Moc atrakcji, edukacji i inspiracji, czyli Gdański Tydzień Wolontariatu

Tegoroczny Gdański Tydzień Wolontariatu rozpocznie ogólnopolska konferencja „Masz moc - edukujemy i inspirujemy”, która odbędzie się 5 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności. Poza dyskusjami uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w Targach Wolontariatu oraz Laboratorium Inicjatyw.

Moc atrakcji, edukacji i inspiracji, czyli Gdański Tydzień Wolontariatu
A
A
data publikacji: 28 listopada 2016 r.

Światowe Dni Młodzieży w Gdańsku znakomicie funkcjonowały także dzięki wolontariuszom
Światowe Dni Młodzieży w Gdańsku znakomicie funkcjonowały także dzięki wolontariuszom
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
 

Gdański Tydzień Wolontariatu to wspólna inicjatywa wielu organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, jego celem jest promowanie idei wolontariatu i integracja gdańskiego środowiska wolontariuszy. 

- To święto wszystkich naszych wolontariuszy. Chcielibyśmy pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego - mówi Agnieszka Buczyńska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 

Gdański Tydzień Wolontariatu odbywać się będzie w dniach 5-12 grudnia. Rozpocznie go o godz. 9.00 w Europejskim Centrum Solidarności konferencja „Masz moc - edukujemy i inspirujemy”. 


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM GDAŃSKIEGO TYGODNIA WOLONTARIATU


- Naszym zamysłem i ambicją jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju aktywności społecznej. Wymiana wiedzy dotycząca różnorodnych metod rozwoju wolontariatu oraz wzrost roli wolontariatu w tworzeniu rozwiązań społecznych to jedne z przesłanek do dyskusji - zaznacza Buczyńska. - Postawiliśmy na różnorodność, wśród sesji tematycznych znajdują się takie, które skierowane są do organizatorów wolontariatu lub przedstawicieli instytucji jak i dla samych wolontariuszy.

Na konferencję obowiązują zapisy internetowe do 30 listopada

W programie są sesje poświęcone różnym rodzajom wolontariatu. Dyskusje odbywać się będą na temat:

  • Wolontariat miejski – ogólnopolskie i międzynarodowe praktyki wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych
  • Wolontariat w szkole - różnorodne doświadczenia we wdrażaniu i realizacji wolontariatu w szkole
  • Wolontariat w przestrzeni publicznej – wolontariusze, jako element zarządzania kryzysowego, obsługiwania działań w przestrzeni publicznej jak i wolontariat w Policji
  • Wolontariat w obszarze pomocy społecznej – możliwości i różnorodność wolontariatu w obszarze działań pomocowych
  • Wolontariat zagraniczny – spotkanie z wolontariuszami zagranicznymi, organizatorami wyjazdów wolontariackich zarówno młodzieży jak i seniorów

Sprawdź szczegółowy opis sesji wraz z prezentacją panelistów


Targi Wolontariatu i Laboratorium Inicjatyw

Podczas konferencji odbędą się również Targi Wolontariatu, podczas których organizacje pozarządowe i instytucje publiczne będą mogły zaprezentować swoją działalność, jak również przedstawić różne formy wolontariatu w swoich placówkach.

Dodatkową atrakcją konferencji będzie Laboratorium Inicjatyw.

- Chcielibyśmy umożliwić wolontariuszom pozyskania środków na realizację projektów i programów wolontariackich realizowanych przy organizacji lub instytucji, w których działają wolontariacko. Projekt może dotyczyć pomysłu na inicjatywę lub być projektem na wsparcie samej grupy wolontariackiej np. specjalistycznym szkoleniem, materiałami, narzędziami do wolontariatu - mówi Buczyńska.

Laboratorium odbędzie się podczas panelu podsumowującego konferencję. Każdy z liderów, który zgłosi swój projekt do 28 listopada i prześle prezentację swojego będzie miał 5 minut podczas panelu podsumowującego na przekonanie uczestników konferencji do dofinansowania ich pomysłu.


Czytaj także o: konkursach dla wolontariuszyOlimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora