Minister kultury pisze do kombatantów w sprawie MIIWŚ - Machcewicz odpowiada

Minister kultury prof. Piotr Gliński napisał do kombatantów, że są wprowadzani w błąd przez media i polityków opozycji, bo MIIWŚ nie będzie wcale zlikwidowane, lecz wzbogacone. Dyrektor MIIWŚ: - Mam nadzieję, że minister rzeczywiście odstąpi od likwidacji.

Minister kultury pisze do kombatantów w sprawie MIIWŚ - Machcewicz odpowiada
A
A
data publikacji: 02 marca 2017 r.

28 września 1939 Niemcy i Rosjanie wspólnie dokonali ostatnich korekt granic na mapie podziału Polski między III Rzeszę a ZSRR. Mapę z korektą można obejrzeć w MIIWŚ
28 września 1939 Niemcy i Rosjanie wspólnie dokonali ostatnich korekt granic na mapie podziału Polski między III Rzeszę a ZSRR. Mapę z korektą można obejrzeć w MIIWŚ
Dominik Paszliński/ gdansk.pl

Minister Gliński w swoim liście zarzuca mediom "publikowanie nieprawdziwych informacji" o przyszłości MIIWŚ. Uspokaja kombatantów, że połączenie MIIWŚ z Muzeum Westerplatte nie oznacza likwidacji tego pierwszego, ale ma wzbogacić jego potencjał. Połączenie obu muzeów - zdaniem Glińskiego - ma również służyć godnemu prezentowaniu pamięci o AK. Gliński po raz kolejny zarzuca władzom MIIWŚ, że opóźniają otwarcie instytucji, co jest jego zdaniem sprzeczne ze statutem placówki.   

Oto cały list ministra kultury do kombatantów (poniżej odpowiedź dyrektora Machcewicza):

List otwarty Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego do środowisk kombatanckich w sprawie Muzeum II Wojny Światowej


Szanowni Państwo,

Od wielu miesięcy w mediach są publikowane nieprawdziwe informacje o rzekomych, ministerialnych planach „likwidacji” Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Niektóre media ogólnopolskie oraz opozycja polityczna z premedytacją wykorzystują sprawę połączenia Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 do celów politycznych. Decyzja o połączeniu tych placówek ma wymiar administracyjny i nie ma wpływu na kształt, charakter ani czas otwarcia ekspozycji w Muzeum II Wojny Światowej. Połączenie obu instytucji o podobnej tematyce i usytuowanych w tym samym mieście jest procesem naturalnym, który w oczywisty sposób wzbogaci, a nie uszczupli potencjał nowo wybudowanego Muzeum II Wojny Światowej.

Tymczasem medialny szum wokół Muzeum powoduje niepokój środowisk kombatanckich, które wprowadzane są w błąd co do rzeczywistych intencji i działań ministerstwa. MKiDN nie zamierza likwidować jakiegokolwiek muzeum. Celem działań obecnego kierownictwa resortu kultury jest rozbudowa sieci muzeów w Polsce, a nie ich likwidacja. Pragniemy, by powstawały kolejne placówki. Potrzebujemy nowych muzeów, tym bardziej, że w Polsce jest ich znacznie mniej niż w innych krajach Europy. Muzea, w tym także Muzeum II Wojny Światowej budują świadomość narodową, pielęgnują historyczne dziedzictwo i stanowią atrakcję turystyczną. Sprawa otwarcia Muzeum II Wojny Światowej dla ogółu społeczeństwa jest bardzo istotna.

Tymczasem dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku już kilkakrotnie opóźniała termin otwarcia. Według zapewnień dyrektora muzeum prof. Pawła Machcewicza, placówka miała być otwarta już w 2014 r., na 75-lecie wybuchu wojny. Nie dotrzymano także kolejnych terminów (grudzień 2016 r., luty 2017 r.), a muzeum nadal jest niedostępne dla ogółu społeczeństwa, co jest sprzeczne z deklaracjami dyrekcji i statutem placówki.

Pragnę zapewnić, że kombatantów AK darzę szczególnym szacunkiem i dlatego też dołożę wszelkich starań, by pamięć o AK i rola Polski w II Wojnie Światowej były godnie prezentowane w placówkach muzealnych podległych MKiDN. Temu celowi służy m.in. decyzja o połączeniu obu muzeów.


Piotr Gliński

Portal gdansk.pl poprosił profesora Pawła Machcewicza, dyrektora MIIWŚ, o komentarz do listu ministra kultury. Oto odpowiedź prof. Machcewicza:

Cieszę się, że minister kultury Piotr Gliński zmienia zdanie na temat Muzeum II Wojny Światowej i deklaruje teraz, że jest ono Polsce potrzebne i czeka na jego otwarcie. Przez cały poprzedni rok poddawał Muzeum frontalnej krytyce, nie znając zresztą naszej wystawy, nigdy w nim nie będąc. Bardzo liczę na to, że minister zwiedzi wreszcie naszą wystawę i przekona się – tak jak tysiące zwiedzających w czasie dni otwartych – że polska historia jest w centrum naszej opowieści, a formułowane pod naszych adresem zarzuty po prostu nie odpowiadały prawdzie.

Mam też nadzieję, że minister Gliński odstąpi od zamiaru likwidacji naszego Muzeum poprzez połączenie z Muzeum Westerplatte. Bo byłaby to likwidacja – dotychczasowe Muzeum II Wojny byłoby wykreślone z rejestru, w jego miejsce powstałaby nowa instytucja kultury – choć o tej samej nazwie. To nowe muzeum miałoby nowy statut i inne cele, które minister określił już w swoim zarządzeniu. Nowe Muzeum II Wojny ma być placówką niemal wyłącznie militarną, co mogłoby oznaczać zmianę gotowej już wystawy, rozpad kolekcji eksponatów, gdyż wielu darczyńców zapowiada ich wycofanie.

Muzeum jest już gotowe, a otwarcie planowane jest w tym miesiącu. Była to gigantyczna, niezwykle skomplikowana budowa. Zaczęła się w sierpniu 2012 r, więc trwała niewiele dłużej niż cztery lata. Nasza wystawa jest największa z wszystkich wystaw w muzeach historycznych istniejących w Polsce, jej stworzenie, zgromadzenie eksponatów wymagało ogromnej pracy. Życzę ministrowi Glińskiemu, by jego sztandarowy projekt – Muzeum Historii Polski – nie był budowany dłużej i żeby przyniósł efekty porównywalne z naszym muzeum.


Paweł Machcewicz


Sebastian Łupak (0)
www.gdansk.pl
sebastian.lupak@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Sebastian Łupak (0)
www.gdansk.pl
sebastian.lupak@gdansk.pl
więcej tekstów autora