Prawnik radzi: jest sposób na kłopoty z kredytem hipotecznym

Połowa mieszkańców Gdańska, którzy odwiedzają punkty bezpłatnej pomocy prawnej, szuka rozwiązania swoich problemów finansowych. Patryk Standarski, radca prawny, przyjmujący w punkcie przy ul. Dyrekcyjnej 5 zapewnia, że do wielu trudnych sytuacji nie doszłoby, gdyby gdańszczanie wcześniej skorzystali z takich porad.

Prawnik radzi: jest sposób na kłopoty z kredytem hipotecznym
A
A
data publikacji: 03 maja 2016 r.

Radca prawny Patryk Standarski
Radca prawny Patryk Standarski
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Alicja Katarzyńska: Od 2016 roku w Gdańsku, tak jak w całej Polsce, można korzystać z punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Jakich porad szukają uprawnieni do takiej pomocy mieszkańcy naszego miasta?

Patryk Standarski: - Właściwie można powiedzieć, że to przede wszystkim dwie grupy osób. Pierwsza to ci, którzy mają problemy finansowe związane ze spłatą najróżniejszych zobowiązań finansowych: kredytów, chwilówek, toczących się postępowań sądowych o zapłatę. Pozostali mają problemy życia codziennego: sprawy rodzinne, spadkowe.

Jakiej pomocy oczekują osoby z kłopotami finansowymi?

- Niestety przychodzą najczęściej wtedy, kiedy sytuacja jest już poważna, mają do spłaty kredyt hipoteczny i wiedzą, że następnej raty kredytu już nie będą w stanie spłacić. Ale to jeszcze nie jest najgorsze, naprawdę ciężko jest wtedy, kiedy pomocy szukają osoby, którym bank wypowiedział umowę kredytową, kiedy toczy się już bardzo kosztowna egzekucja komornicza i sytuacja wydaje się bez wyjścia. To są ciężkie życiowe sytuacje, ludzie tracą pracę i nie mają możliwości spłacania zadłużenia. Ale nie tylko to jest powodem kłopotów: osoby obciążone kredytem, którego nie są w stanie spłacać, nie wiedzą, czy i co mogą zrobić, czy mają jakieś możliwości przetrwania trudnej sytuacji. Zadłużenie i brak wiedzy sprawiają, że często bierze się kolejny kredyt, żeby spłacić pierwszy.

Utrata pracy to najczęstsza przyczyna kłopotów?

- Tak, ale do punktu w którym pracuję z problemami finansowymi zgłaszają się przede wszystkim osoby starsze, którym emerytura czy renta nie wystarcza na życie. Biorą kredyty na lekarstwa, na opłaty, czasem żeby ułatwić życiowy start wnukom. To nie są ludzie, którzy biorą kredyty na samochód, na luksusy, ale na przetrwanie.

Co doradza im prawnik?

- Najważniejsza kwestia: za wszelką cenę nie dopuścić do wypowiedzenia umowy kredytowej z bankiem, bo to oznacza uruchomienie bardzo kosztownej dla kredytobiorcy procedury egzekucyjnej. Każdy wypowiedziany kredyt to ogromne odsetki, które spłaca się latami. Przychodzą do mnie emeryci i pytają: jak to jest, że płacą tyle lat, a kwota kredytu się nie zmniejsza?

Co można zrobić w takiej sytuacji?

- Można z bankiem przeprowadzić tzw restrukturyzację kredytu, czyli np rozłożyć jego spłatę na dłuższy okres. Są też banki, z którymi można negocjować częściowe umorzenie części odsetek, tylko trzeba o tym wiedzieć i próbować to robić. Analizując sprawy, z którymi przychodzą do nas gdańszczanie, widzę że świadomość prawna obywateli w sprawach życia codziennego jest absolutnie za mała. Często nasi beneficjenci korzystający z porad przychodzą z problemami, które można rozwiązać na wiele dostępnych sposobów.

Tak jak ze spłatą kredytu hipotecznego? Napisał pan na ten temat artykuł zamieszczony na stronie gdańskiego MOPR-u.

- Artykuł jest pokłosiem spraw, z jakimi stykamy się jako prawnicy, udzielając bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gdańska. Ostatnio pojawiły się osoby, które ze względu na ciężką sytuację życiową nie są w stanie spłacać zaciągniętego kredytu hipotecznego. I teraz ważna informacja: w przypadku kłopotów ze spłatą kredytu hipotecznego od 2016 roku jest korzystna możliwość, o której mało kto wie.

Proszę o szczegóły...

- Pozwala na nią Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1925; dalej jako: „Ustawa”), która weszła w życie w dniu 19 lutego 2016 roku. Ustawodawca wprowadził do systemu prawnego mechanizm ułatwiający spłatę w przejściowym okresie nieposiadania dostatecznych środków kredytu mieszkaniowego.

Na czym polega ten mechanizm?

- Na udzieleniu zwrotnego wsparcia finansowego. Trzeba oczywiście spełnić określone przesłanki, na przykład być bezrobotnym. Sama procedura jest dość prosta: trzeba wypełnić formularz, który składa się w banku, w którym brało się kredyt. Ten bank przekazuje wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego, który z kolei udziela wsparcia, przekazując kredytodawcy środki pieniężne z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego. Przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy ­wysokość wsparcia określa się w złotych, jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych do maksymalnej wysokości 1,5 tysiąca złotych miesięcznie. W przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu. Bardzo niewiele osób o tym wie, a przecież jest to bardzo konkretna pomoc. Pomogliśmy napisać taki wniosek jednemu z naszych klientów.Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą m.in. osoby poniżej 26 roku życia i powyżej 65 lat, weterani wojenni, rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz osoby, które korzystają z pomocy społecznej.

W przypadku wątpliwości lub trudności w wypełnieniu formularza, o którym mowa w powyższej rozmowie, zapraszamy do punktów nieodpłatnych porad prawnych w Gdańsku, przy ul. Dyrekcyjnej 5.Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora