Prezydent Adamowicz w Brukseli - przeciw populizmowi i radykalizmom

We wtorek 7 marca w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się spotkanie burmistrzów, w którym udział wzięło blisko trzydziestu włodarzy europejskich miast. Podczas spotkania dyskutowano o rosnącej fali eurosceptycyzmu. Sytuację w Polsce przedstawił Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska.

Prezydent Adamowicz w Brukseli - przeciw populizmowi i radykalizmom
A
A
data publikacji: 06 marca 2017 r.

Prezydent Paweł Adamowicz podczas uroczystości nadania im. Tadeusza Mazowieckiego rondu turbinowemu w Letnicy (sierpień 2016 r.)
Prezydent Paweł Adamowicz podczas uroczystości nadania im. Tadeusza Mazowieckiego rondu turbinowemu w Letnicy (sierpień 2016 r.)
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o nasilającym się w Europie nurcie populistycznym i radykalizacji poglądów politycznych. Paweł Adamowicz w swoim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację w kraju, omówił zagrożenia dla samorządności, niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej, o ograniczeniu wolności obywateli oraz niezależności kultury. Na przykładzie Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów przedstawił również działania Gdańska, które pozostają w opozycji do głównego nurtu politycznego w kraju.

Zapis obrad dostępny jest online TUTAJ. Przemówienie prezydenta Pawła Adamowicza trwa od 9. minuty i 58. sekundy nagrania do równiej minuty 14.

- Władze samorządowe nie tylko mogą, ale po prostu mają taką powinność, aby włączyć się w walkę z populizmem - podkreśla prezydent Adamowicz. - Jest to przede wszystkim walka na argumenty. Naszym zadaniem jest edukować społeczeństwo i sprawiać, że będziemy mieli do czynienia ze świadomym obywatelem. Chcemy kreować obywatela, który jest podmiotem, a nie przedmiotem. Jest świadom swoich praw, ale też obowiązków. Powinien być w stanie podejmować racjonalne decyzje, a nie dawać się omamiać populistycznym obietnicom. Ma wpływ na otaczające go środowisko, które również dzięki niemu będzie otoczeniem bez przemocy, populizmu, eurosceptycyzmu.

Zdaniem prezydenta Adamowicza: "Świadomy obywatel jest w stanie ocenić jaką wartość ma Unia Europejska, zna bowiem bilans zysków i strat. Wiedza stanowi warstwę ochronną dla populistycznych pseudo prawd (i tak wszechobecnych aktualnie „fake news”). Świadomy obywatel zna również historię i wie, że Unia stanowi niezaprzeczalne dobro i jest gwarancją bezkonfliktowego rozwiązywania sporów i pokojowego dochodzenia do konsensualnych rozwiązań".

 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora