Centrum Geriatrii. Lekarze szykują pilotażowy projekt

Przychodnia geriatryczna, dzienny dom opieki medycznej, ambulatoryjna baza rehabilitacyjna - tak będzie działało Centrum Geriatrii, którego projekt przygotowują lekarze z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Seniorzy z Pomorza poprawę w opiece medycznej mogą odczuć już za dwa-trzy lata.

Centrum Geriatrii. Lekarze szykują pilotażowy projekt
A
A
data publikacji: 02 marca 2016 r.

Seniorzy nie tylko lekarza potrzebują. Dla nich bardzo ważne są inne aktywności, inne obszary życia
Seniorzy nie tylko lekarza potrzebują. Dla nich bardzo ważne są inne aktywności, inne obszary życia
Fotolia/WavebreakMediaMicro

Pilotażowy i unikatowy projekt opieki nad seniorami opracowuje Gdański Uniwersytet Medyczny, współpracują z nim samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie. W planach m.in. opracowanie i wdrożenie nowych zasad opieki medycznej nad osobami powyżej 65 roku życia, rozbudowa bazy szpitalnej, przychodni geriatrycznych i oddziałów dziennych w Sopocie oraz rozbudowa bazy ambulatoryjnej i doposażenie istniejącej bazy rehabilitacyjnej w Gdańsku i Sopocie.

Szacowany koszt to 34,5 mln zł.
 

Materiały prasowe

Starzejemy się i to się nie zmieni

- Starzeć zaczynamy się już po 30 roku życia, granicą kiedy kogoś można określić mianem seniora jest przekroczenie 65 roku życia - mówi profesor Jacek Bigda prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator projektu Centrum Geriatrii.

Szacuje się, że do 2060 roku liczba mieszkańców Unii Europejskiej powyżej 65 roku życia wzrośnie prawie o 60 proc. Jeszcze bardziej dynamiczny wzrost nastąpi w Polsce, gdzie liczba seniorów w tym czasie praktycznie się podwoi, z obecnych 5,5 mln do 11 mln.

- To jest bardzo poważna zmiana demograficzna. Wpłynie na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Wyzwania, przed jakimi staną rządzący, to zapewnienie sprawnego sytemu emerytalnego oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi - zaznacza profesor Bigda. - Do tego dojdzie zmiana trendów w wielu innych obszarach. Dodatkowo czekają nas też zmiany społeczne, wiele rodzin z różnych przyczyn nie będzie mogło zaopiekować się swoimi starszymi rodzicami, bliskim ze względu na inne miejsce zamieszkania, sytuację życiową itp.

Projekt powstaje w Gdańsku i Sopocie, a większość inwestycji zostanie zreaizowana w Sopocie (przychodnie, oddziały dzienne, oddział szpitalny), gdzie sytuacja już dziś odpowiada temu, jak będzie wyglądała demografia w 2020/30 roku - aż 27 proc. mieszańców Sopotu to osoby powyżej 65 roku życia. Władze Sopotu chcą zabezpieczyć swoim seniorom opiekę medyczną, a z pilotażowego projektu będą mogły korzystać inne polskie miasta.


Materiały prasowe


Brakuje geriatrów, projekt to zmieni?

- W województwie pomorskim jest zarejestrowanych obecnie 18 geriatrów – dodaje profesor Bigda. – A ilu z nich praktykuje jako geriatrzy? Najpewniej zaledwie kilku. Na Pomorzu są tylko dwie przychodnie geriatryczne, które mają kontrakt z NFZ. Oddziały internistyczne gdzie trafia wielu seniorów są niedofinansowane. Oczywiście seniorów leczą także lekarze POZ, specjaliści, interniści, ale te dane pokazują, ile u nas jest do zrobienia.

Obecnie wiele krajów wprowadza projekty pilotażowe i programy, które mają pomóc i zaktywizować osoby starsze. Międzynarodowa firma doradztwa biznesowego EY (dawniej Ernst & Young) przygotowała analizę opieki medycznej nad seniorami w Polsce, Anglii, Niemczech oraz Szwecji, która pokazuje jak bardzo w opiece nad seniorami wyprzedzają nas kraje Europy Zachodniej.

- W Szwecji, Norwegii, Holandii i Portugalii wprowadzono elementy inteligentnego domu dla osób starszych, które pozwalają na przebywanie pacjenta w mieszkaniu zamiast w szpitalu - mówi Michał Majewski z Działu Doradztwa Biznesowego EY. - Podopieczny ma do dyspozycji między innymi automatyczny podajnik leków, pas wykrywający upadki, czy aplikację na telefon przekazującą informacje o osobie starszej do opiekuna. W Londynie zastosowano systemowe rozwiązanie, gdzie w ramach siedmiu dzielnic połączono system opieki zdrowotnej i społecznej, i wdrożono system wymiany informacji między nimi tak, by na bieżąco móc dopasowywać rozwiązania do potrzeb lokalnej społeczności seniorów.

W ramach pionierskiego projektu Centrum Geriatrii seniorzy będą mieli ułatwiony dostęp do specjalistycznej opieki geriatrycznej, opieki dziennej i rehabilitacji. Nowy zintegrowany model opieki ma zacieśnić współpracę pomiędzy lekarzem geriatrą, lekarzem POZ i pracownikami pomocy społecznej. Projekt zakłada także cykl szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunów.


W ramach pionierskiego projektu Centrum Geriatrii seniorzy będą mieli ułatwiony dostęp do specjalistycznej opieki geriatrycznej, opieki dziennej i rehabilitacji
W ramach pionierskiego projektu Centrum Geriatrii seniorzy będą mieli ułatwiony dostęp do specjalistycznej opieki geriatrycznej, opieki dziennej i rehabilitacji
Fotolia/giorgiomtb

Gdańsk od dawna z seniorami

Gdańsk w myśleniu o seniorach wyprzedził inne polskie miasta, już w 2007 roku powstała tu Gdańska Rada ds. Seniorów. W Polsce o seniorach zaczęto mówić od 2012 roku, który w całym kraju był obchodzony, jako rok aktywności osób starszych i solidarności z nimi.

Dziś Gdańska Rada ds. Seniorów pracuje już trzecią kadencję, oprócz seniorów zasiadają w niej w niej eksperci z różnych dziedzin.

- Seniorom oczywiście potrzebna jest sprawna, skuteczna, łatwo dostępna opieka medyczna - uważa Gabriela Dudziak pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. seniorów. - Ale seniorzy nie tylko lekarza potrzebują. Dla nich bardzo ważne są inne aktywności, inne obszary życia. Nie chcą też stygmatyzowania. Usłyszałam kiedyś od nich prośbę: „Przygotujcie nam ciekawą imprezę, ale niech ona nie będzie tylko dla seniorów. My też chcemy mieć kontakt z dziećmi, młodzieżą, ludźmi w sile wieku”. Nie można seniorów zamykać tylko we własnym gronie, a trzeba wspierać w wychodzeniu do świata.

Pracownicy Urzędu Miasta w Gdańsku współpracują w zakresie aktywizacji osób starszych z kolegami z krajów Unii Europejskiej.

- Powiedzieli nam: „My musimy dziś odbudowywać więzi rodzinne, społeczne - dodaje Gabriela Dudziak. - W Polsce one cały czas są, dbajcie o nie, nie pozwólcie żeby wygasły jak u nas”.
 

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora