Gdańscy uczniowie zdali egzamin dojrzałości lepiej niż rok temu

Do matury przystąpiło w tym roku 3 084 gdańszczan, egzamin zdało 83 proc. z nich. Lepiej od maturzystów z Gdańska wypadli gdynianie, gorzej abiturienci z Sopotu. Dobra wiadomość: wyniki na Pomorzu są lepsze niż w ubiegłym roku i dokładnie na poziomie średniej krajowej.

Gdańscy uczniowie zdali egzamin dojrzałości lepiej niż rok temu
A
A
data publikacji: 07 lipca 2016 r.

Romowy o przyszłości i maturze podczas spotkania maturzystów z V LO w Gdańsku z Pawłem Adamowiczem Prezydentem Gdańska
Romowy o przyszłości i maturze podczas spotkania maturzystów z V LO w Gdańsku z Pawłem Adamowiczem Prezydentem Gdańska
Jerzy Pinkas/gdansk.pl

- Jesteśmy zadowoleni z wyników - mówi Irena Łaguna dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. - Zdawalność matur, czyli procent tych którzy zdali ze wszystkich przystępujących do matury na Pomorzu wyniosła prawie 80 proc., w zeszłym roku było to 73 proc. To jest wyraźny skok. Cieszy nas też to, że wyniki mamy dokładnie takie, jak średnia krajowa, bo w zeszłym roku były niższe. Język polski zdało 98 proc. maturzystów, matematykę 84 proc., język angielski 95 proc. uczniów.

W wojewótwie pomorskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło 14 528 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2016 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego, w części pisemnej z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych - zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązującej od 2015 r. - obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

W Trójmiejscie matura najepiej poszła gdynianom - 86 proc. uczniów zdało egzamin dojrzałoci, w Gdańsku - 83 proc., w Sopocie - 81 proc.

- Cieszmy się z dobrych wyników, ale też bądźmy ostrożni w ocenach kto lepszy, kto gorszy - dodaje dyrektor Łaguna. - W Gdańsku zdawało ponad 3 tysiące maturzystów, w Gdyni 1828, natomiast w powiecie kwidzyńkim, gdzie zdawalność jest najlepsza w całym pomorskim to było 403 uczniów. Zawsze trzeba brać pod uwagę liczbę zdających, liczbę szkół w mieście czy powiecie itp.

Powody lepszej zdwalności matury w tym roku? Dyrektor Laguna twierdzi, że oprócz pracy nauczycieli i wysiłku uczniów może to być pozytywnym efektem rozdzielnia przedmiotów na egzaminie gimnazjalnym.Tegoroczni maturzyści to rocznik, który na koniec gimnazjum nie zdawał już części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, a język polski, matematykę.

- To już jest ta młodzież, która dostała jasny komunikat, nad którym konkretnie przedmiotem powinna popracować - tłumaczy Irena Łaguna. - W części matematyczno-przyrodniczej było przecież kilka przedmiotów na raz: przyroda, matematyka, biologia, a wynik testu jeden dla wszystkich. To sprawiało, że uczeń mógł nie wiedzieć, nad czym powinien więcej popracować.

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach województwa pomorskiego.
Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach województwa pomorskiego.
materiały prasowe

Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa pomorskiego
Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa pomorskiego
materiały prasowe

Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa pomorskiego
Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa pomorskiego
materiały prasowe

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora