3.6 ºC
38.5 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code
Podstawowa opieka zdrowotna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Aksamitna"
1. Lokalizacja : 80-858 Gdańsk Aksamitna 1 Tel. 3018141 Śródmieście
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 6.388 w tym 1.311 dzieci,
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3 etaty, co odpowiada 7.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 1 etat, co odpowiada 1.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 5 etatów, co odpowiada 8.325 mieszkańcom
5. Ginekologia : Brak. Poradnię ginekologiczną prowadzi na terenie placówki Elżbieta Tkaczyk - Hryniewicz.
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
Transport sanitarny w POZ

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 4 lekarzy oraz 5 pielęgniarek. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W okolicy przychodni znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym, o dużej gęstości zaludnienia. W tym rejonie znajduje się jednak 14 jednostek POZ-u o łącznym potencjale w pełni zaspokajającym jego zapotrzebowanie. Charakter okolicy nie daje możliwości istotnego przyrostu mieszkańców ze względu na brak dużych, wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nadmorskie Centrum Medyczne" Sp. z o.o.
1. Lokalizacja :
80-457 Gdańsk  siedziba: Majewskich 26
Filie:

Gdyńska 1
Jagiellońska 7
Kilińskiego 34
Kołobrzeska 4
Biwakowa 3

Świętokrzyska 4

Polanki 7


2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 78.906 w tym 15.635 dzieci, opieka pielęgniarki 98.424, opieka położnej 43.431
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km :
149.000 Wrzeszcz, Zaspa
139.000 Oliwa, Przymorze
8.500 Osowa
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Gdyńska : Lekarze ogólni - 8,3 etatu, co odpowiada 20.750 mieszkańcom
Pediatrzy - 3,6 etatu, co odpowiada 5.400 mieszkańcom
Pielęgniarki - 10 etatów, co odpowiada 16.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1,4 etatu, co odpowiada 14.000 mieszkańców
Kołobrzeska: Lekarze ogólni - 6 etatów, co odpowiada 15.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 6 etatów, co odpowiada 9.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 10 etatów, co odpowiada 15.500 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 2 etaty, co odpowiada 20.000 mieszkańców
Jagiellońska: Lekarze ogólni - 6,6 etatu, co odpowiada 20.750 mieszkańcom
Pielęgniarki - 10 etatów, co odpowiada 16.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
Kilińskiego : Lekarze ogólni - 4 etaty, co odpowiada 10.000 mieszkańców
Pediatrzy - 1,6 etatu, co odpowiada 2.400 mieszkańcom
Pielęgniarki - 7 etatów, co odpowiada 11.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 0,6 etatu, co odpowiada 6.000 mieszkańców
Biwakowa: Lekarze ogólni - 3,8 etatu, co odpowiada 9.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 6 etatów, co odpowiada 10.000 mieszkańców
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska ( ul. Polanki 7, Świętokrzyska 4, Majewskich 11)
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
opieka pielęgniarki w szczególnym środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Biwakowa - przychodnia zatrudnia łącznie 6 lekarzy , 5 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Okolica ma charakter mieszkaniowy typu "sypialnia" i jest dzielnicą dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach. Mieszka tu wielu aktywnych zawodowo młodych i w średnim wieku ludzi. W okolicy znajduje się jedna placówka POZ-u co z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie może spowodować deficyt podaży usług w zakresie POZ-u
Jagiellońska - przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy, 10 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się w obrębie dużego konglomeratu miejskiego. Obsługuje go łącznie 16 przychodni POZ-u o wystarczającym potencjale. Możliwości rozbudowy tej mieszkalnej okolicy są umiarkowane z powodu niewielkiej ilości wolnych terenów pod zabudowę.
Kilińskiego - przychodnia zatrudnia łącznie 6 lekarzy, 7 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W okolicy przychodni znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym, o dużej gęstości zaludnienia. W najbliższym rejonie znajduje się jednak dwadzieścia jednostek POZ-u o łącznym potencjale zaspokajającym zapotrzebowanie rejonu. Charakter okolicy daje umiarkowane możliwości przyrostu zamieszkujących tu ludzi ze względu na ograniczoną ilość wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową .
Kołobrzeska - przychodnia zatrudnia łącznie 12 lekarzy, 10 pielęgniarek oraz 2 położne. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Znajduje się w obrębie dużego konglomeratu miejskiego. Obsługuje go łącznie 16 przychodni POZ-u o wystarczającym potencjale. Możliwości rozbudowy tej okolicy są umiarkowane z uwagi na drak dużych, wolnych terenów.
Piastowska - przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy, 8 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się w obrębie dużego konglomeratu miejskiego, obsługiwanego łącznie przez 14 przychodni POZ-u. Możliwości rozbudowy okolicy są ograniczone z powodu niewielkiej ilości wolnych terenów pod zabudowę wielorodzinną.
Gdyńska - przychodnia zatrudnia łącznie 13 lekarzy, 10 pielęgniarek oraz 2 położne. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się w obrębie dużego konglomeratu miejskiego. Obsługuje go łącznie 11 przychodni POZ-u o wystarczającym potencjale. Możliwości rozbudowy tej mieszkalnej okolicy są umiarkowane z powodu niewielkiej ilości wolnych terenów pod zabudowę.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne Zaspa"
1. Lokalizacja : 80-462 Gdańsk Burzyńskiego 1 Tel. 769-38-62 Zaspa
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 8.303 w tym 2.328 dzieci
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3,5 etatu, co odpowiada 8.750 mieszkańcom
Pediatrzy - 3 etaty, co odpowiada 4.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 5 etatów, co odpowiada 8.325 mieszkańcom
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w szczególnym środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy oraz 5 pielęgniarek. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W okolicy znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym , o dużej gęstości zaludnienia. W najbliższym rejonie znajduje się jednak 11 przychodni POZ-u o potencjale zaspokajającym potrzeby w tym zakresie. Możliwości rozbudowy tej mieszkalnej okolicy są umiarkowane z powodu niewielkiej ilości wolnych terenów pod zabudowę.


Przychodnia Lekarska "Nowy Chełm"
1. Lokalizacja : 80-807 Gdańsk Chałubińskiego 23 Tel. 302-89-55 Chełm
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 14.791 w tym 2.741 dzieci
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 5,25 etatu, co odpowiada 13.125 mieszkańców
Pediatrzy - 2,5 etatu, co odpowiada 3.750 mieszkańcom
Pielęgniarki - 4 etaty, co odpowiada 6.675 mieszkańcom
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarska w DPS
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 9 lekarzy oraz 4 pielęgniarki. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W okolicy znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym typu "sypialnia", o znacznej gęstości zaludnienia. W tym rejonie znajduje się 15 jednostek POZ-u, co zaspokaja potrzeby w chwili obecnej. Jednak w obszarze wyznaczonym przez zabudowę arterie komunikacyjne znajdują się jedynie trzy jednostki POZ-u co zaspokaja 2/3 zapotrzebowania. Charakter okolicy jest mieszkaniowy i daje możliwości przyrostu zamieszkujących tu ludzi ze względu na obecność dużych , wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową. W miarę przyrostu ilości mieszkańców zaistnieje potrzeba zwiększenia podaży usług w zakresie POZ-u i zracjonalizowania wykorzystania powierzchni okolicznych ZOZ-ów {tj. na ul.Łużyckiej i ul.Kartuskiej}.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Brzeźno"
1. Lokalizacja : 80-524 Gdańsk Gałczyńskiego 6 Tel. 342-93-20 Brzeźno
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 10.138 w tym 2.387 dzieci, opieka pielęgniarki 10.138, opieka położnej 5.478
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : Za wyłączeniem konglomeratu Żabianki, Przymorza, Wrzeszcza, Oliwy 31.500 w tym 15.000 w satelitarnych dzielnicach Nowy Port i Letnica.
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 4 etaty, co odpowiada 10.000 mieszkańców
Pediatrzy - 3 etaty, co odpowiada 4.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 7 etatów, co odpowiada 11.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Nie ma. Poradnie patologii ciąży oraz ginekologiczno - położniczą prowadzi na terenie placówki NZOZ Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna "Birk-Med"
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy 7 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Obiekt znajduje się poza centrum miasta w okolicy dwóch innych podobnie zlokalizowanych dzielnic. Część mieszkańców dzielnicy zaoptowana jest w dzielnicach : N.Port, Żabianka, Przymorze, Zaspa oraz Wrzeszcz i Oliwa. Okolica przemysłowo-mieszkalna z możliwością rozbudowy. Dotychczas małe zainteresowanie inwestorów budowlanych.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaletnicza"
1. Lokalizacja : 80-831 Gdańsk Kaletnicza 3/7 301-84-15 Śródmieście
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 5.79 w tym 695 dzieci, opieka pielęgniarki 11.075, opieka położnej 5.542
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3 etaty, co odpowiada 7.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 1 etat, co odpowiada 1.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 3 etaty, co odpowiada 5.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Nie ma
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 5 lekarzy oraz 3 pielęgniarki. Nie oferuje usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W okolicy znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym, o dużej gęstości zaludnienia. W rejonie znajduje się także szesnaście innych jednostek POZ-u o łącznym potencjale zaspokajającym zapotrzebowanie rejonu. Charakter okolicy nie daje możliwości istotnego przyrostu liczby mieszkańców ze względu na brak wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Kartuska"
1. Lokalizacja : 80-141 Gdańsk Kartuska 63/65 302-15-41 Siedlce
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 11.580 w tym 2.554 dzieci, opieka pielęgniarki 10.138, opieka położnej 5.478
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 4 etaty, co odpowiada 10.000 mieszkańców
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 7 etatów, co odpowiada 11.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
opieka pielęgniarki w szczególnym środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 6 lekarzy 7 pielęgniarek oraz 1 położną. Prowadzi poradnię geriatryczną. W okolicy przychodni znajduje się rejon dosyć gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym, o znacznej gęstości zaludnienia. W rejonie znajduje się szesnaście innych jednostek POZ-u , które zaspokajają zapotrzebowanie mieszkańców na usługi w tym zakresie. Zapleczem dla okolicy są przede wszystkim jednostki położone w Śródmieściu i Dolnym Mieście. Charakter okolicy jest mieszkaniowy i daje możliwości przyrostu zamieszkujących tu ludzi ze względu na obecność wolnych terenów pod zabudowę. W związku z rozbudową w pasie ul. Kartuskiej nowych osiedli jak m.in. Zielony Stok czy Słoneczna Dolina może wystąpić potencjalny deficyt dostępności do świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stary Chełm"
1. Lokalizacja : 80-809 Gdańsk Łużycka 13A 302-02-15 Chełm
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 7.202 w tym 1.783 dzieci
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 2 etaty, co odpowiada 5.000 mieszkańców
Pediatrzy - 1,5 etatu, co odpowiada 2.250 mieszkańcom
Pielęgniarki - 4 etaty, co odpowiada 6.675 mieszkańcom
5. Ginekologia : Nie ma
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 4 lekarzy oraz 4 pielęgniarki. Nie oferuje usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W okolicy przychodni znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym, o znacznej gęstości zaludnienia, w sąsiedztwie duża dzielnica mieszkaniowa typu "sypialnia". W okolicy działa dziewiętnaście jednostek POZ-u co zaspokaja potrzeby mieszkańców. Jednakże najbliższej wyznaczonej przez arterie komunikacyjne i zabudowę dzielnicy znajdują się dwie jednostki POZ-u co nie zaspokaja potrzeb mieszkańców dzielnicy. Zapleczem dla okolicy mogą być jednostki położone w Śródmieściu, Dolnym Mieście oraz Suchaninie. Charakter okolicy jest mieszkaniowy i daje możliwość przyrostu mieszkańców z uwagi na obecność wolnych terenów pod zabudowę. W miarę przyrostu ilości mieszkańców może zaistnieć potrzeba zwiększenia podaży usług POZ-u.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Suchanino" Sp. z o.o.
1. Lokalizacja : 80-169 Gdańsk Otwarta 4 302-64-28 Suchanino
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 9.068 w tym 1.772 dzieci
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 4 etaty, co odpowiada 10.000 mieszkańców
Pediatrzy - 1,75 etatu, co odpowiada 2.625 mieszkańcom
Pielęgniarki - 5 etatów, co odpowiada 8.325 mieszkańcom
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy oraz 5 pielęgniarek. Prowadzi poradnię neurologiczną. W okolicy znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym, również typu "sypialnia". W rejonie znajduje się siedemnaście jednostek POZ-u lecz w najbliższej , wyznaczonej przez zabudowę arterie komunikacyjne okolicy działa tylko jedna jednostka. Bezpośrednie zaplecze stanowią jednostki z ulic: Kartuskiej i Jaśkowej Doliny, ewentualnie Łużyckiej i Chałubińskiego na Chełmie. Charakter okolicy daje możliwość przyrostu mieszkańców z uwagi na obecność wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową. W miarę przyrostu ilości mieszkańców może zaistnieć potrzeba zwiększenia podaży usług POZ-u.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Polmed" Sp. z o.o. - filia Gdańsk
1. Lokalizacja : 80-461 Gdańsk Filia : Startowa 1 769-37-60, 769-37-61 Zaspa
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 8.360
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 139.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 7 etatów, co odpowiada 17.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 4 etaty, co odpowiada 6.675 mieszkańcom
5. Ginekologia : Nie ma. Poradnię endokrynologiczno - ginekologiczną prowadzi NZOZ "Gor - Gyn".
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
opieka pielęgniarki i położnej środowiskowej
opieka pielęgniarki i położnej rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 9 lekarzy oraz 4 pielęgniarki. Obiekt znajduje się w obrębie dużego konglomeratu miejskiego zabudowanego budownictwem mieszkaniowym typu "sypialnia". Obsługuje go łącznie piętnaście przychodni o wystarczającym potencjale. Możliwości rozbudowy okolicy są umiarkowane z powodu ograniczonej ilości wolnych terenów pod zabudowę wielorodzinną. W najbliższej okolicy dzielnicy Zaspa działa sześć jednostek POZ-u.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Hipokrates"
1. Lokalizacja : 80-292 Gdańsk Góralska 3 342-52-11 Niedźwiednik
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 6.267 w tym 3.703 dzieci, opieka pielęgniarki 7.192, opieka położnej 3.233
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 6 etatów, co odpowiada 15.000 mieszkańców
Pediatrzy - 1 etat, co odpowiada 1.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 5 etatów, co odpowiada 8.325 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy 5 pielęgniarek oraz 1 położna. Prowadzi poradnię otolaryngologiczną. Przychodnia znajduje się na skraju dużego konglomeratu miejskiego. Okolica typowo mieszkaniowa typu "sypialnia". Umiarkowane możliwości budownictwa mieszkaniowego ze względu na położenie na pograniczu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z usług przychodni mogą korzystać także mieszkańcy Wrzeszcza i dzielnicy Piecki-Migowo.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stogi"
1. Lokalizacja : 80-631 Gdańsk Stryjewskiego 29 304-22-94 Stogi
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 19.477 w tym 4.031 dzieci, opieka pielęgniarki 21.547, opieka położnej 10.361
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : Za wyłączeniem konglomeratu Śródmieścia i Dolnego Miasta, na terenie na północ od Martwej Wisły 22.500
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 8,5 etatu, co odpowiada 21.250 mieszkańcom
Pediatrzy - 3 etaty, co odpowiada 4.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 16,5 etatów, co odpowiada 27.500 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 2 etaty, co odpowiada 20.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarska w DPS
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
opieka pielęgniarki w szczególnym środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 12 lekarzy 17 pielęgniarek oraz 2 położne. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się na skraju dużego konglomeratu miejskiego, na terenie ograniczonym przez warunki naturalne co daje niewielki możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Podaż usług w zakresie POZ-u zaspokaja bieżące potrzeby mieszkańców tej dzielnicy.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna"
1. Lokalizacja : 80-180 Gdańsk Warszawska 52 304-84-22 Ujeścisko
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 6.267 w tym 1.944 dzieci, opieka pielęgniarki 7.192, opieka położnej 3.233
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 6.000 za wyłączeniem konglomeratu Śródmieścia i Chełmu oraz Jasienia i Kiełpina , a także Oruni Górnej {nie uwzględniając centrum miasta}
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 4,5 etatu, co odpowiada 11.250 mieszkańcom
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 4,5 etatu, co odpowiada 7.500 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 0,25 etatu, co odpowiada 2.500 mieszkańcom
5. Ginekologia : Nie ma
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
opieka pielęgniarki w szczególnym środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy 6 pielęgniarek oraz 1 położną. Nie oferuje usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się na skraju dużego konglomeratu miejskiego. Teren typowo mieszkaniowy o dużych możliwościach rozbudowy. Z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w okolicy, rejon staje się deficytowy w zakresie podaży usług POZ-u. Może być obsługiwany przez NZOZ Gdańsk - Południe oraz "Baltimed" na OruniGórnej.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Spółka Medyczna Jesionowa "
1. Lokalizacja : 80-261 Gdańsk Jesionowa 5 341-17-46 Wrzeszcz
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 10.094 w tym 2.076 dzieci, opieka pielęgniarki 10.094 opieka położnej 5.520
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 5 etatów, co odpowiada 12.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 8 etatów, co odpowiada 13.325 mieszkańców
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia położniczo - ginekologiczna
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy 8 pielęgniarek oraz 1 położną. Nie oferuje usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się wewnątrz dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego łącznie przez osiemnaście jednostek POZ-u co zaspokaja potrzeby mieszkańców w tym rejonie. Okolica mieszkalno - przemysłowa o umiarkowanych możliwościach rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

NZOZ "Wysepka"oraz NZOZ Elamed Leszek Żebryk
1. Lokalizacja :
80-680 Gdańsk Kolonijna 2 308-00-38 Sobieszewo
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 3.061 w tym 716 dzieci, opieka pielęgniarki 3.585, opieka położnej 1.557
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 5 km : 10.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 1 etat, co odpowiada 2.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 1 etat, co odpowiada 1.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 2,25 etatu, co odpowiada 3.750 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 0,25 etatu, co odpowiada 2.500 mieszkańcom
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarska w DPS
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 2 lekarzy 3 pielęgniarki oraz 1 położną. Prowadzi poradnię otolaryngologiczną. Przychodnia znajduje się na skraju granic administracyjnych Gdańska nad Zatoką Gdańską. Region typu rolniczo - rybackiego o małej gęstości zaludnienia. Okolica bez sprecyzowanych perspektyw rozwoju oraz przyrostu mieszkańców . Natomiast duży przyrost zaludnienia w okresie wakacyjnym ze względu na walory wypoczynkowe okolicy. Należałoby rozważyć możliwość sezonowego zwiększenia potencjału kadrowego.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Morena"
1. Lokalizacja : 80-286 Gdańsk Jaśkowa Dolina 105 347-90-93 Piecki - Migowo
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 24.769 w tym 4.860 dzieci, opieka pielęgniarki 24.769, opieka położnej 13.186
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 51.000 za wyłączeniem konglomeratu Śródmieścia i Wrzeszcza
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 8 etatów, co odpowiada 20.000 mieszkańców
Pediatrzy - 5 etatów, co odpowiada 7.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 22 etaty, co odpowiada 36.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 3 etaty, co odpowiada 30.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia położniczo - ginekologiczna
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 13 lekarzy 22 pielęgniarki oraz 3 położne. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się na skraju dużego konglomeratu miejskiego o zabudowie typu "sypialnia". Posiada duży potencjał lokalowy. Przychodnia stanowi zaplecze dla jednostek w dzielnicach Brętowo {Niedźwiednik} oraz Suchanino. Okolica o umiarkowanych możliwościach przyrostu mieszkańców z uwagi na brak większych terenów pod zabudowę mieszkaniową.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eter-Med"
1. Lokalizacja : 80-822 GDAŃSK ŻABI KRUK 10 320-26-00 Śródmieście
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 9.824 w tym 1.373 dzieci, opieka pielęgniarki 9.879, opieka położnej 5.542
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 6 etatów, co odpowiada 15.000 mieszkańców
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 5 etatów, co odpowiada 8.325 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 4 etaty, co odpowiada 40.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarska w Domach Pomocy Społecznej
opieka lekarza POZ,
transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 8 lekarzy 7 pielęgniarek oraz 4 położne. Nie oferuje usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się wewnątrz dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego łącznie przez czternaście jednostek POZ-u co zaspokaja potrzeby mieszkańców. Okolica mieszkalno-przemysłowa . Umiarkowane możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego . Duży potencjał zgromadzony w okolicy pozwala na zapewnienie usług także w najbliższej perspektywie.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Gdańskie Centrum Zdrowia"
1. Lokalizacja : 80-542 Gdańsk Oliwska 62 343-26-70 Nowy Port
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 15.617 w tym 2.922 dzieci, opieka pielęgniarki 15.617, opieka położnej 7.902
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 31.500 za wyłączeniem konglomeratu Fabianki, Zaspy, Wrzeszcza i Oliwy, w tym 18.500 w satelitarnych dzielnicach Brzeżna i Letnicy
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 1,29 etatu, co odpowiada 28.225 mieszkańcom
Pediatrzy - 3,25 etatu, co odpowiada 4.875 mieszkańcom
Pielęgniarki - 21,26 etatu, co odpowiada 35.425 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 21 lekarzy 23 pielęgniarki oraz 1 położną. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się poza centrum miasta w okolicy przemysłowo - mieszkalnej z ograniczoną możliwością rozbudowy. Dotychczas małe zainteresowanie inwestorów budowlanych z uwagi na złą reputację okolicy. Rejon obsługiwany przez dwa ośrodki POZ-u w pełni zaspokajające potrzeby mieszkańców tej dzielnicy.


"Przychodnia Wassowskiego" Sp. z o.o.
1. Lokalizacja : 80-225 Gdańsk Wassowskiego 2 341 69 13 Wrzeszcz
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 11.173 w tym 2.740 dzieci, opieka pielęgniarki 12.300, opieka położnej 5.988
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni {w tym 2 rodzinnych}- 4,5 etatu, co odpowiada 11.250 mieszkańcom
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 9 etatów, co odpowiada 15.000 mieszkańców
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
opieka pielęgniarki w szczególnym środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy 9 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się na obrzeżu dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego łącznie przez osiemnaście przychodni. Potencjał jednostek POZ-u jest wystarczający do obsługi mieszkańców. Najbliższa okolica ma charakter mieszkalno - przemysłowy o umiarkowanych możliwościach rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Zgromadzony w okolicy duży potencjał pozwala na zapewnienie usług również najbliższej perspektywie.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatryczno-Internistyczne "Jaskółka"
1. Lokalizacja :
80-767 Gdańsk Jaskółcza 7/15 320-28-09 ; 301-14-4 Dolne Miasto
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 9.804 w tym 3.788 dzieci, opieka pielęgniarki 11.075, opieka położnej 5.056
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3 etaty, co odpowiada 7.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 4 etaty, co odpowiada 6.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 8 etatów, co odpowiada 13.325 mieszkańców
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
opieka pielęgniarki w szczególnym środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy 8 pielęgniarek oraz 1 położną. Prowadzi poradnię reumatologiczną. Przychodnia zlokalizowana jest wewnątrz dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego przez szesnaście jednostek POZ-u głównie ze Śródmieścia . Obecny potencjał w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców dzielnicy. Przychodnia może być zapleczem dla dzielnic: Orunia, Olszynka oraz Rudniki. Okolica przychodni ma charakter mieszkalno przemysłowy o umiarkowanych możliwościach rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Duży potencjał zgromadzony w okolicy pozwala na zapewnienie usług obecnie oraz w przyszłości.


Zakład Opieki Zdrowotnej "Baltimed" Sp. z o.o.
1. Lokalizacja : 80-041 Gdańsk Krzemowa 16 306-91-53 Orunia Górna
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 7.707 w tym 2.444 dzieci, opieka pielęgniarki 9.050, opieka położnej 4.139
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 8.000 za wyłączeniem konglomeratu Śródmieścia i Dolnego Miasta oraz Chełmu
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 2 etaty, co odpowiada 5.000 mieszkańców
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 5,25 etatu, co odpowiada 8.750 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 0,66 etatu, co odpowiada 6.600 mieszkańcom
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
opieka pielęgniarki w szczególnym środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 6 lekarzy 7 pielęgniarek oraz 2 położne. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się na skraju dużego konglomeratu miejskiego . Rejon typowo mieszkaniowy o charakterze "sypialni". Duże możliwości rozbudowy oraz duże, w ostatnim czasie, zainteresowanie inwestorów może spowodować deficyt usług medycznych w zakresie POZ-u w tym rejonie.


Przychodnia Lekarska "Jasień"
1. Lokalizacja : 80-125 Gdańsk Kartuska 404 322 11 51 Jasień
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 8.034 w tym 2.457 dzieci, opieka pielęgniarki 9.672, opieka położnej 4.192
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 8.000 za wyjątkiem konglomeratu miasta
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3 etatu, co odpowiada 7.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 1,5 etatu, co odpowiada 2.225 mieszkańcom
Pielęgniarki - 6,5 etatu, co odpowiada 10.175 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
opieka pielęgniarki w szczególnym środowisku nauczania i wychowania

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 3 lekarzy 7 pielęgniarek oraz 1 położna. Prowadzi poradnię neurologiczną. Przychodnia znajduje się na skraju miasta w okolicy dużego osiedla mieszkaniowego typu "sypialnia" na jednym z głównych kierunków rozbudowy miasta. W zasięgu 5-cio kilometrowego promienia od przychodni znajdują się osady: Kiełpinek, Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki i Szadółki. Ich odległość i możliwości komunikacyjne mogą sprawiać utrudnienia w dostępie do usług POZ-u. Rejon dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego w pasie ul. Kartuskiej i okolic, a co za tym idzie dynamicznego przyrostu ilości mieszkańców. W związku z tym należałoby rozważyć możliwość rozbudowy punktu POZ czy otwarcia nowego w okolicy osiedla Jasień lub otwarcia dodatkowej praktyki lekarskiej w okolicy osady Karczemki lub Kokoszki.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Remed-Lectus"
1. Lokalizacja :
80-858 Gańsk Wałowa 27 tel. 301-69-69
Gościnna 8 

2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 15.551 w tym 3.723 dzieci, opieka pielęgniarki 15.551, opieka położnej 7.992
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km :
135.000 Śródmieście
20.500 Orunia - za wyjątkiem konglomeratu miasta { w promieniu 5 km }
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 6,16 etatu, co odpowiada 15.400 mieszkańcom
Pediatrzy - 3 etaty, co odpowiada 4.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 10 etatów, co odpowiada 16.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1,5 etatu, co odpowiada 15.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 10 lekarzy 11 pielęgniarek oraz 2 położne. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Usługi świadczy w dwóch placówkach:
ul. Gościnna - przychodnia znajduje się na skraju konglomeratu miejskiego. W okolicy działa NZOZ "Baltimed". Możliwość rozbudowy okolicy może wywołać deficyt w okolicy dzielnicy Lipce,
ul. Wałowa - jednostka działa w rejonie gęsto zabudowanym budownictwem mieszkaniowym, o dużej gęstości zaludnienia . Rejon obsługiwany łącznie przez szesnaście jednostek POZ-u co zaspokaja potrzeby mieszkańców. Charakter okolicy nie daje możliwości istotnego przyrostu mieszkańców z uwagi na brak wolnych terenów pod zabudowę.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Rodzinnej, Medycyny Pracy i Promocji Zdrowia NZOZ
1. Lokalizacja : 80-211 Gdańsk Dębinki 7 349-16-08,349-16-05 Wrzeszcz
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 10.310 w tym 1.581 dzieci, opieka pielęgniarki 103.101, opieka położnej 5.948
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 5 etatów, co odpowiada 12.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 2,5 etatu, co odpowiada 4.750 mieszkańcom
Pielęgniarki - 6 etatów, co odpowiada 10.000 mieszkańców
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 8 lekarzy 6 pielęgniarek oraz 2 położną. Nie oferuje usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się w obrębie dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego łącznie przez osiemnaście jednostek POZ-u co w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców. Charakter okolicy daje umiarkowane możliwości istotnego przyrostu mieszkańców z uwagi na brak dużych terenów pod zabudowę mieszkaniową.


Centrum Opieki Medycznej "Comed" Sp. z o.o.
1. Lokalizacja : 80-718 Gdańsk Elbląska 135 308-78-90 Rudniki
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 2.867 w tym 2 dzieci, opieka pielęgniarki 2.867
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 5 km : 6.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 2 etaty, co odpowiada 5.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 1 etat, co odpowiada 1.675 mieszkańców
Położne środowiskowe - 1 umowa zlecenie, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Nie ma
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 2 lekarzy 1 pielęgniarkę oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia zlokalizowana przy granicy administracyjnej miasta. Rejon przemysłowo - mieszkalny o ograniczonych możliwościach rozwoju budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego z uwagi na przemysłowy charakter okolicy oraz niewielkie zainteresowanie inwestorów.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Mickiewicza" Sp. z o.o.
1. Lokalizacja : 80-405 Gdańsk Mickiewicza 28/30 344-31-55 Wrzeszcz
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 14.129 w tym 3.959 dzieci
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 4 etaty, co odpowiada 10.000 mieszkańców
Pediatrzy - 4,25 etatów, co odpowiada 6.375 mieszkańcom
Pielęgniarki - 5 etatów, co odpowiada 8.325 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 10 lekarzy 5 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednostka znajduje się wewnątrz dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego łącznie przez dwadzieścia jednostek POZ-u. W okolicy znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym. Okolica mieszkalno - przemysłowa o umiarkowanych możliwościach rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Duży potencjał w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców dzielnicy.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne VII Dwór"
1. Lokalizacja : 80-306 Gdańsk Abrahama 25 556-08-86 Oliwa
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 8.803 w tym 1.594 dzieci, opieka pielęgniarki 2.250, opieka położnej 5.011
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 139.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3,5 etatu, co odpowiada 8.750 mieszkańcom
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 7 etatów, co odpowiada 11.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarska w DPS
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 6 lekarzy 7 pielęgniarek oraz 1 położną. Nie oferuje usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednostka znajduje się na skraju dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego łącznie przez szesnaście jednostek POZ-u o wystarczającym potencjale Możliwości rozbudowy tej okolicy są ograniczone z powodu niewielkiej ilości wolnych terenów oraz sąsiedztwa Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Swissmed Centrum Zdrowia"
1. Lokalizacja : 80-208 Gdańsk Marii Skłodowskiej - Curie 5 344-05-18 Wrzeszcz
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 2.263 w tym 278 dzieci, opieka pielęgniarki 2.263, opieka położnej 1.235
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3,5 etatu, co odpowiada 8.750 mieszkańcom
Pielęgniarki - 6 etatów, co odpowiada 10.000 mieszkańców
Położne środowiskowe - 2 etaty, co odpowiada 20.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 4 lekarzy 6 pielęgniarek oraz 2 położne. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednostka znajduje się pomiędzy dwoma dużymi dzielnicami miasta: Wrzeszczem i Śródmieściem. Teren o umiarkowanej gęstości zaludnienia z dużym potencjałem usług medycznych {Akademia Medyczna w Gdańsku, Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych}. Charakter okolicy daje ograniczone możliwości przyrostu ilości mieszkańców z uwagi na brak wolnych terenów pod zabudowę. Potrzeby mieszkańców w zakresie POZ-u są w pełni zaspokojone.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Intermedica Sp. z o.o.
1. Lokalizacja : 80-219 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 31/32 340 46 28 Wrzeszcz
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 6.539 w tym 377 dzieci, opieka pielęgniarki 6.539, opieka położnej 3.593
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3 etaty, co odpowiada 7.500 mieszkańcom
Pediatrzy - 1 etat, co odpowiada 1.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 5 etatów, co odpowiada 8.325 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 4 lekarzy 5 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednostka znajduje się pomiędzy dwoma dużymi dzielnicami miasta: Wrzeszczem i Śródmieściem. Teren o umiarkowanej gęstości zaludnienia z dużym potencjałem usług medycznych {Akademia Medyczna w Gdańsku, Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, Poliklinika Onkologiczna}. Charakter okolicy daje ograniczone możliwości przyrostu ilości mieszkańców z uwagi na brak wolnych terenów pod zabudowę. Potrzeby mieszkańców w zakresie POZ-u są w pełni zaspokojone.Portowa Przychodnia Zdrowia przy Spółce Portowe Usługi Socjalne PORTUS Spółka z o.o.
1. Lokalizacja : 80-537 Gdańsk Wyzwolenia 48 343-98-32 Nowy Port
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 2.655 w tym 16 dzieci, opieka pielęgniarki 2.655, opieka położnej 1.010
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 15.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3,75 etatu, co odpowiada 9.375 mieszkańcom
Pielęgniarki - 4 etaty, co odpowiada 6.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 6 lekarzy 4 pielęgniarki oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się poza centrum miasta w okolicy przemysłowo - mieszkalnej z ograniczoną możliwością rozbudowy. Dotychczas małe zainteresowanie inwestorów budowlanych z uwagi na złą reputację okolicy. Rejon obsługiwany przez dwa ośrodki POZ-u w pełni zaspokajające potrzeby mieszkańców tej dzielnicy.


Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej
1. Lokalizacja : 80-864 Gdańsk Jana z Kolna 22/26 769-28-00 Śródmieście
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 11.425 w tym 33 dzieci, opieka pielęgniarki 11.425, opieka położnej 4.075
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 4,25 etatu, co odpowiada 10.625 mieszkańców
Pielęgniarki - 7 etatów, co odpowiada 11.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 0,75 etatu, co odpowiada 7.500 mieszkańcom
5. Ginekologia : Poradnie: ginekologiczno - położnicza, ginekologiczna dla dziewcząt
6. Zakres świadczonych usług :
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 5 lekarzy 7 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednostka znajduje się na skraju konglomeratu miejskiego w okolicy przemysłowo - mieszkalnej z ograniczoną możliwością rozbudowy z uwagi na sąsiedztwo terenów stoczniowych oraz linię SKM. Rejon obsługiwany przez szesnaście jednostek POZ-u o łącznym potencjale zaspokajającym potrzeby mieszkańców w tym rejonie.


Spółka Medyczna Gdańsk Południe Sp. z o.o.
1. Lokalizacja : 80-865 Gdańsk Marynarki Polskiej 146 306-47-48 Letnica
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 4.419 w tym 1.162 dzieci, opieka pielęgniarki 4.419, opieka położnej 2.411
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 5 km : 18.500
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 2 etaty, co odpowiada 5.000 mieszkańców
Pediatrzy - 2 etaty, co odpowiada 3.000 mieszkańców
Pielęgniarki - 4 etaty, co odpowiada 6.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnie: ginekologiczno - położnicza, ginekologiczna dla dziewcząt
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 6 lekarzy 4 pielęgniarki oraz 1 położną. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednostka znajduje się wewnątrz dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego łącznie przez dwadzieścia jednostek POZ-u. W okolicy znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym. Okolica mieszkalno - przemysłowa o umiarkowanych możliwościach rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Duży potencjał w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców dzielnicy.


Zakład Opieki Zdrowotnej "Trójmiejskie Centrum Medyczne"
1. Lokalizacja : 80-437 Gdańsk Wajdeloty 8 341 62 63 Wrzeszcz
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 2.054 w tym 410 dzieci, opieka pielęgniarki 17.950, opieka położnej 1.162
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 3,5 etatu, co odpowiada 8.750 mieszkańcom
Pediatrzy - 1 etat, co odpowiada 1.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 3,5 etatu, co odpowiada 2.825 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 0,5 etatu, co odpowiada 5.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Nie ma. Poradnie endokrynologiczno - ginekologiczną oraz ginekologiczno - położniczą prowadzi na terenie placówki NZOZ "Pro - Vita"
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 7 lekarzy 5 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia znajduje się wewnątrz dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego łącznie przez osiemnaście przychodni. Potencjał jednostek POZ-u jest wystarczający do obsługi mieszkańców. Najbliższa okolica ma charakter mieszkalno - przemysłowy o umiarkowanych możliwościach rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Zgromadzony w okolicy duży potencjał pozwala na zapewnienie usług również najbliższej perspektywie.


7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ
1. Lokalizacja : 80-305 Gdańsk Polanki 117 552 63 26 Oliwa
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 8.511 w tym 431 dzieci, opieka pielęgniarki 8.511, opieka położnej 4.255
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 139.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni : Lekarze ogólni - 3 etaty, co odpowiada 7.500 mieszkańcom
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska
Transport sanitarny w POZ

Komentarz
Przychodnia zatrudnia 3 lekarzy. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednostka znajduje się na skraju dużego konglomeratu miejskiego obsługiwanego łącznie przez osiemnaście jednostek POZ-u o wystarczającym potencjale. Możliwości rozbudowy tej okolicy są ograniczone z powodu niewielkiej ilości wolnych terenów oraz sąsiedztwa Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Okolica o dużym potencjałem usług medycznych {Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, NZOZ "Pomorskie Centrum Medyczne"}.


Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta SP ZOZ
1. Lokalizacja : 80-462 Gdańsk Jana Pawła II 50 768-40-00 Zaspa
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 17.217 w tym 3.133 dzieci, opieka pielęgniarki 17.217, opieka położnej 9.352
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 6 etatów, co odpowiada 15.000 mieszkańców
Pediatrzy - 2,5 etatów, co odpowiada 3.750 mieszkańcom
Pielęgniarki - 11 etatów, co odpowiada 18.325 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnie: ginekologiczno - położnicza, ginekologiczna dla dziewcząt, endokrynologiczno - ginekologiczna
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz

Przychodnia zatrudnia łącznie 8 lekarzy 11 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W okolicy znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym typu "sypialnia", o dużej gęstości zaludnienia. W najbliższym rejonie znajduje się jednak 11 jednostek POZ-u o potencjale zaspokajającym potrzeby w tym zakresie. Możliwości rozbudowy tej mieszkalnej okolicy są umiarkowane z powodu niewielkiej ilości wolnych terenów pod zabudowę.


Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Gdańsk
1. Lokalizacja : 80-104 Gdańsk Kartuska 4/6 309-82-00 Śródmieście
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 17.950 w tym 2.188 dzieci, opieka pielęgniarki 17.950, opieka położnej 8.975
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 135.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 7,25 etatu, co odpowiada 18.125 mieszkańcom
Pediatrzy - 2,25 etatów, co odpowiada 3.375 mieszkańcom
Pielęgniarki - 7 etatów, co odpowiada 11.675 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 9 lekarzy 11 pielęgniarek oraz 1 położną. Oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W okolicy przychodni znajduje się rejon dosyć gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym, o znacznej gęstości zaludnienia. W rejonie znajduje się szesnaście innych jednostek POZ-u , które zaspokajają zapotrzebowanie mieszkańców na usługi w tym zakresie. Zapleczem dla okolicy są przede wszystkim jednostki położone w Śródmieściu i Dolnym Mieście. Charakter okolicy jest mieszkaniowy i daje możliwości przyrostu zamieszkujących tu ludzi w związku z rozbudową w pasie ul. Kartuskiej nowych osiedli jak m.in. Zielony Stok czy Słoneczna Dolina. W najbliższej perspektywie może wystąpić potencjalny deficyt dostępności do świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


Zespół Opieki Zdrowotnej Dla Szkół Wyższych
1. Lokalizacja : 80-219 Gdańsk AL.Zwycięstwa 30 347-29-63 Wrzeszcz
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 13.459 w tym 78 dzieci, opieka pielęgniarki 13.459
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 5,3 etatu, co odpowiada 13.250 mieszkańcom
Pielęgniarki - 0,5 etatu, co odpowiada 833 mieszkańcom
Położne środowiskowe - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska
Transport sanitarny w POZ

Komentarz
Przychodnia zatrudnia łącznie 9 lekarzy, 1 pielęgniarkę oraz 1 położną. Oferuje rozbudowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednostka znajduje się pomiędzy dwoma dużymi dzielnicami miasta: Wrzeszczem i Śródmieściem. Teren o umiarkowanej gęstości zaludnienia z dużym potencjałem usług medycznych {Akademia Medyczna w Gdańsku, NZOZ ZKS Szpitale Polskie, Poliklinika Onkologiczna}. Charakter okolicy daje ograniczone możliwości przyrostu ilości mieszkańców z uwagi na brak wolnych terenów pod zabudowę. Potrzeby mieszkańców w zakresie POZ-u są w pełni zaspokojone.


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wanda Kabata
1. Lokalizacja : 80-463 Gdańsk Al. Rzeczypospolitej 33 5111165 Zaspa
2. Ilość pacjentów zaoptowanych w przychodni : opieka POZ 1.244 w tym 251 dzieci, opieka pielęgniarki 1.244
3. Szacunkowa ilość mieszkańców w promieniu 3 km : 149.000
4. Obecny potencjał kadrowy przychodni :
Lekarze ogólni - 1 etat, co odpowiada 2.500 mieszkańcom
Pielęgniarki - 1 etat, co odpowiada 10.000 mieszkańców
5. Ginekologia : Brak
6. Zakres świadczonych usług :
opieka lekarza POZ
Transport sanitarny w POZ
opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Komentarz
W ramach praktyki zatrudniony jest 1 lekarz, oraz 1 pielęgniarka. Nie są oferowane usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W okolicy znajduje się rejon gęsto zabudowany budownictwem mieszkaniowym typu "sypialnia", o dużej gęstości zaludnienia. W najbliższym rejonie znajduje się jednak 11 jednostek POZ-u o potencjale zaspokajającym potrzeby w tym zakresie. Możliwości rozbudowy tej mieszkalnej okolicy są umiarkowane z powodu niewielkiej ilości wolnych terenów pod zabudowę.


Ostania modyfikacja: 09.04.2014 10:09
wiecej informacji »

www.gdansk.pl