Biuro Rozwoju Gdańska. Warsztaty i gra dla młodych „Moje miasto za 20 lat”

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyły się warsztaty pt. „Moje miasto za 20 lat”. Wzięło w nich udział blisko 60 uczniów gdańskich szkół średnich, a w role mentorów wcielili się projektanci z Biura Rozwoju Gdańska.

Biuro Rozwoju Gdańska. Warsztaty i gra dla młodych „Moje miasto za 20 lat”
A
A
data publikacji: 06 grudnia 2017 r.

Warsztaty „Moje miasto za 20 lat” składały się z dwóch części - w programie była m.in. gra miejska
Warsztaty „Moje miasto za 20 lat” składały się z dwóch części - w programie była m.in. gra miejska
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Celem warsztatów było przybliżenie młodzieży procesu planowania miasta. Podczas kilkugodzinnych zajęć ich uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia i etapy związane z planowaniem przestrzennym, przekonali się, na czym polega praca projektantów sporządzających plany miejscowe. Dowiedzieli się również, w jaki sposób mogą uczestniczyć w tym procesie.
Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, opowiedziała o tym, czym zajmuje się BRG i jakie są jego zadania statutowe. - Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie zdobyli wiedzę na temat partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym i wiedzieli, gdzie mogą  zasięgnąć informacji na temat aktualnie procedowanych planów - mówi Edyta Damszel-Turek. - Takiej edukacji brakuje w szkołach, a warsztaty są dobrym sposobem na przekazanie wiedzy.
Warsztaty „Moje miasto za 20 lat” składały się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Uczestnicy dowiedzieli się, że studium jest najważniejszym miejskim dokumentem planistycznym. Podczas gry miejskiej wcielili się w role przedstawicieli władz miasta, rodziców, miłośników samochodów, organizacji ekologicznych i przedsiębiorców. Zadaniem graczy było wypracowanie kompromisu dotyczącego rozlokowania poszczególnych funkcji w mieście, przy czym każdy musiał zaprezentować argumenty zgodne punktem widzenia przedstawiciela grupy, którą reprezentował.

W roli mentorów - przewodników po meandrach urbanistyki - wystąpili projektanci z Biura Rozwoju Gdańska
W roli mentorów - przewodników po meandrach urbanistyki - wystąpili projektanci z Biura Rozwoju Gdańska
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Druga część warsztatów dotyczyła procesu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Każda z grup otrzymała mapę z zakreślonym obszarem planu. Następnie uczestnicy gry, wcielając się w różne role, w tym właścicieli nieruchomości wnioskujących zmianę planu, musieli opracować jego projekt. Młodzież mogła się w ten sposób przekonać, na czym polega praca projektantów i jak trudne bywa godzenie potrzeb różnych grup interesariuszy. Każdej grupie towarzyszył mentor - projektant z Biura Rozwoju Gdańska.
Na końcu, po przedstawieniu prezentacji na temat partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego, wywiązała się dyskusja, a młodzi ludzie mieli okazję, aby przedstawić swoje pomysły na zwiększenie społecznego zaangażowania. W warsztatach uczestniczyło ponad 60 uczniów z gdańskich szkół średnich. Wydarzenie, zorganizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska i Michała Wlazło, zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
wcześniejsza wiadomość
“Inna?”. Młodzież z SP 16 uczy się tolerancji i asertywności na warsztatach teatralnych w GAK
późniejsza wiadomość
MIIWŚ. Wraca prof. Machcewicz - promocja jego książki o M…