Po kartę wędkarską? Przyjdź do magistratu

Karty wędkarskie wydawane są bezterminowo, a odebrać je można także drogą pocztową. W ubiegłym roku wydano w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 752 karty dla wędkarzy, od początku stycznia 2017 r. - już 110 sztuk. Warto pamiętać, że aby łowić na gdańskich zbiornikach retencyjnych, także trzeba posiadać taki dokument.

Po kartę wędkarską? Przyjdź do magistratu
A
A
data publikacji: 29 marca 2017 r.

Zarybianie zbiornika retencyjnego przy ul. Słowackiego, 2014 r.
Zarybianie zbiornika retencyjnego przy ul. Słowackiego, 2014 r.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Organem właściwym do wydawania kart jest starosta. Mieszkańcom Gdańska karty wydaje prezydent miasta poprzez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego. Osoba składająca wniosek nie musi być zameldowana w naszym mieście, wystarczy że mieszka w Gdańsku.

- Wniosek o wydanie karty składa się w jednym z trzech zespołów obsługi mieszkańców lub w Wydziale Środowiska. Czas oczekiwania na wydanie karty wynosi do siedmiu dni, a opłata za jej wydanie to 10 złotych – informuje Beata Kowitz z Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu.

Karty wysyłane są do wnioskodawcy pocztą. Można je także odebrać osobiście w Wydziale Środowiska – w zależności od opcji, którą wybierzemy składając wniosek. Przypomnijmy jednocześnie, że od 9 marca 2017 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku ma siedzibę w nowym miejscu – w budynku przy ulicy Piekarniczej 16.

Jakie warunki trzeba spełnić

Kartę Wędkarską może otrzymać osoba, która zdała egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną w Polskim Związku Wędkarskim. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, jednak mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie. Osoby te zobowiązane są do udokumentowania kwalifikacji odpowiednim świadectwem (kserokopia + oryginał do wglądu). Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są również cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy posiadają tzw. zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

Informacje dotyczące egzaminów można uzyskać w Polskim Związku Wędkarskim - Okręg w Gdańsku, ul. Rajska 2, tel.: 58 301 48 86.

Wymagane dokumenty do wydania karty wędkarskiej w Urzędzie Miejskim:

  • wniosek (druk) o wydanie karty – można pobrać ze strony internetowej miasta Gdańska;
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb;
  • 1 zdjęcie w formacie 30x35mm;
  • dowód wpłaty na konto - 10 zł

Wnioski można złożyć w trzech Zespołach Obsługi Mieszkańców: ZOM nr 1 przy ul. Partyzantów 74; ZOM nr 3, przy ul. Nowe Ogrody 8/12; ZOM nr 4, przy ul. Wilanowskiej 2.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania znaleźć można tutaj.

Przypominamy jednocześnie, że karty wędkarskie wydane przed 1.07.1985 r. utraciły ważność z dniem 31.12.1987 r. (art. 28, art. 30 ustawy Rybactwo śródlądowe, tekst jednolity opublikowany w Dz. U.2015.652 ).

Liczba wydanych kart wędkarskich w ubiegłych latach:

2011 – 669 sztuk

2012 – 711 sztuk

2013 – 747 sztuk

2014 – 806 sztuk

2015 – 770 sztuk

2016 – 752 sztuki

Czytaj także: 

Tysiąc sto kilogramów szczęścia dla wędkarzy [ZOBACZ FILM]

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora