Wystawa "z nietrwałych materiałów" | Wojciech Bąkowski, Tamar Guimarães, Eva Kotátková, Katarzyna Krakowiak

Wystawa "z nietrwałych materiałów" | Wojciech Bąkowski, Tamar Guimarães, Eva Kotátková, Katarzyna Krakowiak
A
A

z nietrwałych materiałów | Wojciech Bąkowski, Tamar Guimarães, Eva Kotátková, Katarzyna Krakowiak

Wystawa z nietrwałych materiałów to prezentacja prac opartych na wykorzystaniu strategii odtworzenia, przetworzenia czy też czasowego lub przestrzennego przemieszczenia, gdzie często mamy do czynienia z powtórnym użyciem dyskursywnych i formalnych elementów.

Elementy, a właściwie ich rekonfiguracje stały się jednym z przewodnich wątków w pracach prezentowanych przez Wojciecha Bąkowskiego, Tamar Guimarães, Evę Kotátkovą i Katarzynę Krakowiak. Przemiany te prowadzą do przetasowania zarówno w obrębie prac jak również sprawiają, że istotny staje się w nich wymiar czasowości. Proces ten nie polega jedynie na ustanowieniu chronologicznego porządku, lecz również przywoływaniu przeszłych układów oraz wizji konfiguracji możliwych do uzyskania w przyszłości.


Może się wydawać, że artyści eksplorujący możliwości zmiany korzystają ze struktury modelu. Jeśli bowiem przyjmiemy, że model oznacza miniaturę czegoś bardziej złożonego, wówczas film Tamar Guimarães Canaoas daje się czytać jako reprezentacja tzw. art worldu.

Wojciech Bąkowski w video Suchy Pion bardzo precyzyjnie określa pewne sytuacje i stany, tym samym tworzy miniaturę otaczającej nas rzeczywistości.

Z kolei, jeśli spojrzeć na model jako wizualizowanie czegoś, czego nie można dostrzec gołym okiem, wówczas instynkty oduczania Evy Kotátkovej jawią się jako krytyka wymierzona w system szkolnictwa oraz jego hierarchiczną strukturę.

Natomiast Katarzyna Krakowiak pracuje skalą i gestem, najczęściej posługuje się budynkami w skali 1:1 – tutaj prezentuje fragment modelu konsekwentnie zachowanego właśnie w takiej proporcji.

Prace zgromadzone na wystawie realizują potencjał zmiany zaistniałych struktur w układy otwarte, gdzie artyści poddają analizie takie obszary jak rzeczywistość, fikcja, historia, pamięć oraz wyobraźnia. (gp)

z nietrwałych materiałów | Wojciech Bąkowski, Tamar Guimarães, Eva Kotátková, Katarzyna Krakowiak

Wernisaż: 18.06.2013 | 19:30
Wystawa: 19.06 - 18.08.2013
Kuratorka: Patrycja Ryłko
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2 (GGM2), ul. Powroźnicza 13/15, Gdańsk
Godziny otwarcia galerii: wt-śr 11-17, czw-nie 11-19 | 27.07-18.08: czw-nie 11-21

WSTĘP WOLNY

Data: 2013-06-18 Od 18 czerwca do 18 sierpnia 2013 r.
Godzina: Wernisaż: 18 czerwca godz. 19.30
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2 (GGM2), ul. Powroźnicza 13/15, Gdańsk
Wstęp: Wstęp wolny
Organizator: Gdańska Galeria Miejska