Darmowa opieka medyczna. Nowe miejsce w Gdańsku

Od 1 sierpnia 2016 roku rusza w Gdańsku Dzienny Dom Opieki Medycznej prowadzony przez Caritas. To nowe miejsce dla osób po hospitalizacji, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w domu. Na pacjentów czeka bezpłatna opieka specjalistów, terapia zajęciowa, rehabilitacja i... gorący posiłek.

Darmowa opieka medyczna. Nowe miejsce w Gdańsku
A
A
data publikacji: 13 lipca 2016 r.

Dom Opieki Medycznej w Gdańsku. Sprzęt do rehabilitacji czeka już na chorych.
Dom Opieki Medycznej w Gdańsku. Sprzęt do rehabilitacji czeka już na chorych.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Pomysł na stworzenie takiego miejsca to wynik naszych wieloletnich doświadczeń opieki nad chorymi - mówi ksiądz Janusz Steć dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. - Gdańska Caritas zajmuje się m.in opieką długterminową chorych, prowadzi pielęgniarstwo środowiskowe, dlatego już od dawna widzimy ogromną potrzebę świadczeń medycznych dla osób, które wychodzą ze szpitala, ale nadal potrzebują czasowej opieki medycznej i usprawnienia. Takich miejsc do tej pory nie było.

Kiedy prawie dwa lata temu Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na świadczenie tego rodzaju usługi, w gdańskiej Caritas napisano projekt, następnie ponad rok zajęło przygotowanie oferty i miejsca. Dom mieści się przy ul. Fromborskiej w siedzibie Centrum Pomocowego Caritas w Gdańsku. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. 

- Na razie jest to pilotaż, mamy umowę i finanse na prowadzenie domu przez dwa lata - dodaje ksiądz Steć. - To czas żeby przyjrzeć się, jak dom będzie działał, jakie są potrzeby chorych, czy ofertę poszerzyć o nowe świadczenia. Nie ma wątpliwości, że to usługi medyczne wypełniające niszę, bo dziś pacjent ma do wyboru szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy lub opiekę długoterminową w domu, kiedy pielęgniarka czy lekarz odwiedza go 2-3 razy w tygodniu.

Z leczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej skorzystać mogą osoby po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej. To także oferta dla osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych w szpitalu.

Pacjenci będą mogli korzystać m.in. z sali relaksacyjnej.
Pacjenci będą mogli korzystać m.in. z sali relaksacyjnej.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Z opieki medycznej będzie mogło korzystać 15 osób, chorzy będą przebywać w domu od godz. 7 do 17, pięć dni w tygodniu. Na miejscu mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską. Każdy chory przejdzie też "kurs" samoopieki i samopielęgnacji, przewidziane są konsultacje z lekarzami specjalistami w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz geriatrii, usprawnianie ruchowe, terapia zajęciowa, działania edukacyjne dla rodzin, wsparcie psychologiczne i gorący posiłek.

Gdański dom opieki medycznej to przede wszystkim miejsce dla osób starszych, które mają wiele sprzężonych chorób, choć - jak zapewnia ksiądz Steć - ograniczeń wiekowych nie będzie. Najdłuższy pobyt przewidziany jest na cztery miesiące, ale długość zależy od potrzeb chorego. Wszyscy pacjenci muszą posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Co najważniejsze - za leczenie, pobyt, opiekę pacjent nie płaci.

Jak się dostać do DDOM?

Trzeba mieć skierowanie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w przypadku pacjentów po hospitalizacji skierowanie powinien wypisać lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II, przy ul. Fromborskiej 24 w Gdańsku, tel. (58) 511 35 04, tu także można złożyć skierowanie.

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora