3.8 ºC
38.8 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
Komunikaty Urzędu Miejskiego
WIADOMOŚCI TV

Czy gdańskiej fontannie bije ten dzwon? Warsztaty carillonowe na wieży kościoła św. Katarzyny

„Fontannie bije ten dzwon” to konkurs skierowany do muzyków i kompozytorów. Zadaniem uczestników jest skomponowanie 12. minutowego utworu na carillon Kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku i taśmę dostosowanego do efektów Fontanny Heweliusza. Spośród nadesłanych prac, jury wybierze 3 najlepsze kompozycje muzyczne. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie cyklicznego wydarzenia. Przy okazji konkursu zorganizowano warsztaty carillonowe, podczas których gdańska carillonistka dr Monika Kaźmierczak prezentowała grę na instrumencie. Szczegóły konkurs na http://www.giwk.pl
Data publikacji: 2016-02-06 17:29:00

Jak unieszkodliwić napastnika z bronią? Funkcjonariusze ćwiczą w Gdańsku

W Gdańsku odbyło się V Pomorskie Seminarium Formacji Mundurowych z Systemów Walk Wręcz. Na hali MOSiR trenowało ponad 120 fukcjonariuszy różnych formacji i żołnierze. Treningi, prowadzone przez profesjonalnych trenerów, zawierały elementy Krav Maga, Unifight, Combat, MMA, kick-boxing, judo, aikido oraz karate.
Ostania modyfikacja: 2016-02-06 10:29:00
70. urodziny prof. Józefa Borzyszkowskiego

70. urodziny prof. Józefa Borzyszkowskiego

Gdańsk, Ratusz Staromiejski. Uroczystość 70. urodzin prof. Józefa Borzyszkowskiego.
autor: Wojtek Jakubowski/www.gdansk.pl
Lechia-Zawisza Bydgoszcz 2:0

Lechia-Zawisza Bydgoszcz 2:0

Mecz sparingowy Lechia Gdansk-Zawisza Bydgoszcz zakończył się rezultatem 2:0
autor: Wojtek Jakubowski/www.gdansk.pl
TXT
A A A
...
QR Code
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Zakładka 'NABORY' na stronie internetowej dla rodziców dostępna od 02 kwietnia 2014 r.: https://www.edu.gdansk.pl

U W A G A

 • Na rok szkolny 2014/2015 Gdańsk przeprowadza wspólną rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  – rodzice dzieci już uczęszczających do placówek NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej. Deklaracje należy złożyć do dnia 26 marca 2014 do godz. 12.00 (formularz deklaracji jest dostępny w każdej placówce).

NABÓR DO NOWEJ SZKOŁY, ul. Azaliowa 18 w Karczemkach - Operator z chwilą zarejestrowania placówki wystąpi o nadanie obwodu szkole przy ul. Azaliowej 18 w Karczemkach. Do tego czasu rodzice zapisują swoje dzieci zgodnie z obwodem w którym mieszka dziecko lub zgodnie z wyborem szkoły. Wybrany dzierżawca obiektu będzie prowadził od 2.04. punkt informacyjno-konsultacyjny. Informacje o miejscu działania punktu dostępne będą na stronie Miasta od 2.04.

 • 3 lata - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w roku kalendarzowym 2014 musi mieć ukończone 3 lata)

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

I. Przebieg rekrutacji:

 1. Etap wstępny – informator

Od dnia 2 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej https://www.edu.gdansk.pl dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert placówek (dane teleadresowe, oferta edukacyjna, opis placówki).

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ GDAŃSK

Prowadzenie przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Gdańsk jest zadaniem własnym gminy, dlatego do gdańskich placówek przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców Gdańska.        

Rekrutacja dzieci spoza Gminy Gdańsk możliwa będzie, w przypadku pojawienia się wolnych miejsc, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.

W powyższym terminie Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Gdańsk wypełnioną Kartę Zapisu dziecka do placówki składają w wybranym przedszkolu/szkole podstawowej.

UWAGA RODZICE DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się, inaczej niż w latach ubiegłych, w systemie elektronicznym. Gdańsk przygotował szeroką ofertę edukacyjną dla dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki. Oferta będzie dostępna w systemie elektronicznej rekrutacji. Dodatkowych informacji na temat oferty wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej udziela dyrektor placówki.

 1. Wypełnianie Kart Zapisu dziecka do placówki 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych trwa od 2 kwietnia od godz. 9.00 do 16 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Kart Zapisu dziecka do placówki. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są DZIECI KONTYNUUJĄCE, KTÓRYCH RODZICE DO DNIA 26 MARCA ZŁOŻYLI W PLACÓWCE DEKLARACJĘ KONTYNUACJI.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Karty Zapisu dziecka  do placówki. W Karcie Zapisu rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek (a w każdej z nich tylko i wyłącznie jedną grupę).

  Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

a)    Rodzic wypełnia Kartę Zapisu elektronicznie poprzez stronę internetową: https://www.edu.gdansk.pl, drukuje ją i podpisuje, a następnie udaje się do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Karty Zapisu. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Karty. 

         W przypadku braku dostępu do komputera i Internetu, na terenie Miasta Gdańska można skorzystać z bezpłatnych „Furtek internetowych”, które znajdują się w niżej wymienionych miejscach:

- Urząd Miejski w Gdańsku – ul. Partyzantów 74  

- Urząd Miejski w Gdańsku – ul. Wilanowska 2A  

- siedziba Rady Osiedla Strzyża - ul. Ks. Sychty 12/14

- „Dworek Artura” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Dworcowa 9

- „Projektornia” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Dworska 29 a

- „Wyspa Skarbów” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Turystyczna 3

- Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki” – ul. Wyzwolenia 49

b)   Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierową Kartę Zapisu (można ją otrzymać w każdym przedszkolu/szkole) i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Kartę Zapisu wprowadzi Dyrektor przedszkola/szkoły.

 1. Potwierdzanie podania przez rodzica w placówce pierwszego wyboru

Podanie rodzica wypełnione za pośrednictwem strony internetowej  jest zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową podania musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić Kartę Zapisu najpóźniej do 16 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.

 1. Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają w karcie zapisu kryteria, które spełnia ich dziecko).

 1. Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

W dniu 25 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

l  w placówce pierwszego wyboru – lista dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

l  logując się na stronie internetowej dla rodziców

 1. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola, to rodzic w terminie od 28 kwietnia  od godz. 9.00 do 14 maja 2014 r. do godz. 17.00 musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy (w przedszkolu) lub oświadczenia woli podjęcia nauki  w szkole (w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej). Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Listy dzieci przyjętych do placówek zostaną opublikowane 16 maja od godz. 13.00.

 1. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć Kartę Zapisu w placówce, która ma wolne miejsca. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od 19 maja 2014 r. od godz. 13.00, gdzie na bieżąco będzie wyświetlany aktualny stan wolnych miejsc w placówkach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w placówkach. Od 19 maja od godz. 08.00 do 31 sierpnia 2014 r. placówki (w przypadku wolnych miejsc) przyjmują dzieci nie przyjęte a zamieszkałe w Gdańsku, a od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. dzieci spoza Gminy Gdańsk.

II. Kryteria naboru dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące na terenie miasta Gdańsk:

Kryteria ustawowe (zgodne z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.)

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje                i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)

 

32 pkt

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,       z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,       z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,       z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154               i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie miasta Gdańsk, określone przez dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów  szkół podstawowych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdańska – Zarządzenie nr 195/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lutego 2014 r.)

 

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

dziecko obojga rodziców pracujących /rodziców studiujących /uczących się w systemie dziennym

Zaświadczenie z zakładu pracy/z uczelni

8 pkt

2.

dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru 

-

4 pkt

3.

dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) - kryterium dotyczące tylko przedszkoli

-

2 pkt

4.

dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – kryterium dotyczące tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

 

Oświadczenie o zamieszkaniu             (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania) – zał. nr 3

16 pkt

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z Kartą Zapisu.

Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  z dnia 6 grudnia 2013 r. oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć działania mające na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dzieci, które mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego (pięciolatki i sześciolatki urodzone w II połowie 2008 r.) nie zostaną przyjęte do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, Prezydent Miasta wskaże rodzicom miejsce realizacji tego obowiązku.


Publikacja: 10.03.2014 15:19

www.gdansk.pl