270 tys. zł z UE, mieszkańcy współdecydują o rewitalizacji

Analizy, konsultacje, spacery badawcze i warsztaty z gdańszczanami - na to zostanie przeznaczona dotacja unijna, którą otrzymało miasto. Ich efektem będzie koncepcja rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gdańska, której współtwórcami będą mieszkańcy.

270 tys. zł z UE, mieszkańcy współdecydują o rewitalizacji
A
A
data publikacji: 24 marca 2016 r.

Umowę o dofinansowaniu unijnym podpisali (od lewej): ze strony miasta zastępca prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski i skarbnik Teresa Blacharska, ze strony samorządu województwa marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski.
Umowę o dofinansowaniu unijnym podpisali (od lewej): ze strony miasta zastępca prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski i skarbnik Teresa Blacharska, ze strony samorządu województwa marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski.
Sławomir Lewandowski/UMWP

270 tys. zł to 90 proc. całkowitej wartości projektu „Przygotowanie zintegrowanego programu rewitalizacji miasta Gdańska”, miasto dołoży zaledwie 30 tys. zł. Wniosek został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, których dysponentem jest samorząd województwa pomorskiego.

- Dotacja wspomoże proces budowania gdańskiego programu rewitalizacji w dobrym komunikowaniu całego procesu i zachęceniu do udziału w nim jak największej liczby gdańszczan, ponieważ chcemy ten program budować razem - podkreśla Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej, który 23 marca 2016 roku podpisał umowę o dofinansowaniu z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Dotacja pokryje wydatki związane z przygotowaniem niezbędnych analiz dotyczących miejskich obszarów zdegradowanych, przeprowadzeniem z mieszkańcami konsultacji, spacerów badawczych i warsztatów. Uczestnicy spacerów określą, jakie potrzeby społeczne realizują w dzielnicy, a jakie poza nią, jak spędzają czas wolny, wskażą słabe i mocne strony rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, społeczno-kulturowego i przestrzennego dzielnicy. Warsztaty będą podsumowaniem spacerów badawczych i umożliwią określenie kierunku, w którym mogą rozwijać się obszary objęte rewitalizacją. W planach jest przeprowadzenie spaceru badawczego i warsztatu w każdym z miejsc przeznaczonych do rewitalizacji, planuje się również przeprowadzenie konkursu plastycznego i fotograficznego, dzięki któremu mieszkańcy dowiedzą się więcej na temat procesów rewitalizacyjnych.

Początek spacerów już w maju.

Więcej o rewitalizacji w Gdańsku

oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl