18.5 ºC
65.3 ºF
zachmurzenie duże, opadów brak
Infrastruktura
Mobilność i transport
Przestrzeń publiczna
Kultura i czas wolny
Innowacyjność i przedsiębiorczość
Atrakcyjność inwestycyjna
Edukacja
Zdrowie publiczne i sport
Integracja społeczna i aktywność obywatelska

Wiadomości

Czym są Programy Operacyjne w ramach Strategii “Gdańsk 2030 Plus”?
(2016-02-26 12:38:00)
Marcin Nowicki z gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wyjaśnia, czym są Programy Operacyjne w ramach Strategii “Gdańsk 2030 Plus” i dlaczego - paradoksalnie - Gdańsk może zyskać na obniżeniu Polsce ratingu i zamieszaniu politycznym w kraju.
Programy Operacyjne uchwalone!
(2015-12-21 15:15:00)
Radni Miasta Gdańska na Sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023” stanowiącego instrument wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.
Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Programów Operacyjnych
(2015-11-27 12:05:00)
Konsultacje stanowiły zwieńczenie partycypacyjnego procesu konstruowania dokumentu. Natomiast zebrane uwagi i opinie przedstawione zostały m.in. Radnym i Prezydentowi Miasta Gdańska.
Gdańskie doświadczenia wsparciem dla prac nad Planem Działania do Strategii Metropolii 2030
(2015-11-12 15:16:00)
Dyskusję nad koncepcją i trybem prac nad Planem Działania do Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 wsparto doświadczeniami z procesu tworzenia Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych.
więcej »
www.gdansk.pl