PROMOCJA
Miasto aktywne
Rozpoczęła się siódma edycja otwartego konkursu na budowę małych placów zabaw w Gdańsku. Do rozdysponowania na ten cel przeznaczono pół miliona złotych z budżetu miasta! Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Oferty będą przyjmowane do 18 lipca, ogłoszenie zwycięzców w drugiej połowie sierpnia. Oddanie placów - do końca 2016 r.
PROMOCJA
Model integracji
PROMOCJA
Uchwała Krajobrazowa Gdańska - Ankieta
PROMOCJA
500plus
Dziś
Jutro
Weekend
zobacz więcej »
*

Informator Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP