03 - Brzeźno

Plany zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0301 MPSZP Gdańsk-Brzeźno - plany wygasłe - - -
0302 Brzeźno, rejon ul. Mazurskiej Uchwała RMG
Nr LXII/895/98
dn. 17.06.1998
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 64, poz. 337
dn. 1998.09.25
otwórz 0,31 MB
0303 Droga Zielona od Jana Pawła II do torów kolejowych Uchwała RMG
Nr XII/312/2003
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 138, poz. 2459
dn. 2003.11.07
otwórz 1,48 MB
0304 Brzeźno, rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej Gdańskiej Uchwała RMG
Nr LII/1774/2006
dn. 19.09.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 98, poz. 2021
dn. 2006.09.19
otwórz 3,85 MB
0305 Brzeźno, rejon dawnej osady rybackiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIII/661/2004
dn. 29.04.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 87, poz. 1601
dn. 2004.07.21
otwórz 3,15 MB
0306 MPZP Brzeźno - ul. Hallera, pas drogowy przy deptaku, w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/458/2008
dn. 31.01.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 46, poz. 1321
dn. 2008.06.03
otwórz 3,09 MB
0307 MPZP Brzeźno - rejon Al. Hallera i ul. Uczniowskiej Uchwała RMG
Nr XLVII/1296/2010
dn. 25.03.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 78, poz. 1379
dn. 2010.05.31
otwórz 2,43 MB
0308 MPZP Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0309 MPZP Brzeźno - fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/826/2013
dn. 23.05.2013
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 2013, poz. 2686
dn. 2013.07.01
otwórz 3,07 MB
0310 MPZP Brzeźno - Hala Plażowa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1301/2014
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 2014, poz. 3259
dn. 2014.10.03
otwórz 1,59 MB
0311 MPZP Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0312 MPZP Brzeźno - wejścia na na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej w mieście Gdańsku

- nieobowiązujący -
(oczekujący na publikację lub uprawomocnienie)

- -
0313 MPZP Brzeźno - rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej w mieście Gdańsku - nieobowiązujący -
(oczekujący na publikację lub uprawomocnienie)
- -
0314 MPZP Brzeźno - rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -