Choroba Alzheimera. Gdzie w Gdańsku szukać pomocy?

W Gdańsku chorzy na Alzheimera mogą korzystać z 20 miejsc stworzonych specjalnie dla osób z tą chorobą, trafiają też do "zwykłych" domów wsparcia dla osób starszych. - Myślimy o stworzeniu kolejnych miejsc tylko dla osób z Alzheimerem - mówi Maciej Bylicki, kierownik Działu Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Choroba Alzheimera. Gdzie w Gdańsku szukać pomocy?
A
A
data publikacji: 20 września 2016 r.

pixabay.com

Ocenia się, że na świecie na Alzheimera choruje ok. 30 mln ludzi, w Polsce ok. 200 tys. Prognozy mówią, że w związku ze starzeniem się społeczeństw liczba chorych do 2050 roku będzie trzykrotnie większa niż dziś. W grupie po 65. roku życia częstość zachorowania określa się na 10 proc., około 60 roku życia jest to 2 proc., a bliżej 80 roku życia - aż 50 proc. Choroba najczęściej występuje u osób powyżej 65. roku życia, ale nie tylko. Coraz częściej dotyka ludzi młodych. Do dziś choroba Alzheimera jest nieuleczalna, a w zaawansowanym stadium uniemożliwia samodzielne wykonywanie prostych czynności, a chory wymaga stałej opieki.


Gdzie jesteśmy? W domu przy Kościelnej

- Konkretnych danych, ile osób w Gdańsku cierpi na tę chorobę nie mamy - tłumaczy Maciej Bylicki z gdańskiego MOPR. - Żadna instytucja nie tworzy bazy takich informacji, możemy jedynie szacować potrzeby wiedząc, że 10 proc. każdej populacji to osoby niepełnosprawne. W Gdańsku działa kilka domów wsparcia dla osób w podeszłym wieku, w których oferujemy różne formy terapii i opieki, ale miejsc dedykowanych osobom z tą chorobą jest na dziś w Gdańsku 20, bo taki chory wymaga specyficznej opieki. 

Miejscem gdzie dzienną opiekę, terapię i rehabilitację mają zapewnione osoby z Alzheimerem jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera prowadzony przez Fundację MARCUS w Gdańsku przy ul. Kościelnej 3. Jest tam 15 miejsc.

- Dzień zaczynamy zwykle od ćwiczenia pamięci - mówi Hanna Szczodrowska kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej w Gdańsku. - Jaki dziś dzień, gdzie jesteśmy itp. Każda godzina pobytu jest zapełniona: zajęcia plastyczne, muzyczne, nawet krawieckie, muzykoterapia, rehabilitacja. Naszym zadaniem jest utrzymać osoby chore jak najdłużej w dobrej formie, zapobiegać dalszym dysfunkcjom, pogłębianiu choroby. Zdarza się, że przychodzą do nas chorzy przez rodzinę uznawani za niezdolnych do kontaktu, a u nas po zajęciach otwierają się, zaczynają się komunikować. Okazuje się, że jakieś zasoby jeszcze są.


Dom "Pod Cisem". Wsparcie i informacja 

Kolejne pięć miejsc dla osób z chorobą Alzheimera miasto stworzyło w Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych przy ul. Sterniczej 2 w Gdańsku. Centrum to Dzienny Dom Pomocy "Pod Cisem" i Klub Samopomocy. W centrum działa również Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera.

- Jesteśmy skrzynką kontaktową dla rodzin, bliskich i znajomych osób chorych na Alzheimera, którzy szukają pomocy, kontaktów, są zagubieni - mówi Kazimierz Kaszubowski pracownik socjalny Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych w Gdańsku. - Codziennie dyżuruje osoba z Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. A w centrum z dziennej pomocy korzystają seniorzy we wczesnej fazie choroby, którym jesteśmy w stanie zapewnić terapię i rehabilitację. Nie wszyscy są w stanie w pełen sposób korzystać z zajęć czy terapii, ale przynajmniej towarzyszą innym, słuchają, są między ludźmi, to też forma aktywizacji.

- Widzimy na przestrzeni lat pęd do oddawania osób z chorobą Alzheimera, otępieniem, do domów całodobowej opieki - mówi Danuta Dębek prezes fundacji MARCUS, która na zlecenie gdańskiego MOPR prowadzi dom przy ul. Kościelnej. - Młodzi ludzie nie radzą sobie z sytuacją choroby babci czy dziadka, starsi z chorobą rodziców. Szybko decydują się na oddanie bliskich do takiego domu. A dla chorego na Alzheimera najlepiej, żeby był w swoim środowisku jak najdłużej, żeby wokół byli kochający bliscy. Może nic nie mówić, nie pamiętać, ale wszystko czuje: czy jest wśród swoich, czy jest w domu. Ci którzy odchodzą z naszego domu do domów całodobowej opieki, choć mają tam naprawdę profesjonalną opiekę, nie żyją już długo.

W Polsce koordynatorem ruchu alzheimerowskiego jest Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, które działa od 1992 roku i jest członkiem Europejskiej i Światowej Federacji Organizacji Alzheimerowskich. Chorym, ich rodzinom i opiekunom swoją wiedzę, wieloletnie doświadczenie i pomoc oferuje Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, które mieści się w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 94, tel./fax: (58) 551 63 64, e-mail: alzheimer.gdansk@gmail.com

Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 11.30, mieści się w Dziennym Domu Pomocy "Pod Cisem" przy ul. Sterniczej 2 w Gdańsku, tel. (58) 343 44 72. 

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora