dwór zaproponowali w ramach BO m.in. modernizację ul. Michałowskiego
Mieszkańcy dzielnicy VII Dwór zaproponowali w ramach BO m.in. modernizację ul. Michałowskiego
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

"Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM": Proponowany zakres zadania: ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Michałowskiego. Istnieje potrzeba poprawienia stanu ulicy ze względu na jej tragiczny stan i kłopotu z dojazdem służb miejskich czy pogotowia, większość mieszkańców to ludzie starsi. Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Michałowskiego do ul. Polanki poprzez utwardzenie podłoża i ułożenie nawierzchni asfaltowej znakomicie poprawi jakość ciągu komunikacyjnego w tym rejonie.

"Mała Infrastruktura – Tereny rekreacyjne ul. Michałowskiego": Modernizacja powstałej w 2007 roku siłowni na wolnym powietrzu, polegająca na demontażu częściowo niesprawnych urządzeń, uporządkowaniu tereniu i ustawieniu 9-ciu nowoczesnych przyrządów rekreacyjno-rehabilitacyjnych. Istniejące urządzenia są przestarzałe i niefunkcjonalne. W dzielnicy VII Dwór nie ma innych miejsc, w których mieszkańcy mogliby zadbać o swoją kondycję fizyczną.

"Mała Infrastruktura – Tereny rekreacyjne Dolina Samborowo": W Dolinie Samborowo powierzchniowa naprawa alejki leśnej gruntowej o długości 470 m i szerokości 3 m, polegającej na wyrównaniu terenu i zasypaniu nierówności ziemią gruntową z naprawą poboczy i ustawienie 13 ławek z oparciem o długości 2m wykonanych z recyklingu PCV, oraz powierzchniowa naprawa alejki leśnej gruntowej o długości 220 m i szerokości 3 m polegającej na wyrównaniu terenu i zasypaniu nierówności ziemią gruntową z naprawą poboczy na drodze Lipnickiej w alei Brzozowej i ustawienie 8 ławek parkowych o podanych wyżej parametrach.

"Nowe miejsca postojowe": Wykonanie 32 miejsc postojowych z płyty MEBA o powierzchni 350m2 na niewykorzystanej działce pomiędzy ulicami Abrahama i Doroszewskiego z boku kościoła. Działka usytuowana jest pomiędzy zabudowaniami i należy do gminy Gdańsk. W dzielnicy VII Dwór jest deficyt miejsc postojowych, w szczególności w rejonie kościoła pw Św. Stanisława Kostki przy ul. Abrahama 38. Wykonanie nowych miejsc postojowych znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych i ruchu kołowego.


Zasady głosowania:

  • każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekty ogólnomiejskie

  • można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy

  • punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi, jak i po jednym punkcie na pięć projektów

  • głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

  • w każdej dzielnicy będzie dostępny punkt stacjonarny do głosowania

  • wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.


Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim w Gdańsku znajdziecie tutaj.

***