Wiceprezydent Kowalczuk porwany. W celach szkoleniowych

Podczas spotkania przedstawicieli władz miasta z dyrektorami szkół odbyło się… porwanie wiceprezydenta Gdańska Piotra Kowalczuka. Sfingowany kidnapping był częścią szkolenia antykryzysowego dla dyrektorów, którego zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa w gdańskich szkołach.

Wiceprezydent Kowalczuk porwany. W celach szkoleniowych
A
A
data publikacji: 08 czerwca 2016 r.

Wiceprezydent Piotr Kowalczuk w rękach terrorysty.
Wiceprezydent Piotr Kowalczuk w rękach terrorysty.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Bezpieczeństwo przede wszystkim

-Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w szkole jest najważniejszym zadaniem dyrektorów placówek. Zdajemy sobie sprawę, że zdarzają się sytuacje kryzysowe. Dlatego chcemy aby w gdańskich szkołach kadra i pracownicy wiedzieli jak reagować - mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta Gdańska ds. Polityki Społecznej. - Chcemy, aby w gdańskich szkołach kadra i pracownicy wiedzieli jak reagować i zachowywać się w takich wypadkach.

Dlatego na spotkanie z dyrektorami zaproszono grupę byłych komandosów GROM, którzy w ramach fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego przygotowali program „Bezpieczna szkoła” i prowadzą szkolenia dla placówek.

Zamaskowani terroryści z bronią palną (oczywiście bez ostrej amunicji!) wtargnęli na salę i strzelając do zgromadzonych uprowadzili prezydenta Kowaluczka. Na szczęście, obyło się bez rannych.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli biorący udział w spotkaniu z władzami miasta byli nieco zdezorientowani.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli biorący udział w spotkaniu z władzami miasta byli nieco zdezorientowani.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Chwilę później na salę wkroczył były GROMowiec, podpułkownik rezerwy Andrzej Kruczyński, który przejął dowodzenie nad zdezorientowanymi uczestnikami spotkania. W ten sposób rozpoczęło się szkolenie, podczas którego dyrektorzy dowiedzieli się jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak zabezpieczyć budynek szkolny oraz jaką rolę w bezpieczeństwie odgrywa współpraca z firmą ochroniarską. Podkreślano rolę monitoringu oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynowanie działań podczas kryzysu w szkole. W trakcie szkolenia zaprezentowano działania podjęte podczas symulowanej sytuacji kryzysowej. Takie sytuacje mogą spotkać społeczność szkolną nie tylko w budynku, ale także podczas wycieczek i kilkudniowych wyjazdów typu zielona szkoła. Na taką okoliczność przedstawione zostały przydatne narzędzie dostępne bezpłatnie takie jak aplikacja Moja Komenda, dzięki której można nawiązać kontakt z najbliższą komendą policji w dowolnym punktu w kraju.

Dowodzenie na sali przejął ppłk. rez. Andrzej Kruczyński, były oficer GROM i rozpoczął część szkoleniową spotkania.
Dowodzenie na sali przejął ppłk. rez. Andrzej Kruczyński, były oficer GROM i rozpoczął część szkoleniową spotkania.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Centrum Usług Wspólnych dla placówek edukacyjnych

Skarbnik Miasta Teresa Blacharska, odpowiedzialna za budżet Gdańska, zaprezentowała dyrektorom placówek oświatowych zasady działania Centrum Usług Wspólnych, które miasto planuje utworzyć w najbliższym czasie. Projekt CUW docelowo służyć ma scentralizowaniu obsługi finansowo-księgowej placówek edukacyjnych w Gdańsku. Jego powołanie ma doprowadzić do ujednolicenia procedury i systemu obsługi finansowo-płacowej przy lepszej organizacji pracy i specjalizacji kadr.

- Celem projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, uzyskanie efektu skali oraz podniesienie jakości realizowanych usług publicznych - podkreślała Teresa Blacharska.

Utworzenie Centrum związane jest z obowiązkową centralizacją rozliczeń podatku VAT, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że gmina Miasta Gdańsk będzie jednym podatnikiem VAT i całą gminę obowiązywać będzie jeden NIP. Powołanie CUW dla 175 jednostek oświatowych to szansa na usprawnienie rozproszonej obecnie polityki finansowo-księgowej szkół i przedszkoli.

W ostatnim przed wakacjami spotkaniu, które odbyło się 8 czerwca 2016 r. uczestniczyli m.in.: uwolniony po negocjacjach z terrorystami Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej; Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta; Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku; Halina Mężyk, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdańsku oraz Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego. Spotkania tego typu odbywają się cyklicznie, co miesiąc. Na spotkaniach omawiane są bieżące kwestie gdańskiej edukacji.

Po negocjacjach wiceprezydent Kowalczuk został na szczęście uwolniony.
Po negocjacjach wiceprezydent Kowalczuk został na szczęście uwolniony.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora