Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - są miliony na dofinansowanie

Gdańsk otrzymał ponad 117 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko na przebudowę wiaduktu „Biskupia Górka”. Za miliony z unii istniejący wiadukt zostanie rozebrany, zbudowane zostaną nowe wiadukty w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, powstanie też nowy układ drogowy do obsługi komunikacyjnej rejonu od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego.

Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - są miliony na dofinansowanie
A
A
data publikacji: 05 kwietnia 2017 r.

Przeznaczony do rewiatlizacji wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku
Przeznaczony do rewiatlizacji wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Przypomnijmy: w marcu 2017 roku Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o zwiększeniu o 1,2 mld zł puli funduszy na konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko. Wśród wniosków, które otrzymały środki z dodatkowej puli znalazł się gdański projekt przebudowy wiaduktu Biskupia Górka.W Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali 5 kwietnia 2017 roku Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska i Przemysław Gorgol, dyrektor CUPT.

Celem zadania „Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku” jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska. W zakres rzeczowy przedsięwzięcia wchodzi przebudowa wiaduktu Biskupia Górka (rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha) wraz z budową i przebudową układu drogowego do obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. 3 Maja do ul. Augustyńskiego. W ramach przedsięwzięcia znajduje się również budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej, obsługującego znajdujące się tam urzędy administracji państwowej i samorządowej. Jednostką realizującą projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Planowany termin realizacji to lata 2017-2019.

- Przez węzeł Biskupia Górka przejeżdżają codziennie tysiące aut. Nie tylko gdańszczan ale również mieszkańców całej metropolii - mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska. - A istniejący stary wiadukt jest w złym stanie technicznym i nie jest dostosowany do obecnego natężenia ruchu. Dlatego jego przebudowa jest konieczna. Cieszymy się, że udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel. Mamy nadzieję, że również inne ważne dla Gdańska inwestycje będą mogły liczyć na podobne wsparcie ze środków centralnych, tak jak miało to miejsce w ubiegłych latach.

Koszt realizacji wiaduktu ogółem to 138 469 158, 91 zł, w tym koszty kwalifikowalne 138 463 008, 91 zł. Wysokość dofinansowania to 117 693 557,57 zł (85 proc. od środków kwalifikowalnych). Dofinansowanie pochodzi ze środków POIiŚ, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora