18.5 ºC
65.3 ºF
zachmurzenie duże, opadów brak

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gdańska


  Ulica:
  Zakres:
  Wyświetl:- - A - B - C - D - F - G - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z -


  [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor DEI GRATIA Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży
81-543 Gdynia, Światowida 48A
Barbara Bielecka
tel./fax 664 97 68 / 624 87 22
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja wystaw|plenerów|koncertów muzycznych prowadzenie klubu młodego plastyka (edukacja artystyczna) stała współpraca z zespołem szkół plastycznych w Gdyni- Orłowie (organizowanie plenerów plastycznych|wycieczek szkoleniowych zagranicznych|konkursów plastycznych|wystaw)| Pomoc młodym|wybitnie uzdolniony twórcom poprzez zamawianie twórczych prac plastycznych|finansowanie ich|
e-mail bielecka@hot|pl

* * * A [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto
81-745 Sopot, Polna 16//20
Agnieszka Kokocha
tel./fax 600,870,505 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, ochrona środowiska, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności We współpracy z Miastem Gdańskiem Klub zorganizował zawody w skokach przez przeszkody o puchar Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Gdańsku| Organizacja licznych wyjazdów umożliwiających uprawianie rekreacji|turystyki i sportu jeździeckiego| Popularyzacja wiedzy z zakresu jeździectwa|hodowli koni| Cykl wykładów Akademia Konia | Regularne jazdy konne i przygotowania do zawodów|
adres www www|akj|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
80-237 Gdańsk, Uphagena 25
Janusz Rybicki
tel./fax 341 04 73 341 19 34 347 18 16 / 347 18 16
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Jedna z najstarszych polskich organizacji sportowych w Gdańsku|obecnie zrzesza 18 klubów uczelnianych oraz 2500 członków|
e-mail gdansk@azs|pl
adres www www|azsgdansk|pl

* * * B [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Bałtyckie Stowarzyszenie Aktywność
80-126 Gdańsk, Wiewiórcza 37//2
Zofia Rzeźnicka
tel./fax 503-168-638 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, profilaktyka uzależnień, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży na osiedlu Suchanino| Konsultacje pedagogiczne|psychologiczne| Działalność od 2007r|
e-mail bastak@onet|eu

* * *

Nazwa/Dyrektor Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
80-180 Gdańsk, Przemyska 12A//1
Wojciech Suchy
tel./fax 502 76 55 36 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Bractwo zrealizowało 2 projekty ogólnopolskie - Próba Mamuta i 2 duże projekty międzynarodowe - Polish-Irish Sport Project
e-mail almanak@almanak|pl
adres www www|almanak|pl

* * * C [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Chrześcijańska Służba Charytatywna
80-252 Gdańsk, Jaśkowa Dolina 21
Waldemar Więcławski
tel./fax 500,350,120 / 58 718 64 48
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, seniorzy, turystyka, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności coroczne akcje charytatywne|promocja zdrowia|kursy antynikotynowe
e-mail gdansk@chsch|pl
adres www www|chsch|org|pl

* * * D [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Dom Pojednania i Spotkań im| św| Maksymiliana M| Kolbego
80-822 Gdańsk, Św| Trójcy 4
Roman Zioła
tel./fax 301 57 21 / 301 57 21
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, współpraca międzynarodowa, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności przezwyciężenie uprzedzeń i stereotypów w kontaktach międzynarodowych|efektywna komunikacja|kształcenie liderów orgranizacji młodzieżowych|współpraca międzynarodowa na płaszczyźnie społeczno-politycznej|dialog międzyreligijny|programy międzynarodowe
e-mail biuro@dmk|pl
adres www www|dmk|pl

* * * F [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Forum Rad Dzielnic
80-419 Gdańsk, Lilli Wenedy 18
Magdalena Wiszniewska
tel./fax 511-074-206 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, turystyka, rozwój sołeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie w swojej działalności|we współpracy z administracją publiczną (głównie Miastem Gdańsk) zrealizowało warsztaty teatralne|festyny|Dni Sąsiada|osiem placów zabaw|zieleńce i akcję edukacyjną oraz projekt w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
e-mail info@forumraddzielnic|gdansk|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Franciszkański Ruch Ekologiczny Charytatywny Historyczny
80-555 Gdańsk, Starowiślna 3a
Jerzy Jaśkowski
tel./fax 515181120|58 347 94 90 / 347 94 90
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kombatanci, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, pomoc społeczna, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności 20 lat działalności
e-mail jjaskow@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja EDUKACJA W DRODZE
80-180 Gdańsk, Sadowa 21
Grażyna Kaniewska
tel./fax 304 57 37 / 304 57 37
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja obozów zimowych|festynów osiedlowych| Organ prowadzący Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach|świetlica środowisk - Kuźnia Młodych Talentów
e-mail ewd@ewd|com|pl
adres www www|ewd|com|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja OAZA
77-300 Człuchów, Stara Rogoźnica 2
Joanna Kreft
tel./fax 79 373 75 25 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, współpraca międzynarodowa, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego|prowadzenie projektu pedagogicznego z młodzieżą niemiecką|prowadzenie Ośrodka dla bezdomnych i uzależnionych
e-mail joan|kreft@gmail|com

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Obudź Nadzieję
80-758 Gdańsk, Siennicka 4//2
Mateusz Szerkus
tel./fax 510-861-361 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres: współpraca z instytucjami mającymi na celu polepszenie bytu dzieci
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Kilkuletnia opieka nad wychowankami domów dziecka oraz placówek opiekuńczych wraz z ich wsparciem| Organizacja imprez sportowych|turniejów piłkarskich itp| Współpraca z instytucjami państwowymi oraz koordynowanie projektu Kibice Razem
e-mail obudznadzieje@wp|pl
adres www www|obudznadzieje|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Pomóż Sobie i Innym
80-605 Gdańsk, Sienna 52//4
Bogumiła Rydlewska
tel./fax 305 09 99|307 36 57|693 316 660 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności profilaktyka przeciw przemocy i uzależnień|dożywianie dzieci i ich rodzin|organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży
e-mail pomozsobieiinnym@gmail|com
adres www www|pomozsobieiinnym|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Wspólnota Gdańska
80-339 Gdańsk, Dickmana 2//1
Andrzej Stelmasiewicz
tel./fax 345 29 67|601 622 222 / 345 29 67
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności organizowanie imprez plenerowych w przestrzeni publicznej m|Gdańska|m|in| rzeźby z piasku|lodu i granitu|unikatowe projekty edukacyjne m|in|| Akademia Gdańskich Lwiątek| projekty kulturalne m|in|| Festiwal Sztuki Tutejszej TUTART|
e-mail fundacja@wspolnotagdanska|pl
adres www www|wspolnotagdanska|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Żyć Bezpiecznie
80-958 Gdańsk, Bogusławskiego 2//52
Marek Dura
tel./fax 300 08 93 / 300 08 93
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: bezpieczeństwo publiczne
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja zajmuje się zadaniami związanymi z ochroną i bezpieczeństwem publicznym|programami edukacyjno-prewencyjnymi|szkoleniami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego|organizacją festynów|imprez masowych poświęconych ochronie i bezpieczeństwu pu
adres www www|fundacja|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym
80-067 Gdańsk, Równa 19
Lech Kardasiński
tel./fax 552 39 38 / 552 39 38
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: pomc prawna i materialna poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja realizuje programy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego Bezpieczni na drodze - dla młodzieży szkół średnich woj|pomorskiego| Bezpieczny Krok Naprzód - dla dzieci przedszkolnych woj| Pomorskiego| Fundacja udziela pomocy prawnej i materialnej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
e-mail biuro@fundacjabwrd|pl
adres www www|fundacjabwrd|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja DOBRY SEN
80-952 Gdańsk, Smoluchowskiego 14A/bud|25
Hanna Badzio-Jagiełło
tel./fax 349 17 96 / 349 17 95
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Badania zaburzeń snu u młodzieży|
e-mail sen@amg|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Dobrze Że Jesteś
80-462 Gdańsk, Burzyńskiego 6A//2
Natalia Meszko
tel./fax 531,724,333 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja powstała w 2005 roku we Wrocławiu i od tego czasu zdążyła rozszerzyć swoją działalność na obszar Krakowa|Poznania|Łodzi|Warszawy i Gdańska| Ponad 350 wolontariuszy na ośmiu oddziałach szpitalnych (głównie hematologii i onkologii) pomaga chorym odnaleźć się w trudnej sytuacji| Robi zakupy|rozmawia|wspiera przy codziennych czynnościach pielęgnacyjnych| Autorski system wolontariatu realizowany jest w Gdańsku w Akademickim Centrum Klinicznym|gdzie kilkunastu wolontariuszy jest do dyspozycji pacjentów Kliniki Hematologii| Mimo wsparcia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich większość działań opiera się na dobrej woli samych wolontariuszy| W planach oddziału gdańskiego fundacji jest rozszerzenie wsparcia na 2 piętrze Akademii|
e-mail gdansk@dobrzezejestes|pl
adres www www|dobrzezejestes|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja DR CLOWN Oddział Gdańsk
80-239 Gdańsk, Miszewskiego 17
Justyna Dubanik
tel./fax 519-130-356 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Terapia śmiechem i zabawa na oddziałach dziecięcych Akademii Medycznej w Gdańsku| Organizacja bali|festynów dla dzieci chorych i zdrowych|
e-mail gdansk@drclown|pl|justyna|dubanik@gmail|com
adres www www|drclown|pl|www|drclown|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Droga
80-268 Gdańsk, Al| Wojska Polskiego 52//6
Tadeusz Len
tel./fax 606,177,477 / 719 00 40
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, seniorzy,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Działania na rzecz osób w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej (realizacja programów: samotne macierzyństwo|godna starość|dzieci ulicy)
e-mail fdroga@op|pl
adres www www|fundacjadroga|az|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej
80-236 Gdańsk, Grunwaldzka 5
Natalia Siuda
tel./fax 58 344-40-39 / 340-12-13
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, rozwój sołeczności lokalnych, wsparcie techniczne i szkoleniowe NGO,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja pełni rolę regionalnego koordynatora programu PROJEKTOR-wolontariat studencki | Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Wolontariatu w Lublinie oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
e-mail biuro@feps|org|pl
adres www www|feps|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja EX Nihilo Nihil (nic nie rodzi się z niczego)
80-288 Gdańsk, Bulońska 28
Janusz Rolczyński
tel./fax 344 23 88 / 348 82 10
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, seniorzy, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności całoroczne zajęcia ogólnosportowe|turnieje sportowe|festyny|promocja zdrowia - sympozja naukowo-szkoleniowe|konkursy: fotograficzny|plastyczny|poetycki|tańca|
e-mail fundacja|e|n|n@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Fahrenheit Polonia
80-180 Gdańsk, I Brygady 38
Diana Nowosielska
tel./fax 503-197-520|505-649-946 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, współpraca międzynarodowa, promocja i organizacja wolontariatu, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Integracja młodzieży polonijnej z Chicago z młodzieżą z Pomorza
e-mail fundacja@fahrenheit-polonia|pl
adres www www|fahrenheit-polonia|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Generacja
80-462 Gdańsk, Burzyńskiego 6/A/2
Małgorzata Zamorska-Misztal
tel./fax 504-450-334 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, profilaktyka uzależnień, seniorzy, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie działalności społecznej| Fundacja założyła na portalu Facebook grupy: ogólnopolską Oddam dla Mam za Darmo|Oddam dla Mam Trójmiasto|Dziękuję
e-mail generacjafundacja@gmail|com
adres www www|fundacjageneracja|blogspot|com

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Gospodarcza
81-538 Gdynia, Olimpijska 2
Irena Muszkiewicz-Herok
tel./fax 58 622 20 52|622 60 17 / 622 59 85
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni, współpraca międzynarodowa, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja Gospodarcza powstała w 1990 roku| Jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce rozpoczęła i kontynuuje dzialalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości|podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników|przeciwdziałania bezrobociu|pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP|jak również pomocy w pozyskiwaniu funduszy pomocowych na ich rozwój| Od 1996 roku Fundacja jest członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw| Fundacja prowadzi działalność w obszarach: doradztwo|szkolenia|usługi informacyjne|działalność wydawnicza|
e-mail fungos@fungo|com|pl
adres www www|fundacjagospodarcza|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Herbu Janina dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo
80-748 Gdańsk, Chmielna 95//4
Henryk Janikowski
tel./fax 301 12 62 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: dożywianie dzieci
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności świetlica socjoterapeutyczna|dożywianie dzieci|obozy|działa od 1992
e-mail fundacja-janina@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja im| Arkadiusza Rybickiego
80-277 Gdańsk, Al|Wojska Polskiego 20//2
Grzegorz Kuleta
tel./fax 512-105-080 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, sport i rekreacja, , ochrona praw i wolności człowieka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie upamiętniania|propagowania i kontynuowania inicjatyw podjętych przez Arkadiusza Rybickiego|w szczególności w dziedzinie kultury politycznej|wiedzy historycznej oraz kultury i sztuki| Fundacja działa od lutego br| Fundacja zajmuje się organizacją debat - Salon Młodopolski im| Arama Rybickiego oraz innymi mniejszymi przedsięwzięciami|
e-mail grzegorz|kuleta@wp|pl grzegorz|kuleta@fundacjaaram|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja im| Jacka Kaczmarskiego
80-299 Gdańsk, Posejdona 7
Alicja Delgas
tel./fax 554 61 87 501 012 169 / 554 61 87
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja koncertów poetyckich organizacja Festiwalu Piosenki Poetyckiej im| Jacka Kaczmarskiego Nadzieja wydanie płyty Jacka Kaczmarskiego Świadectwo współpraca z młodzieżą|
e-mail jacek@kaczmarski|art|pl
adres www http://www|fundacja-kaczmarski|org/

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Imienia Dr Katarzyny Cieślak
80-827 Gdańsk, Długa 12
Jacek Friedrich
tel./fax 301 23 71 / 326 07 13
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Od 2001 r| przeprowadzone zostały trzy edycje konkursu dla młodych badaczy| Fundacja współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego|

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Kacper
80-398 Gdańsk, Obrońców Wybrzeża 8/A/45
Jan Michalski
tel./fax 504-280-215|502-100-744 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, pomoc społeczna,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail pomagam@fundacjakacper|pl
adres www www|fundacjakacper|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja KRYM Oddział w Gdańsku
80-020 Gdańsk, Nowiny 2B
Riza Asanov
tel./fax 23-671-21-99 / 23-671-21-99
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kombatanci, kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa, turystyka, zdrowie, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja wypoczynku dla dzieci z terenów walk na wschodzie Ukrainy|organizacja zbiórek rzeczowych na rzecz ludzi potrzebujących
e-mail kontakt@fundacjakrym|org
adres www www|fundacjakrym|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca i Muzyki im| Stanisława Augusta Poniatowskiego
80-299 Gdańsk, Letniskowa 20/A
Krystyna Biegańska
tel./fax 554 59 14 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, współpraca międzynarodowa, zdrowie,
dodatkowy zakres: taniec|balet|kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja ma już 30 lat działalności w tym ostatnie 10 lat na Wybrzeżu| Głównie prowadzi działalność oświatową i kulturalną|prowadzenie chorów|organizacja wystaw|koncertów|organizacja nauczania języka polskiego|prowadzenie szkoły muzycznej i tańca|

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Młoda Polska
80-156 Gdańsk, Łozy 34
Antoni Iwancz
tel./fax 58 556 73 90|501 606 458 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: młode talenty
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail antoni|iwancz@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Navigare
80-850 Gdańsk, Tobiasza 8/B/1
Piotr Kukowski
tel./fax 602-622-462 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, turystyka, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Od 2012 r| organizacja współpracuje w projekcie Pomorski Program Edukacji Morskiej oraz Program Edukacji Morskiej w Gdańsku | Fundacja realizuje również inne|autorskie projekty|m|in| Spełniamy Marzenia i Młodzi Aktywni Gdańszczanie
e-mail biuro@fundacjanavigare|pl|martyna|folwarska@fundacjanavigare|pl
adres www www|fundacjanavigare|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja OAZA ZDROWIA
80-308 Gdańsk, Wita Stwosza 73/p|120
Józef Wiesław Cubała
tel./fax 504 932 906|346 71 38 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, profilaktyka uzależnień, seniorzy, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Edukacja w zakresie kultury zdrowotnej w szkołach| Publikacje popularno-naukowe w zakresie zdrowia| Zorganizowanie konferencji pt|: 200 lat wychowania zdrowotnego w Polsce |
e-mail krystynatc@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Plaster
80-125 Gdańsk, Kartuska 345/B/34
Michał Turek
tel./fax 792-236-981 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, seniorzy, współpraca międzynarodowa, turystyka, zdrowie, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: kulinaria|zdrowa żywność
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail biuro@fundacjaplaster|org|pl
adres www www|fundacjaplaster|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Pierwszy Krok
80-319 Gdańsk, Rybickiego 24//4B
Katarzyna Komorowska
tel./fax 604-830-297 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, zdrowie, promocja i organizacja wolontariatu,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności audycje radiowe nt transplantacji i świadomego dawstwa narządów
e-mail pierwszy|krok@wp|pl
adres www www|pierwszykrok|gd|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Innymi Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Pomóż Mi Żyć
80-180 Gdańsk, Jeleniogórska 9a//1
Janina Kaczmar
tel./fax 515-249-029 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni,
dodatkowy zakres: dorosłe osoby z autyzmem|zagrożone wykluczeniem społecznym
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail fundacjapomozmizyc@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Pomocy Społecznej im| J|Beaumont
83-000 Pruszcz Gdański, 24 Marca 5
Halina Szumiło
tel./fax 501 271 291|303 61 92 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, pomoc społeczna,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja zajmuje się prowadzeniem magazynu rzeczy używanych|pomoc świąteczna|kolorowe wakacje|Centrum Porad Obywatelskich w którym dyżury pełnią prawnicy|psycholog|pedagog| Fundusz stypendialny dla dzieci z rodzin wielodzietnych osiągających dobre wyniki w nauce
e-mail fundacja|jb@gmail|com
adres www www|fundacja-jb|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci Pan Władek
80-291 Gdańsk, Makuszyńskiego 5B//10
Władysław Ornowski
tel./fax 603,371,274 / 342 55 80
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień,
dodatkowy zakres: dzieci
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja Pomocy Społecznej Na Rzecz Dzieci ma na celu pomoc dzieciom z rodzin o niskim standardzie życiowym| Organizuje zbiórki odzieży|sprzętu gospodarstwa domowego|różne formy wypoczynku letniego|zimowego|wycieczki w czasie roku szkolnego| Prowadzi Dziecięzy Bank Żywności|który jest aktualnie głównym przedsięwzięciem fundacji - pozyskiwanie i rozdział żywności|
e-mail panwladek@wp|pl
adres www panwladek|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Republika Kobiet
80-450 Gdańsk, J|Korczaka 11
Joanna Janiszewska
tel./fax 58 735 30 10 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Projekty zrealizowane lub będące w trakcie realizacji: Impresariat-Wolontariat|Kuźnia Młodych Talentów|Od Stażu do Angażu|Akademia Republiki Kobiet|portal pośrednictwa pracy|Twój osobisty job coach|Poradnia Prawa Pracy|Poradnia Psychologiczna dla Kobiet|
e-mail biuro@republikakobiet|org
adres www www|republikakobiet|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja SZKWAŁ Morze dla Młodzieży
81-055 Gdynia, Rozewska 26//2
Dominik Werner
tel./fax 723-32-05-88|58 623 42 25 / 58 66-33-870
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, profilaktyka uzależnień, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Rejs ze Stow| Dom Rodzinny Nasze Dzieci |rejs z dziećmi z Fundacji Hospicyjnej|rejs z dziećmi ze Stow| Na Rzecz Wspierania Rodzin Otwarte Drzwi |rejs z niepełnosprawnymi z Fundacji Niepełnosprawnych Żeglarzy KEJA |projekt PFRON Morze Żeglarzy Niepełnosprawnych |projekt Urzędu Marszałka Województwa Pomorskiego Zapobieganie Patologii |projekt Urzędu Miasta Gdańska Zapobieganie patologii |projekt Urzędu Miasta Gdyni Zapobieganie patologii |I Integracyjn y Dzień dziecka - MOSiR Gdańsk|Morskie Wychowanie Młodzieży MOSiR Gdańsk i TVP o/Gdańsk
e-mail kapitan@jachtszkwal|pl
adres www www|jachtszkwal|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Teatru Snów
80-236 Gdańsk, Grunwaldzka 5
Zdzisław Górski
tel./fax 601-821-257 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności 30 lat działalności Teatru Snów|przygotowywanie spektakli|prezentowanie przedstawień na ulicach i w plenerze w kraju oraz zagranicą|prowadzenie warsztatów
e-mail fundacja@teatrsnow|pl
adres www www|fundacjats|pl www|teatrsnow|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja W STRONĘ ŚWIATŁA
80-125 Gdańsk, Kartuska 377
Henryk Marks
tel./fax 609,778,726 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, pomoc społeczna, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja działa od 2006 roku i prowadzi zabiegi i warsztaty terapeutyczne i grupowe| Zorganizowała dni otwarte fundacji - zdjecia dni otwartych i warsztatów dostępne na stronie internetowej www|wstroneswiatla|org
e-mail fundacja@wstroneswiatla|org
adres www www|wstroneswiatla|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Zenona Plecha
80-729 Gdańsk, Zawodników 1
Zenon Plech
tel./fax 553 12 83 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja organizowała Galę Lodową w Hali Oliwia w 2005 roku|Obóz szkoleniowy Kaszubi - Górale w Kamienicy Królewskiej|oraz prowadzi szkołę żużla Mini Speedway Lotos Gdańsk
e-mail fundacja|zenona|plecha@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni
81-074 Gdynia, Modrzewiowa 4/C/8
Aleksandra Mróz-Wykusz
tel./fax 502-504-965 513-385-495 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Światowy Dzień Nerki|wspólnie z Kliniką Nefrologii i Transplantologii - w CH Madison
e-mail stopnudzie|kreatywni@gmail|com kreatywni|fundacja@gmail|com
adres www www|fundacjakreatywni|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Fundacja Życie i Pasja
80-805 Gdańsk, Menonitów 2A//1
Mariusz Pastuszka
tel./fax 58 302-68-42 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie świetlicy środowiskowej Klub Biskupia 29 |pomoc materialna i społeczna skierowana do społeczności z Biskupiej Górki w Gdańsku
e-mail kontakt@zycieipasja|org
adres www www|zycieipasja|org

* * * G [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
80-032 Gdańsk, Gościnna 14
Marianna Sitek-Wróblewska
tel./fax 58 304 99 56 / 58 304 99 56 wew|6
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: ekonomia społeczna|rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Kluczowym zasobem GFIS są osoby rozwijające nowopowstałą organizację i ich kwalifikacje i doświadczenie| Obecnie Fundacja nie zatrudnia stałej kadry|jednak posiada grupę osób zaangażowanych w jej rozwój| Radę fundacji tworzą 3 osoby|w tym dwóch pracowników naukowych oraz jeden przedsiębiorca - przedstawiciel Rady Miasta Gdańska| W skład zarządu wchodzi 5 osób (2 socjolożki|2 pedagogów oraz prawnik) z doświadczeniem w pracy w obszarze integracji społecznej orazy rynku pracy| Osoby współpracujące to specjaliści w zakresie pracy z młodzieżą|pracy socjalnej|organizatorzy społeczności lokalnej|artyści|
e-mail biuro@gfis|pl
adres www www|gfis|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańska Fundacja Oświatowa
80-842 Gdańsk, Osiek 11//12
Bożena Pawlak
tel./fax 305 80 60 / 305 80 60
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Od roku 1989: prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Trójmiasta: liceów ogólnokształcących|gimnazjów|szkół podstawowych| Od roku 1996: prowadzenie konkursów przedmiotowych na poziomie szkół podstawowych|gimnazjów i liceów|samodzielnie oraz we współpracy z Pomorskim Kuratorium Oświaty oraz Miastem Gdańsk| Od roku 2002: prowadzenie poradni pedagogiczno-psychologicznej OSIEK| Od 2004: realizacja projektów międzynarodowych finansowanych przez MSZ lub Polsko-Amerykańską Fundację Wolności| Od 2006 roku: realizacja projektów EFS|
e-mail gfo@gfo|pl
adres www www|gfo|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju
80-463 Gdańsk, Ciołkowskiego 7C//3
Alina Wiśniewska
tel./fax 604-966-390 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja działa od 2009 roku| Główny obszar działania Fundacji to rozwój kreatywności dzieci oraz kompetencji obywatelskich dzieci i młodzieży| Prowadzi arteterapię|pisze z dziećmi książki i tworzy słuchowiska| Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców| Organizacja wydała do tej pory około 50 książek i 8 słuchowisk|
e-mail fundacja|rozwoju@wp|pl
adres www www|gftr|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub Balonowy
80-254 Gdańsk, Partyzantów 68//6
Andrzej Rydzyński
tel./fax 345 21 27 / 345 21 27
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub zajmuje się szkoleniami balonowymi i spadochronowymi|organizowaniem zawodów balonowych w Pasłęku od 1997 roku

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub Fantastyki
80-394 Gdańsk, Opolska 2
Tomasz Hoga
tel./fax 507,348,468 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej hobby, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności organizowanie różnego rodzaju spotkań w zakresie fantastyki
e-mail prezes@gkf|org|pl
adres www www|gkf|art|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub Kajakowy SZPICGAT
80-747 Gdańsk, Kamienna Grobla 2
Tadeusz Oganowski
tel./fax 607,610,656 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Program szkoleniowy z zakresu kajakarstwa wyczynowego: upowszechnainie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży|realizacja programu szkolenia morskiego|szkolenie sportowe wyczynowe|
e-mail szpicgat@poczta|fm

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub Kyokushin Karate
80-434 Gdańsk, Waryńskiego 36
Bogusław Jeremicz
tel./fax 663,854,321 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub istnieje od 1992 r| Organizuje szkolenia dzieci i młodzieży w karate organizuje imprezy sportowe np|Mistrzostwa Polski|współpraca z Urzędem Miasta Gdańska i szkołami|
e-mail bogu4@wp|pl
adres www www|gkkk|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub Sportowy Champion
80-251 Gdańsk, Batorego 37//42
Bogdan Bliźniak
tel./fax 501,731,380 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie treningów dla grup początkującej i zaawansowanej|organizacja obozu letniego|udział w festynach rekreacyjnych (Chełm|Sopot)|startowanie w zawodach kick-boxingu w formułąch semi|light|full w kraju i zagranicą
e-mail bogdan|blizniak@wp|pl
adres www www|champion|xa|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub Sportowy MORENA Gdańsk
80-288 Gdańsk, B| Czecha 2B//10
Rafał Andrzejewski
tel./fax 348 88 41 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, seniorzy, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja turniejów oraz festynów sportowych|organizacja zajęć sportowych
e-mail allvip@interia|pl
adres www www|morenagdansk|futbolowo|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub Sportowy Niesłyszących POMORZE
80-389 Gdańsk, Śląska 86//4
Piotr Gnyska
tel./fax 344 46 02 / 344 46 02
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizowanie turniejów sportowych w piłce nożnej|siatkówce|DARTA|Mistrzostw Polski Głuchych w piłce nożnej|prowadzenie zajęć sportowych i treningów dla młodzieży i dorosłych z wadą słuchu wyjazdy na zawody sportowe i mistrzostwa

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub TAEKWON - DO
80-766 Gdańsk, Hebanowskiego 89C//7
Marcin Wołosz
tel./fax 501,321,175 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub istnieje od 1995 r| w swoim dorobku ma wiele medali zawodów krajowych i międzynarodowych m|in| Puchar Europy - Szwecja|Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży|Mistrzostwa Polski Juniorów|Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
e-mail gktkd@wp|pl
adres www www|tkd-gdansk|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub Tenisa Stołowego
80-396 Gdańsk, Obrońców Wybrzeża 25B//56
Grzegorz Nurzyński
tel./fax 693-830-953 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności 10 lat doświadczeń w pracy z młodzieżą| Organzacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych
e-mail nurgregor@wp|pl
adres www www|gkts|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdański Klub Wioślarski Drakkar
80-605 Gdańsk, Sienna 37
Jerzy Jędrzejewski
tel./fax 304 22 66 / 304 22 66
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub prowadzi działalność rekreacyjno-sportową od 1974r| Organizacja zajęć wyczynowych z wioślarstwa|zgrupowań|
e-mail gkwdrakkar@o2|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańskie Stowarzyszenie Fantastyki Alkor
80-288 Gdańsk, Nałkowskiej 3
Jakub Kołodziejczak
tel./fax 347 96 17 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej hobby, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizowanie imprez o tematyce związanej z fantastyką|prowadzenie biblioteki literatury SF|Fantasy|Horror i Popularnonaukowej
e-mail poczta@gsf-alkor|pl
adres www www|gsf-alkor|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei
80-288 Gdańsk, Piecewska 9
Edyta Klik-Dąbrowska
tel./fax 347-69-97 / 347-69-97
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Profilaktyka dla dzieci i młodzieży z Katolickiego Ogniska Wychowawczego i Młodzieżowego Klubu Środowiskowego|wypoczynek letni|organizacja wycieczek i obozów profilaktycznych|konsulatcji psychologicznych i pedagogicznych| Pomoc materialna|
adres www www|promyknadziei|free|ngo|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze
80-218 Gdańsk, Piramowicza 2
Andrzej Jachnik
tel./fax 341 64 61|58 341 65 25 / 341 64 61 w|55
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja szkolenia Jakość w kształceniu zawodowym z udziałem MENiS| Autorski program lekcji z informatyki| Organizacja konferencji dotyczącej szkolnictwa zawodowego Edukacja - Gospodarka - Rynek Pracy |

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
80-620 Gdańsk, Wilhelma Stryjewskiego 28
Mariola Bemben
tel./fax 307 30 61|304 16 80 / 307 30 61|304 16 80
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności pomoc społeczna|profilaktyczna|terapeutyczna dzieciom|realizacja programów|szkoleń
e-mail mariola|bemben@wp|pl
adres www www|free|ngo|pl/gspp

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańskie Towarzystwo Siatkówki Gdańsk
80-309 Gdańsk, Al|Grunwaldzka 470
Janusz Biesiada
tel./fax 502,544,133 / 551 91 92
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja systemu klas sportowych w piłce siatkowej chłopców na poziomie gimnazjum i liceum|udział w rozgrywkach PWZPS i PZPS|organizacja zawodów sportowych krajowych i zagranicznych|

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańskie Towarzystwo Twórczości Fotograficznej
80-344 Gdańsk, Gospody 6H/lok|31
Marek Heba
tel./fax 502,193,088 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail warstwowy@tlen|pl
adres www www|gttf|infi|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie Gedania
80-707 Gdańsk, Pastoriusza 1
Rafał Łukajtis
tel./fax 512,495,565 / 553 05 21
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub oferuje zajęcia sportowe dla młodzieży|zrzesza młodzież z różnic dzielnic Miasta Gdańska|obecnie liczy 42 zawodników| Propaguje zdrową rywalizację sportową jako alternatywę dla zachowań ryzykownych|często występujących w okolicznych dzielnicach|
e-mail gtw|gedania212@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
80-719 Gdańsk, Litewska 2
Ryszard Miroszniczenko
tel./fax 305-61-40|697-265-040|58 301 25 36 / 305-61-40
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail wopr@gdanskiewopr|pl mir@mir-ms|pl|
adres www www|gdanskiewopr|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor GKS GEDANIA 1922
80-228 Gdańsk, Bulońska 16//18
Władysław Barwiński
tel./fax 341-50-77 / 341-50-77
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Założona w 1922 roku Gedania należy do najstarszych i najbardziej zasłużonych dla polskiego sportu klubów| Największe sukcesy odnotowano w boksie|wioślarstwie i siatkówce - co znalazło odbicie w zdobytych medalach podczas Igrzysk Olimpijskich|Mistrzost
e-mail gedania@gedania1922|pl
adres www www|gedania-gdansk|pl

* * * J [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Jacht Klub GDAŃSK
80-821 Gdańsk, Pod Zrębem 9/B
Edward Woronecki
tel./fax 346 88 65 / 346 88 65
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, pomoc społeczna, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub od 1988 roku organizuje wypoczynek sportowy dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich| Organizuje także imprezy sportowe m|in|: regaty żeglarskie MTZG|

* * *

Nazwa/Dyrektor Jacht-Klub Morski NEPTUN
80-643 Gdańsk, Przełom 10
Andrzej Chabrowski
tel./fax 307 09 27 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, edukacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie organizuje szkolenia młodzieży (kursy żeglarskie)|obozy szkoleniowe
adres www www|jkm-neptun|com|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Jaguar Kokoszki TKKF Ognisko JAGUAR
80-298 Gdańsk, Budowlanych 49//5
Michał Jadanowski
tel./fax 695-418-335 / 58 732 24 73
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, pomoc społeczna, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności TKKF Jaguar działa od 1983 r| Od tego czasu zajmuje się sportem sportu wędkarskiego oraz piłki nożnej| Zostało zorganizowanych wiele konkursów|turniejów oraz festynów w dzielnicy Kokoszki| Największym sukcesem jest pomoc przy budowie dzielnicowego ośrodka sportu w Gdańsku-Kokoszkach| Od 2010 roku współpracujemy z liga salezjańską oraz budujemy sportowy plac zabaw|
e-mail michal@drago|pl jaguarkokoszki@gmail|com
adres www www|jaguarkokoszki|pl

* * * K [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Pomorski
80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 35
Waldemar Jaroszewicz
tel./fax 302 51 63 / 302 51 63
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ,
dodatkowy zakres: przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła Narodu i Państwa
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności działalność formacyjna realizowana przez ośrodki formacji katolicko - społecznej w Gdańsku|Chojnicach|Kościerzynie i Słupsku działalność wydawnicza: Teki Gdańskie inicjatywy lokalne w tym dotyczące rodzin zagrożonych ubóstwem i rodzin dysfunkcyjnych
e-mail pomorski@civitaschristiana|pl
adres www www|pomorski|civitaschristiana|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Katolickie Stowarzyszenie Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezus Żyje
81-062 Gdynia, Św| Mikołaja 1
Rafał Urbański
tel./fax 344 44 45 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja festynów rodzinnych od 1995 roku|festiwali muzyki chrześcijańskiej|imprez profilaktycznych| Organizacja sympozjum na Uniwersytecie Gdańskim Stop Sektom | Działność profilaktyczno-terapeutyczna w zakładach karnych i wychowawczych|
e-mail biuro@snegdansk|pl
adres www www|snegdansk|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Przymierze
80-041 Gdańsk, Krzemowa 3
Cecylia Bucikiewicz
tel./fax 500,024,555 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, turystyka, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna| Programy obejmują: turnieje|zawody sportowe|kolonie letnie|ferie zimowe|wyjazdy jednodniowe|
e-mail cecylia6@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Kiwanis- Klub Gdańsk 2 PRO FAMILIA
80-384 Gdańsk, Św| Ducha 16
Maria Machczyńska
tel./fax 305 76 72 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, sport i rekreacja, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności wspieranie młodzieży w dożywianiu|współpraca ze szkołami|dofinansowanie wypoczynku letniego|współpraca z organizacjami typu Fundacja Herbu Janina
e-mail restauracja@gdanska|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Klub Inteligencji Katolickiej
80-826 Gdańsk, Ogarna 64//65
Franciszek Makurot
tel./fax 301 43 30 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, współpraca międzynarodowa, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności

* * *

Nazwa/Dyrektor Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk
80-221 Gdańsk, Traugutta 29
Stanisław Lange
tel./fax 58 344 16 93 501 642 013 / 58 345 33 58
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, sport i rekreacja, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży od 1945 roku| Klub organizuje masowe imprezy o znaczeniu profilaktycznym oraz realizuje projekt Integracja przez sport dla osób niepełnosprawnych| Uczestniczy we współzawodnictwie na poziomie karjowym i międzynarodowym|
e-mail s|lange@onet|pl
adres www www|kl-lechia|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Klub Płetwonurków Neptun w Gdańsku
80-308 Gdańsk, Wita Stwosza 73//11
Zbigniew Skopiński
tel./fax 602,347,028 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres: Działania na rzecz obronności Państwa
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie działalności z dziećmi|młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży|spotkań i rekreacji wspólpraca z UM Gdańska|MON i MEN
e-mail neptun@gkpneptun|pl
adres www www|gkpneptun|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Klub Sportowy Olivia
80-287 Gdańsk, Zabłockiego 10B//8
Olaf Dramowicz
tel./fax 345-70-56 / 305-24-30
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail info@ksolivia|pl
adres www www|ksolivia|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Klub Sportowy Movement
80-731 Gdańsk, Niwki 12
Tomasz Dąbrowski
tel./fax 798-634-061 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej hobby, młodzież, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Głównym celem organizacji jest popularyzacji i rozwój parkour|freerunningu i innych sportów miejskich|poprzez pokazy oraz prowadzenie zajęć z początkującymi w trakcie warsztatów i treningów na salach gimnastycznych| Członkowie organizacji pojawiają się również w różnego rodzaju mediach - filmach|klipach|teledyskach|reportażach telewizyjnych
e-mail kontakt@ksmovement|pl
adres www www|ksmovement|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Klub Szkół WESTERPLATTE
80-537 Gdańsk, Wyzwolenia 8
Adam Szatkowski
tel./fax 343 93 35 / 346 47 30
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kombatanci, młodzież, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie zajmuje się organizacją corocznych sympozji o charakterze naukowo-metodyczym i organizacyjnym|opieka nad grobami i miejscami pamięci związanymi z Obrońcami Westerplatte|utrzymanie kontaktów z rodzinami Westerplatczyków|współpraca między szkołami
e-mail zsmors@tlen|pl zsmorsgda@o2|pl
adres www www|zsmors|aplaus|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk, Bażyńskiego 1/A
Tomasz Aftański
tel./fax 552 93 22 / 552 93 22
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja imprez sportowych o zasięgu uczelnianym|wojewódzkim i ogólnopolskim| Prowadzi 1-szo ligowy zespół koszykówki kobiet|
e-mail azs@ug|edu|pl
adres www www|azs|univ|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Koło Nauk Psychologicznych ANIMA Uniwersytet Gdański
80-343 Gdańsk, Pomorska 68
Maja Świdzińska
tel./fax - brak numeru telefonu - / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Wymiany międzynarodowe i integracyjne|konferencje|badania|praktyki|warsztaty|wykłady|
adres www www|knpanima|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Komitet Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz
80-225 Gdańsk, Pileckiego 4
Ewa Lieder
tel./fax 509,163,509 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności KIL Wrzeszcz kontynuuje działalność Komitetu Mieszkańców Osiedla Im| J| Matejki|który działał na rzecz społeczności lokalnej Wrzeszcza| Wspomagał odbudowę Teatru Leśnego|organizował turnieje sportowe wraz z lokalnymi szkołami|pośredniczył w kontaktach mieszkańców z władzami miasta|opiniując rozwój przestrzenny dzielnicy|
e-mail kil|wrzeszcz@gmail|com
adres www www|kil|org

* * * L [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Liga Obrony Kraju Pomorski Zarząd Wojewódzki
80-208 Gdańsk, Kopernika 16
Witold Karpiński
tel./fax 520 32 14 / 520 32 14
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kombatanci, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja imprez o zasięgu światowym|ogólnopolskim i wojewódzkim - Mistrzostwa Świata Modeli Statków i Okrętów|Młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej|wojewódzkie zawody strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy|
e-mail biuro|zwgdansk@lok|org|pl
adres www www|lok|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu
80-286 Gdańsk, Jaśkowa Dolina 59
Jerzy Krefft
tel./fax 58 341 43 76 / 58 341 43 76
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności wspólpraca ze szkołami|konkursy|olimpiady|programy edukacyjne|wydawnictwa
e-mail lopgda@poczta|onet|pl
adres www www|lop|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Lions Club Amber
80-170 Gdańsk, Złota 3
Helena Sokołowska-Prolejko
tel./fax 605,726,554 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Finansowanie badań mammograficznych dla kobiet z terenów wiejskich| Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin| Dożywianie dzieci w szkołach|
e-mail amber@lions|org|pl
adres www www|lionsamber|org

* * * M [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Pierwszy Klub w Gdańsku
80-286 Gdańsk, Falista 2
Ewa Oleszczuk
tel./fax 345 37 26 / 554 33 55
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, pomoc społeczna,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub funduje stypendia|opłaca udział w międzynarodowych konkursach|pomaga w zakupie sprzętu medycznego|pomocy szkolnych|bierze udział w charytatywnych projektach międzynarodowych|
e-mail j|s|w@wp|pl
adres www www|soroptimist|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Międzyszkolny Klub sportowy Olimpijczyk
80-226 Gdańsk, Traugutta 92
Jacek Dzierżyński
tel./fax 341-02-33|501 077 976 (Andzej Bocian) / 344-05-02
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: wypoczynek
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży| Organizacja Ogólnopolskich Turniejów i Festynów Rodzinnych| Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży|

* * *

Nazwa/Dyrektor Międzyzakładowy Klub Sportowy Łączności Konradia
80-940 Gdańsk, Targ Rakowy 7//8
w trakcie wyboru
tel./fax 308 92 01 / 308 92 01
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub istnieje od kilkudziesięciu lat|w skład wchodzą sekcje lekkiej atletyki|tenisa stołowego|szachów|brydża sportowego|ogólnego wychowania| Corocznie od 42 lat organizuje Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym o Puchar Obronców Poczty Polskiej w
e-mail konradia@poczta|onet|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Miejski Klub Sportowy ATLETA
80-395 Gdańsk, Opolska 6
Zbigniew Wrzochol
tel./fax 556 43 89 / 556 43 49
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub prowadzi dwie sekcje: Podnoszenie Ciężarów oraz Boks| Przez wiele lat osiągamy coraz większe sukcesy|zrzeszamy około 120 zawodników
e-mail biuro@atletasport|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Muzyczno - Artystyczne Stowarzyszenie Adaptacji i Rozwoju Nowych Idei Awangardowych MASARNIA
80-515 Gdańsk, Krasickiego 7//2
Łukasz Müller
tel./fax 505,348,077 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej hobby, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Uzyskanie statusu społecznego opiekuna zabytków - przejęcie pod opiekę Baterii Nadbrzeżnej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie| Organizacja Dnia Dziecka na terenie ww| obiektu latach 2002|2003|orgaznizacja koncertów muzycznych oraz integracja młodzieżowa na terenie ww| obiektu
e-mail mullers@tlen|pl
adres www www|mullers|pl

* * * N [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej
80-020 Gdańsk, Nowiny 2B
Jerzy Szahuniewicz
tel./fax 509-632-992 / 324-48-80
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, pomoc społeczna, seniorzy, współpraca międzynarodowa, ochrona praw i wolności człowieka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail muslim2@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Monar Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży
80-298 Gdańsk, Agrarna 2
Jolanta Łazuga- Koczurowska
tel./fax 349 49 54 / 349 46 90
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, zdrowie, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: terapia uzależnień dzieci i młodzieży
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności ośrodek działa od 1983 roku
e-mail tcmatarnia@post|pl
adres www www|monar-gdansk|pl

* * * O [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
80-958 Gdańsk, Na Ostrowiu 1
Władysław Dwojak
tel./fax 341 19 52|307 25 59 / 341 19 52
Zakres prowadzonej działalności statutowej kombatanci, młodzież, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie istnieje od 1990 r| i posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności|

* * *

Nazwa/Dyrektor Ogólnopolskie Stowarzyszenie Higienistek Dyplomowanych Medycyny Szkolnej
80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 24
Anna Lech
tel./fax 501,015,638 / 346 22 12
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności opieka profilaktyczna w środowisku nauczania i wychowania
adres www www|higienistka|com|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Ogólnopolskie Stowarzyszenie im| Lecha Wałęsy
80-830 Gdańsk, Długi Targ 35//38A
Jarosław Wałęsa
tel./fax 508,696,228 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja imprez popularyzujących dorobek Prezydenta RP Lecha Wałęsy oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej integracji UE|
adres www www|ogolnopolskie-stowarzyszenie|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
81-391 Gdynia, Świętojańska 41//16
Ewa Gebert
tel./fax 550 43 73 / 550 43 73
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: humanitarna ochrona zwierząt
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom| Prowadzenie schronisk w Gdyni|Tczewie|Elblągu i Dąbówce k/Wejherowa| Organizowanie ogólnopolskiej kampanii adpocji w schroniskach dla bezdomnych zwierząt| Współpraca z zachodnimi organizacjami zwierząt WSPA|CIWF|RSPCA|
e-mail biuro@otoz|pl
adres www www|otoz|pl

* * * P [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej
80-444 Gdańsk, Legionów 13
Antoni Kakareko
tel./fax 341-84-30|691-148-660 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności organizacja konkursów biblijnych w latach 2006-2009|na poziomie szkół podstawowych|gimnazjalnych|liceów|w którym wzięło udział 300 dzieci i młodzieży|konkursów plastycznych
e-mail zofia|kuropatwinska@gmail|com
adres www www|ak|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polska Federacja Kyokushin-kan Karate-do
80-425 Gdańsk, Mickiewicza 6A
Bogusław Jeremicz
tel./fax 301 87 62 / 301 87 62
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim|zajmuje się organizowaniem obozów|seminariów oraz zawodów i turniejów|
e-mail bogu4@wp|pl
adres www www|kyokushinkan|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polska Sekcja Audio Engineering Society
80-952 Gdańsk, Narutowicza 11//12
Stanisław Zbigniew Kulka
tel./fax 320 30 68 / 320 31 89
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności organizacja konferencji naukowych|uczestnictwo młodzieży w konwencjach za granicą|popularyzowanie inżynierii dźwięku
e-mail z|kulka@ire|pw|edu|pl
adres www www|aes|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Rejonowy w Gdańsku
80-219 Gdańsk, Al| Zwycięstwa 27
Izabela Chorzelska
tel./fax 341 69 11 / 301 14 85|341 04 93
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, zdrowie,
dodatkowy zakres: szkolenia z zakresu Pierwszej pomocy|działaność na rzecz rozwoju krwiodawstwa|upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Cieciorka |działalność Grupy Ratownictwa Medycznego|prowadzenie ruchu honorowych dawców krwi stała działalność charytatywna - przekazywanie odzieży|żywności|środków czystości oraz innej p
e-mail zr|gdansk@pck|org|pl
adres www www|zr|gdansk|pck|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polski Czerwony Krzyż|Pomorski Zarząd Okręgowy
80-257 Gdańsk, Słowackiego 14
Izabela Chorzelska
tel./fax 301-14-85|341-04-93 / 301-14-85|341-04-93
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja prowadzi działalność w zakresie szkoleń pierwszej pomocy|prowadzi Centrum Interwencji Kryzysowej|promuje honorowe krwiodawstwo|prowadzi ratownictwo|w tym specjalne ( sekce: wysokościowa|płetwonurków|poszukiwawczo-ratownicza z psami )realizuje edukację prozdrowotną w środowiskach dziecięcych|młodzieżowych i dorosłych|pomaga najuboższym-pomoc żywnościowa i rzeczowa|organizuje opiekę nad chorym w domu|wypoczynek letni dzieci i młodzieży ( w tym turnusy rehabilitacyjne|upowszechnia międzynarodowe prawo humanitarne|współpracuje z Biurem Informacji i Poszukiwań przy Zarządzie Głównym PCK w Warszawei|współpracuje z innymi stowarzyszeniami|
e-mail gdansk@pck|org|pl
adres www www|pck|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polski Czerwony Krzyż|Zarząd Rejonowy w Gdańsku
80-257 Gdańsk, Słowackiego 14
Elżbieta Gajewska
tel./fax 341-69-11 / 341 04 93
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja prowadzi działalność w zakresie szkoleń pierwszej pomocy|promuje honorowe krwiodawstwo|realizuje edukację prozdrowotną w środowiskach dziecięcych|młodzieżowych|i dorosłych|pomaga najuboższym-pomoc żywnościowa i rzeczowa|organizuje wypoczynek letni dzieci i młodzieży ( w tym turnusy rehabilitacyne )|upowszechnia międzynarodowe prawo humanitarne|współpracuje z innymi stowarzyszeniami|
e-mail zr|gdansk@pck|org|pl
adres www www|zr|gdansk|pck|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polski Klub Ekologiczny Koło Otomin
80-174 Gdańsk, Tęczowa 3
Stanisław Butrymowicz
tel./fax 303 97 16 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub wydaje publikacje| Kultywuje tradycje lokalne| Prowadzi działalność edukacyjną i integracyjną| Organizuje spływy kajakowe dla młodzieży| Organizuje imprezy ekologiczne|rekreacyjne|wystawy i prelekcje|
e-mail j|michalska@pomorskieparki|pl
adres www www|otomin|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polski Klub Morski
80-838 Gdańsk, Targ Rybny 6
Piotr Mroczek
tel./fax 301 82 73 / 301 51 88
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: żeglarstwo morskie
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja Regat Dominika|Baltic Sail|Zlotów Polonijnych|Międzynarodowy Tydzień Zatoki Gdańskiej|Obozy Żeglarskie z Polonią Litewską| Organizacja szkoleń|
e-mail pkm@ima|pl|pkm@pkm|gda|pl
adres www www|pkm|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polski Klub Przygody
80-526 Gdańsk, Gwiazdowskiego 20
Janusz Czerwiński
tel./fax 604,178,176 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Współorganizowanie dorocznych finałów Nagród Kolosów - najbardziej prestiżowej imprezy w środowisku polskich podróżników propagowanie aktywnego stylu życia|organizacja spotkań ze słynnymi podróżnikami|patronowanie i współorganizacja ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć| W ramach sekcji smoczych łodzi: pływanie rekreacyjne i sportowe dla wszystkich chętnych współpraca ze szkołami|organizacja zawodów ogólnopolskich|imprez charytatywnych i integracyjnych|rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez pływanie na smoczych łodziach|
e-mail info@klubprzygody|pl
adres www www|klubprzygody|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polski Związek Filatelistów Okręg Pomorski w Gdańsku
80-837 Gdańsk, Straganiarska 28//30
Jerzy Białas
tel./fax 301 63 52 / 301 63 52
Zakres prowadzonej działalności statutowej hobby, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja wystaw filatelistycznych o zasięgu międzynarodowym|krajowym i okręgowym| Organizacja corocznych ogólnopolskich młodzieżowych konkursów tematycznych| Wydawanie katalogów wystaw i biuletynów o tematyce filatelistycznej Pomorskie Wiadomości Fil
e-mail pzfokregpomorski@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji Oddział Gdański
80-210 Gdańsk, Al| Zwycięstwa 41//42
Zbigniew Machaliński
tel./fax 349 14 42 / 349 14 42
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail koniec@amg|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polskie Towarzystwo Matematyczne
00-956 Warszawa, Śniadeckich 8//314
Stefan Jackowski
tel./fax (22)629-95-92 / (022) 522 81 46
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Towarzystwo istnieje od 1919 roku|
e-mail zgptm@ptm|org|pl
adres www www|ptm|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
80-858 Gdańsk, Piramowicza 1//2
Jerzy Serkowski
tel./fax 301 34 61 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności upowszechnianie turystyki|współtworzenie schronisk młodzieżowych|patronat nad ich funkcjonowaniem

* * *

Nazwa/Dyrektor Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
80-827 Gdańsk, Długa 45
Stanisław Sikora
tel./fax 301 60 96 301 91 51 / 301 60 96 301 91 51
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie od 1950 roku skupia gdańskich turystów|organizuje wycieczki piesze|rowerowe|kajakowe|na orientacje|żeglarskie|motorowe|narciarskie|wyjazdowe i inne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
e-mail biuro@pttk-gdansk|pl
adres www www|pttk-gdansk|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny
80-826 Gdańsk, Ogarna 72
Lech Zalewski
tel./fax 58 301 14 88 / 58 301-14-88
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, sport i rekreacja, turystyka, ,
dodatkowy zakres: krajoznawstwo
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych|organizacja sejmików|seminariów i prelekcji o tematyce krajoznawczej z dziedziny ochrony przyrody|organizacja kursów przewodnickich| organizacja szkoleń i egzaminów kadry turystycznej|weryfikacja odznak turystycznych|działalność popularyzatorska i wydawnicza|udostępnianie zbiorów o tematyce krajoznawczo-turystycznej w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK|wytyczanie|znakowanie i renowacja pomorskich szlaków turystycznych|prowadzenie serwisu znakowanych szlaków turystycznych http://pomorskie|pttk|pl
e-mail pttk|krowiabrama@op|pl
adres www www|pttkkrowiabrama|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
80-308 Gdańsk, Polanki 119
Tadeusz Jażdżewski
tel./fax 554 30 96 / 554 30 96
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja szkoleń i warsztatów dla chorych|opiekunów|pracowników służby zdrowia|prowadzenie działalności informacyjnej na temat mukowiscydozy|refundacja kosztów leczenia
e-mail biuro@muko|gda|pl
adres www www|muko|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorska Federacja Sportu
80-213 Gdańsk, Al| Zwycięstwa 51
Marek Fostiak
tel./fax 520 31 02 do 06 / 340 76 96
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Koordynacja i prowadzenie zadań na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim| Organizacja procesu szkolenia w programie Ministerstwa Sportu Kadra Wojewódzka Junior i Młodzik | Realizacja zadań wynikających z umowy z Marszałkiem woj| pomorskiego w zakresie sportu dzieci i młodzieży|
e-mail sekretariat@pfsg|pl
adres www www|pfsg|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy
80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 24
Renata Tkaczyk
tel./fax 696-420-989 / 58 308 44 18
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, rozwój sołeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Działalność stypendialna| Od 2010 roku Fundacja prowadzi Fundusz Stypendialny|pozyskuje środki finansowe or prywatnych darczyńców i przeznacza je na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich domów|warsztaty dziennikarskie dla młodzieży|spotkania z ciekawymi ludźmi|organizacja wydarzeń przy udziale wolontariatu
e-mail pomorskafundacja@wp|pl
adres www www|pomorskafundacja|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorska Fundacja Edukacyjna
80-866 Gdańsk, Gdyńskich Kosynierów 11
Halina Żbikowska
tel./fax 305 36 38 320 56 35 606 112 605|58 346 20 50 / 320 56 34
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, pomoc społeczna, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Fundacja posiada duże doświadczenie w edukacji dzieci i młodzieży z zakresu kultury i bezpieczeństwa w szkole|domu|na ulicy|

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
80-850 Gdańsk, Rajska 6
Zbigniew Lange
tel./fax 301 12 18 / 301 11 38
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności przedsięwzięcia związane z edukacją|techniką i gospodarką organizowanie konferencji|szkoleń
adres www www|notgdansk|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki
80-213 Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 51
Krzysztof Bielak
tel./fax 346 02 26 / 346 02 26
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Związek istnieje od 60 lat|Prowadzi rozgrywki koszykarskie na poziomie wojewódzkim i strefowym|
adres www www|pozkosz|com

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorski Okręgowy Związek Pływacki
80-213 Gdańsk, Al| Zwycięstwa 51//30
Jarosław Chrościelewski
tel./fax 520 31 02 w| 42 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, edukacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Od kilkudziesięciu lat Związek prowadzi współzawodnictwo dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim|
e-mail pozp@interium|pl
adres www www|pozp|interium|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorski Okręgowy Związek Rugby
80-213 Gdańsk, Al| Zwycięstwa 51
Andrzej Stępień
tel./fax 520 31 02 / 340 76 96
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, seniorzy,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja zawodów krajowych i zagranicznych w kategoriach młodzieżowych i seniorów zgrupowań i konsultacji sportowych dla młodzieży w rugby| Działalność wychowawcza z trudną młodzieżą| Organizowanie nowych sekcji rugby w województwie pomorskim|
e-mail pomorskierugby@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
80-213 Gdańsk, Al| Zwycięstwa 51
Waldemar Bartelik
tel./fax 520 18 31 / 520 18 31
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, edukacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Związek prowadzi działalność sportową od 1946 r| w zmieniających się w tym czasie strukturach organizacyjnych| Organizacja rozgrywek szczebla wojewódzkiego we wszystkich kategoriach wiekowych|eliminacji do Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych o zasięgu ogólnopolskim|OOM w sportach halowych i letnich| Szkolenie uzdolnionej młodzieży w kadrach wojewódzkich dziewcząt i chłopców| Współurganizacja Ligi Światowej mężczyzn w 2000 r| Organizacja Turniejów Międzynarodowych i Ogólnopolskich|
e-mail pwzps|gdansk@interia|pl
adres www www|pwzps|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa
80-858 Gdańsk, Wałowa 26//4
Hieronim Chojnacki
tel./fax 58 303 01 00 / 58 303 01 00
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, pomoc społeczna, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres: nowe technologie
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie projektów związanych z nowymi technologiami|których celem jest ograniczanie bezrobocia|
e-mail info@pswe|org
adres www www|pswe|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorskie Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego Black Dance
80-157 Gdańsk, Leszczynowa 54/A/2
Łukasz Czarnecki
tel./fax 601-555-485 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, sport i rekreacja, seniorzy, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja turniejów tańca towarzyskiego|obozów sportowych
e-mail elwira|a@poczta|onet|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
80-155 Gdańsk, Angielska Grobla 13
Katarzyna Kwasek
tel./fax 305 36 58 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres: ochrona zwierząt
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności prowadzenie domów adopcyjnych|straży ochronnych zwierząt

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorskie Towarzystwo Przeciwtytoniowe Siedziba Miasto Gdańsk|Klinika Alergologii AMG
80-952 Gdańsk, Dębinki 7
Ewa Jassem
tel./fax 349 16 25 / 349 16 25
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, profilaktyka uzależnień, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie istnieje od 2003 r| Zorganizowało między innymi: Marsz na rzecz Onkologii|Bałtyckie Festiwale Nauki|Akcja- Studia bez papierosa|Lokal przyjazny niepalącym|Wykłady edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkole ponadpodstawowej|koncerty przeciwtytoniowe|konferencje szkoleniowe|
e-mail klinika|alergologii@amg|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
80-719 Gdańsk, Litewska 2
Marek Koperski
tel./fax 301 25 36 301 53 80 / 301 25 36
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, pomoc społeczna, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Pom|WOPR w 2002 roku obchodził 40-lecie swojego istnienia| Posiada ok| 60 instruktorów WOPR|zrzesza ok| 12 000 członków posiadających uprawnienia ratownicze|motorowodne|żeglarskie|nurkowe|medyczne itp| Organizacja uratowała kilka tysięcy osób| Prowadzi prelekcje|szkolenia i kursy
e-mail pomorskie@wopr|pl
adres www www|woprpom|home|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
80-207 Gdańsk, Al| Zwycięstwa 51//11
Bogdan Dombrowski
tel./fax 550 78 38 513-150-007 / 550 78 38
Zakres prowadzonej działalności statutowej sport i rekreacja, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez sportowych|sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz szkoleń w tym zakresie| Współpraca z 1200 wolontariuszami|animatorami sportu i rekreacji|trenerami i nauczycielami wychowania fizycznego|
e-mail pomorskielzs@wp|pl

* * * R [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Regionalne Centrum Wolontariatu
80-958 Gdańsk, Plac Solidarności 1/pok| 3
Paweł Buczyński
tel./fax 690-850-000 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy - gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy| Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy|przedstawicieli organizacji pozarządowych|instytucji publicznych na rzecz inicjatyw społecznych| Promocja wolontariatu| Organizowanie seminariów|spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu| Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej| Pomoc zainteresowanym w tworzeniu Centrów Wolontariatu na terenie całej Polski i wspieranie ich w działaniu| Przygotowanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu|
e-mail gdansk@wolontariat|org|pl
adres www www|wolontariat|org|pl|www|kiwi|org|pl

* * * S [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej
80-222 Gdańsk, Siedlicka 4/p|215
Łukasz Idzik
tel./fax 347 21 72 / 347 21 72
Zakres prowadzonej działalności statutowej hobby, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Wieloletnia działalność studencka|realizacja i koordynacja projektów i wielu inicjatyw studenckich|m|in| Students Coalition Festival|
adres www www|samstud|pg|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Nasze Siedlce
80-122 Gdańsk, Kartuska 197//2
Lucyna Karczewska
tel./fax 306 37 45 600 040 185 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży: turnieje piłki nożnej|turniej koszykówki ulicznej|festyny z okazji Dnia Dziecka|Organizacja Święta Ulicy Jacka Malczewskiego|organizacja projektu Każde Dziecko Umie Pływać|
e-mail nasze|siedlce@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Chrystus dla Narodów - Polska
81-331 Gdynia, Falista 10
Krzysztof Majdyło
tel./fax 620 01 84 / 620 01 84
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: Propagowanie chrześcijańskich wzorców
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie zajęć w ramach dwuletniej szkoły biblijnej i sobotniej| W czasie wakacji - Letnia Szkoła Sztuki|
e-mail office@chdn|org
adres www www|chdn|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży
80-276 Gdańsk, Sychty 12//14
Wojciech Ilczyszyn
tel./fax 601685228| 58 341-82-55 / 58 341-82-55
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kombatanci, kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności 1|Prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia|w tym Dziennego Domu Pomocy| 2| Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej i Klubu Seniora Promyk | 3| Współpraca z Radą Osiedla Strzyża i prowadzenie nieodpłatnego punktu konsultacyjnego| 4| Budowa kilku placów zabaw i zieleńców w dzielnicy Strzyża|
e-mail stowarzyszenie@strzyza|pl
adres www www|strzyza|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie PRACA-Edukacja-Zdrowie
81-704 Sopot, Tadeusza Kościuszki 22/24
Katarzyna Jerzmanowska
tel./fax 58-550-74-84 / 58-550-74-84
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni, profilaktyka uzależnień,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie od 2000 r| prowadzi inicjatywy społeczne na rzecz osób bezrobotnych|niepełnosprawnych w tym dzieci niepełnosprawnych|młodzieży zagrożonej przestępczością i nałogami|osób uzależnionych|wychowanków domów dziecka|osób starszych itp||
e-mail jerzmanowska@poczta|onet|pl
adres www www|stowpraca|w|interia|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Ratujmy Fundusz Alimentacyjny
80-340 Gdańsk, Gospody 8D//12
Elżbieta Czapnik
tel./fax 557 89 83 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież,
dodatkowy zakres: rodzice samotnie wychowujący dzieci
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności działalność wokół Funduszu Alimentacyjnego
e-mail elzbieta_fa@tlen|pl
adres www www|arogancja|republika|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Razem Przeciw Sobie
80-341 Gdańsk, Nadmorska 11
Jakub Szarmach
tel./fax 668-234-204 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej hobby, młodzież, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie od dwóch lat organizuje imprezy związane z popularyzacją gier planszowych|rozwojem czytelnictwa i kreatywnego myślenia| Największym wydarzeniem jest comiesięczne otwarte spotkanie z grami planszowymi Oliwska Plansza
e-mail jakub|szarmach@gmail|com
adres www www|rps|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Rodzina Ponarska
80-336 Gdańsk, Pawła Gdańca 6B//10
Maria Wieloch
tel./fax 691,355,426 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności przywrócenie pamięci Polaków pomordowanych za walkę o Ojczyznę
e-mail kontakt@rodzinaponarska|pl
adres www www|rodzinaponarska|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie STARA OLIWA
80-309 Gdańsk, Grunwaldzka 496//6
Danuta Rolke-Poczman
tel./fax 552 04 22 517 305 983 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, seniorzy, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie zajmuje się organizacją imprez o charakterze ponadlokalnym|Spotkania z osobistościami życia kulturalnego i intelektualnego|promocja młodych talentów|edukacja-porady dla Wspólnot Mieszkaniowych (w tym prawne)
e-mail danuta|poczman@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Wspólnymi siłami
80-701 Gdańsk, Ku Ujściu 23
Ryszard Mikulski
tel./fax 721 32 27 / 721 32 27
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień,
dodatkowy zakres: bezdomne matki z dziećmi
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności 6 lat prowadzenia domu Samotnej Matki z Dzieckiem
e-mail mak1@vp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Zanik Team
80-365 Gdańsk, Jelitkowski Dwór 7B//15
Karol Małgorzewicz
tel./fax 512 52 40 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja zawodów sportowych|
e-mail zanik@tetra|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej
80-952 Gdańsk, Narutowicza 11//12
Jan Zarębski
tel./fax 58 347 22 26 / 347 29 26
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież,
dodatkowy zakres: absolwenci Politechniki Gdańskiej
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności organizowanie zjazdów absolwentów|konferencji|uczestniczenie w wydarzeniach naukowych|integracja absolwentów
adres www www|sapg|pg|gda|pl/index|php

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Animacji Skateboardingu
80-858 Gdańsk, Wałowa 38//35
Michał Czajka
tel./fax 301 79 57|604 880 431 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności współpraca ( projektodawstwo ) z MOSiR Gdańsk przy realizacji mini skateparków w Gdańsku|organizacja imprez: 21 czerwca Międzynarodowy Dzień Deskorolki|Baltic Games 08|wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej przeprowadzenie konkursu projektowego: zadaszenie i zagospodarowanie Skateparku Gdańsk-Zaspa
adres www www|deskorolka|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Bł| Ks| Bronisława Komorowskiego
80-444 Gdańsk, Aleja Legionów 13
Andrzej Porębski
tel./fax 506,197,144 / 341 86 64
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres: festyny sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży|pomoc materialna dla dzieci z poszczególnych szkół
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności festyny sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży|pomoc materialna dla dzieci z poszczególnych szkół

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Charytatywno-Oświatowe Omega
80-450 Gdańsk, Pilotów 7
Teresa Szejbud
tel./fax 340 80 15 / 340 80 20
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, pomoc społeczna,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja prowadzi szkoły dla dorosłych|kursy dla bezrobotnych|współpracuje z Urzędami Pracy| Zajmuje się organizowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wsparciem finansowym dla osób w trudnej sytuacji materialnej|
e-mail omegagda@wp|pl
adres www www|omega|gdansk|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Czerwonej Róży
80-298 Gdańsk, Budowlanych 31
Ludwik Klinkosz
tel./fax 347 51 31 / 347 51 31
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie organizuje akcje wspierające pomorskie środowisko akademickie|
e-mail biuro@czerwonaroza|org|pl
adres www www|czerwonaroza|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Edukacja Bez Granic im| Wiceadmirała Józefa Unruga
80-308 Gdańsk, Polanki 124//2
Włodzimierz Chojnacki
tel./fax 552 41 88 / 552 41 88
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie działa od 2002 roku|
e-mail liceum@olpi|gda|pl
adres www www|olpi|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk
80-850 Gdańsk, Rajska 6
Waldemar Dunajewski
tel./fax 301 49 24 / 301 49 24
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres: porady techniczno-organizacyjne w zakresie instalacji elektrycznych
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Doradztwo i usługi|szkolenia i kursy na uprawnienia SEP|
e-mail sep@sep|gda|pl
adres www www|sep|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski
80-546 Gdańsk, Na Zaspę 45
Iwona Niechoda
tel./fax 341 00 88 / 343 16 25
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: Działalność obywatelska
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności działalność charytatywna i obywatelska od 1990 roku: wydawanie posiłków|organizowanie kolonii i zabaw dla młodzieży|współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy społecznej|spotkania dyskusyjne otwarte|
e-mail gko@o2|pl s|kosmulska@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie GITARIADA
80-340 Gdańsk, Gdyńska 5G//16
Jan Paterek
tel./fax 557 80 83 300 92 26 / 557 80 83
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie zajmuje się organizacją Koncertów promocyjnych i środowiskowych z udziałem wybitnych wykonawców|Spotkań Metodycznych Gitarzystów (1996-2005) oraz Międzynarodowy Festiwal Gdańskie Spotkania Gitarzystów (1991-2003)
e-mail gitariada@poczta|onet|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA
80-279 Gdańsk, Ludowa 15
Grzegorz Kozłowski
tel./fax 500-018-811 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ,
dodatkowy zakres: ratownictwo i ochrona ludności
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Zabezpieczenie medyczne Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 r||organizacja i prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy|prowadzenie szkolnych grup ratowniczych w gimnazjum oraz liceum
e-mail kontakt@sgralfa|pl
adres www www|sgralfa|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Hauuu-Ward Szkolenie Psów-Porady Behawioralne
80-384 Gdańsk, Mściwoja II 31/1
Alicja Makowiec
tel./fax 600-426-548 / 58-558-14-80
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, promocja i organizacja wolontariatu,
dodatkowy zakres: Realizacja zadań i wspieranie inicjatyw w zakresie szkolenia|wychowania i psychologii psów działania na rzecz zwierząt|relacji między ludźmi i zwierzętami oraz ochrony przyrody
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail alicja@hauward|pl
adres www www|hauward|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia
80-058 Gdańsk, Smoleńska 5//7
Piotr Wróblewski
tel./fax 309 05 06|309 02 64 / 309 05 06
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja imprez masowych organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży organizacja szkoleń i konferencji
adres www www|mojaorunia|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku
80-769 Gdańsk, Łąkowa 34A
Jolanta Kwiatkowska-Reichel
tel./fax 58 301 59 66|58 301 45 46 / 301 59 66 320 33 80
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, profilaktyka uzależnień, seniorzy,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Bale charytatywne|paczki świąteczne dla uczniów szkół|festyny środowiskowe|półkolonie letnie|programy profilaktyczne|kursy komputerowe|
e-mail blizej|centrum@wp|pl
adres www www|blizejcentrum|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im| Św| Ojca Pio
80-180 Gdańsk, Przemyska 21
Krzysztof Homoncik
tel./fax 326 09 91 / 326 07 99
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, seniorzy,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności działania rekreacyjne|sportowe|kulturalne na rzecz mieszkańców|organizacja aktywnego wypoczynku dziaci i młodzieży
e-mail sil|ujescisko@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
80-767 Gdańsk, Jaskółcza 4//3
Paweł Góra
tel./fax 606-226-750 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, ochrona środowiska, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności szkolenie wolontariuszy
e-mail sin|ee@onet|pl
adres www www|stowarzyszenienaukowe|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
80-307 Gdańsk, Sośnickiego 4
Piotr Czyż
tel./fax 695-386-269 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska, sport i rekreacja, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja niewielkich projektów rewitalizacji przestrzeni w partycypacji ze społecznością lokalną|opracowanie projektów ekologicznej rewitalizacji terenów zielonych
e-mail stowarzyszenie@inicjatywamiasto|pl
adres www www|inicjatywamiasto|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Instytut Polska - Rumunia
81-533 Gdynia, Druskiennicka 1
Arnosz Cezariusz Borzyński
tel./fax 710 10 66 / 710 10 66
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd biznesowy grupy przedsiębiorców z Trójmiasta do Rumunii (kwiecień 2007)| Udział w festynie majowym przedsiębiorców Pomorza w Szymbarku (maj 2007)|
adres www www|sipr|lh|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość
80-039 Gdańsk, Trakt św| Wojciecha 22
Barbara Kmieć
tel./fax 513 164 335 510 078 200 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Realizacja Programów i dzialalnośc Klubu Abstynenta| Spotkania z psychologiem|punkt konsultacyjno-informacyjny|spartakiady sportowe|wycieczki|pogadanki z terapeutami|zabawy taneczne|
e-mail klub|abstynenta|przyszlosc|gda@gmail|com
adres www www|klubabstynentaprzyszlosc|webpark|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Jasień
80-177 Gdańsk, Damroki 63
Magdalena Nowicka
tel./fax - brak numeru telefonu - / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kultura i sztuka, młodzież, sport i rekreacja, seniorzy, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail admin@stowarzyszeniejasien|strefa|pl
adres www www|stowarzyszeniejasien|strefa|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Kajakowe WODNIAK
80-958 Gdańsk, Na Ostrowiu 1
Ewa Kontrowicz
tel./fax 307 11 80|503 467 880 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, ochrona środowiska, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, zdrowie, rozwój sołeczności lokalnych, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub promuje turystykę kajakową od 1953 roku| Corocznie organizuje około 15 - 20 spływów kajakowych| Posiada wyszkoloną kadrę instruktorów kajakarstwa|rekreacji ruchowej i sędziów sportowych|
e-mail ewa|kontrowicz@wp|pl|j|zawiejski@wp|pl
adres www www|wodniak|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii Oddział Trójmiasto
00-866 Warszawa, Żelazna 68
Tomasz Szypuła
tel./fax (22) 423-64-38|604 481 969 / (22) 620-83-37
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kombatanci, kultura i sztuka, młodzież, współpraca międzynarodowa, zdrowie, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: przeciwdziałanie dyskryminacji|promowanie postaw tolerancyjnych|głównie w dziediznie orientacji seksualnej
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności X 2003|Uniwersytet Gdański- przegląd filmowy|konferencja i panel dyskusyjny Homofobia| Spojrzenie z bliska | XII 2003 - udział w ogólnopolskiej akcji Jestem gejem |Jestem lesbijką|Poznaj nas |Rok 2004 - Grupa wsparcia dla lesbijek i kobiet biseksualnych| II 2004- Publikacja pocztówki oraz akcja Tęczowe walentynki |IV 2005 - Promocja książki Lubiewo Michała Witkowskiego|VI 2005- promocja książki Coming out Agaty Engel-Bernatowicz i Aleksandry Kamińskiej|XI 2005 - Reanimacja demokracji| Marsz równości idzie dalej w Gdańsku|XII 2005 - Dni Praw Człowieka| XI 2006 - I Międzynarodowy Festiwal Filmu Queer Queer Fest| A million different loves!? | XI 2007 - Udział w ogólnopolskiej kamapanii społecznej Nie jesteś sam| Nie jesteś sama | XI 2007 - Promocja książki Tęczowy elementarz Roberta Biedronia w Sopocie| I 2008 - Promocja książki Dziewczyny wyjdźcie z szafy Anny Laszuk w Gdańsku|III-IV 2008- przeglą filmów LGBT w DKF Marcello ( Sopot )|IV 2008- Happening z okazji Dnia Milczenia w Gdańsku|V 2008-Happening - Poradnia Antyhomofobiczna z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią (IDAHO) w Gdańsku|IX 2008 - Happening Poradnia Antydyskryminacyjna w ramach Miasteczka festiwalowego Festiwalu Okno na Świat w Gdańsku|XI 2008- Festiwal kultury queer A million different loves?! w Gdańsku i Sopocie|XI 2008- Warsztaty Rozwoju Osobistego dla osób LGBT w Gdańsku|XI 2008- Swiatowy Dzień Walki z HIV/AIDS|XII 2008 - Warsztaty Kiedy w końcu weźmiesz ślub| Jak walczyć z (hetero)normami w Gdansku||I 2009- Queer Day w Sopocie| III 2009-Międzynarodowy młodzieżowy projekt artystyczny Żeganj laleczko| Gender i sztuka Parada Manifa w Gdańsku| III 2009 - Warsztaty zarządzania sobą w czasie w Gdańsku| III 2009 - Promocja książki Gejdar Dominiki Buczak i Mike Urbaniaka w Gdańsku|IV 2009- Udział w konferencji na Uniwersytecie Gdańskim Te rzeczy| Niedomówienia | V 2009- Happening z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homohobią| V 2009-Udział w konferencji na Uniwersytecie Gdańskim Prawa człowieka pod lupą | IV 2009 2009-Warsztaty Odzyskaj edukację na Uniwersytecie Gdańskim|IV 2009-Warsztaty rozwoju osobistego dla osób LGBT ( lesbijek|gejów|bi-i transseksualnych osób ) w Gdańsku|V 2009-Happening z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią (IDAHO) w Gdańsku oraz: Działalność Pomocowa|porady psychologiczne i prawne|akcje prozdrowotne|Publikacje i wydawanie społeczno-kulturalnego Replika |portalu o różnorodności i tolerancjii MultiKulti ( www|multikulti|org|pl )
e-mail trojmiasto@kph|org|pl
adres www www|kph|org|pl|www|trojmiasto|kph|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy
80-171 Gdańsk, Beethovena 8
Piotr Zejer
tel./fax 507-806-058 / 739-12-11
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja wyjazdów kibiców na mecze poza Gdańsk|przewodzenie grupie ultras przygotowującej oprawy meczowe| Stowarzyszenie prowadzi szereg akcji charytatywnych|utrzymuje stałą współpracę m|in|| Z Fundacją Obudź Nadzieję oraz Pomorskim Hospicjum dla Dzieci| Opiekuje się drużyną piłkarską złożoną z dzieci z domu dziecka|które występują pod szyldem Lwy Północy | Organizuje i finansuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin| Patronuje i współorganizuje turniej piłkarski dla kibiców Lechii spoza Trójmiasta| Redaguje portal internetowy oraz publikuje informacje na stronie biuletynu meczowego wydawanego przez klub| Organiacja jest konsultantem spółki BIEG 2012 w zakresie przystosowania dla potrzeb kibiców nowego stadionu w Gdańsku| Od kilku lat są goszczone zaprzyjaźnione grupy kibiców Śląska i Wisły|
adres www www|lwypolnocy|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie KROKUS
80-807 Gdańsk, Chałubińskiego 19//10
Monika Kuniczuk
tel./fax 505,223,017 / 35-11-851
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, seniorzy, rozwój sołeczności lokalnych, wsparcie techniczne i szkoleniowe NGO,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie działa na rzecz osób wymagających opieki i wsparcia zarówno dzieci jak i ludzi starszych
e-mail mkuniczuk@wp|pl
adres www www|stowarzyszeniekrokus|wordpress|com

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Kultura Wspierania Edukacji i Rozwoju SKWER
80-463 Gdańsk, Ciołkowskiego 5A//18
Grzegorz Wiśniewski
tel./fax 502,902,130 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja Kursów i Szkoleń|wyjazdy edukacyjne młodzieży do siedziby Unii Europejskiej

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe PERFECT
80-756 Gdańsk, Św| Barbary 3
Zdzisław Gregorkiewicz
tel./fax 664-235-266 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, sport i rekreacja, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja międzynarodowych zawodów spadochronowych oraz zawodów tańca sportowego
e-mail prezes@sksperfect|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Królewski Gdańsk
80-028 Gdańsk, Diamentowa 5//19
Leszek Bredau
tel./fax 503,304,477 / 763 61 82
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, seniorzy,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności popularyzacja sportu|organizowanie szkoleń i wypoczynku dzieciom i młodzieży
adres www www|krolewski|gdansk|prv|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny Gdańskie Lwy
80-774 Gdańsk, Maki 45//1
Grzegorz Kwiatkowski
tel./fax 501-571-456 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci|młodzieży i dorosłych Pływanie na smoczych łodziach to sport dla każdego | Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży z rejonów zagrożonych patologiami|
e-mail gdanskielwy@wp|pl
adres www www|gdanskielwy|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN
80-826 Gdańsk, Ogarna 72
Karol Kalsztein
tel./fax 606,210,024 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej hobby, młodzież, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Od 15 lat Klub organizuje najstarszy i obecnie najliczniejszy rajd w Polsce: Ekstremalny Rajd na Orientację Harpagan| Klub prowadzi sekcje sportowe: biegu na orientację|rowerowej jazdy na orientację|
e-mail klub@harpagan|pl
adres www www|harpagan|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa SL SALOS
80-032 Gdańsk, Gościnna 15
Stanisław Zaremba
tel./fax 309 09 78 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, ochrona środowiska, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci|młodzieży i dorosłych wśród mieszkańców miasta Gdańska (szczególnie Gd-Orunia)

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa
80-312 Gdańsk, Wita Stwosza 23
Renata Birtus
tel./fax 606,876,433 / 552 09 94|551 04 84
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności działania podejmowane na rzecz młodzieży niepełnosprawnej|aktywizacja zawodowa młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
e-mail rbirtus@lodzratunkowa|org|rbirtus@limes|com|pl
adres www www|lodzratunkowa|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych MODEM
80-807 Gdańsk, Chałubińskiego 3//25
Arkadiusz Rafflewski
tel./fax 348-03-67|507 559 458 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, profilaktyka uzależnień,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Współorganizowanie corocznego festiwalu Młodzi i Miłość |pomoc w organizacji Litanii za Miasto | - pomoc w organizacji Gdańskiego Betlejem - coroczne widowisko teatralno-muzyczne w Gdańsku-Matemblewie|- od maja 2003 r| współorganizowanie całorocznych zajęć Klubu Modem w Gdańsku-Matemblewie ( m|in| koncerty|warsztaty psychologiczne|fotograficzne|muzyczne i rekreacyjno-sportowe )|- warsztaty filmowe - multimedialne rozwijające nowe kompetencje i podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów 2010 r| dotacja z Unii Europejskiej|- świetlica środowiskowa Modem - Sport|Edukacja|Kreatywność 2009-2011-dotacja z Unii Europejskiej
e-mail arek|rafflewski@wp|pl
adres www www|stowarzyszeniemodem|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej
80-882 Gdańsk, Karpia 1
Urszula Wysokińska
tel./fax 502-320-299 / 58 301-24-48
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kombatanci, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, seniorzy, współpraca międzynarodowa, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych
81-010 Gdynia, Żwirowa 2C
Roger Żółtowski
tel./fax 664 00 00 / 623 60 84
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Intermedialnej Bursztynowe Oko
80-239 Gdańsk, Miszewskiego 17
Magdalena Kunicka - Paszkiewicz
tel./fax 768 00 43/44 / 768 00 44
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja 14 Festiwali Polskich Wideoklipów|Yach Film|5 festiwali Międzynarodowych Amber Eye|8 Festiwali dla dzieci|Gale|Widowiska|Spektakle|Warsztaty dla dzieci i młodzieży|publikacje|produkcje DVD oraz telewizyjne|
e-mail bursztynoweoko@op|pl
adres www www|yodifilm|art|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej
80-831 Gdańsk, Długa 57
Anna Kanp-Morzyk
tel./fax 301 53 31 301 82 56 / 301 53 31
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Działalność na rzecz edukacji filmowej społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży|
e-mail a|morzyk@neptunfilm|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Nasz Gdańsk
80-826 Gdańsk, Św| Ducha 119//121
Andrzej Januszajtis
tel./fax 320 24 07 / 320 24 07
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, pomoc społeczna, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres: promocja Gdańska i gospodarki morskiej|wspieranie przedsiębiorczości
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności sport dzieciom i młodzieży|pomoc niepełnosprawnym|seniorom i powodzianom|ochrona zabytków|działania na rzecz ochrony środowiska i turystyki|udział w wyborach samorządowych
e-mail biuro@nasz|gdansk|pl
adres www www|nasz|gdansk|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko
80-308 Gdańsk, Wita Stwosza 73/pok| 1
Robert Zaborski
tel./fax 552 15 71 / 552 15 71
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie utworzyło Centrum Kultury Oliwskie Słoneczko|w którym działają m|in|: świetlica popołudniowa dla dzieci|Tęczowa Akademia Internetowa z bezpłatnym i stałym dostępem do Internetu przez dzieci i młodzież|poradnia: prawna|psychologiczna|lo
e-mail info@sosoliwa|pl
adres www www|sosoliwa|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi PROMYCZEK
81-856 Sopot, Rzemieślnicza 39
Mariusz Wróbel
tel./fax 58-550-00-65 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, sport i rekreacja, turystyka, promocja i organizacja wolontariatu, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi Promyczek istnieje od 2008 roku| Założone przez opiekunów|pedagogów|rehabilitantów ispołeczników na co dzień stykających się z tematyką niepełnosprawności|swe wysiłki koncentruje na pomocy materialnej|wspierając naukę i rehabilitację osób z niepełnosprawnościami oraz otaczaniu opieką placówki dydaktyczne|w których przebywają nieletni o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych| Oprócz finansowania zakupów wysoce specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego|dającego osobom z niepełnosprawnościami szanse na czynne uczestnictwo w życiu społecznym|zdobywanie wiedzy czy poznawania otaczającego ich świata|dba również o zapewnienie potrzebującym wsparcia przez wykwalifikowane osoby|które mozolnie pomagają im zdobywać coraz to nowe horyzonty| W ramach działań statutowych|podejmowane są ponadto inicjatywy promujące kulturę|sport i turystykę|skierowaną do osób z niepełnosprawnościami|
e-mail kontakt@stowarzyszenie-promyczek|pl
adres www www|stowarzyszenie-promyczek|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Pacjentów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku
80-381 Gdańsk, Słowiańska 15
Sławomir Łabsz
tel./fax 515-151-925 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kombatanci, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, seniorzy, zdrowie, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail slelab@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej Wspólnota
80-438 Gdańsk, Konrada Wallenroda 10
Teresa Ostrowska
tel./fax 344 90 88 / 344 90 88
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, sport i rekreacja, seniorzy, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności wspieranie osób nieuleczalnych i obłożnie chorych organizowanie rokrocznych turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią organizowanie spotkań|szczególne w okresie Świąt dla osób starszych|chorych i niepełnosprawnych przekazywanie paczek żywnościowych|z artykułami szkolnymi|odzieżą i obuwiem

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Praw Człowieka
Gdańsk, Grunwaldzka 137//28
Adam Karpiński
tel./fax 603-835-797 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kombatanci, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, współpraca międzynarodowa, ochrona praw i wolności człowieka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail spczpl@gmail|com

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Project Adventure
81-553 Gdynia, Bernadowska 1
Maciej Szulwach
tel./fax 58 350-50-99|600-263-500 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, sport i rekreacja, turystyka, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności 2007-2009 Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy-Plaża Śródmieście|2007-2009 Terenowe Ferie|2007-2009 Dzień Kobiet-Mistrzostwa Kobiet|2007-2009 Szkoło Przygotuj się na Wiosnę|Zawody Strzeleckie FT i HFT-Puchar Pomorski| Psie Fikołki edycja wiosna i lato| Dzień Dziecka|I Festiwal Indian|Urodziny Adventure Park|Gdynia Adventure Days| Mikołaje na Motocyklach- przygotowanie od strony technicznej|Quadmania|2009 Sprzątanie Świata|Festyn Euro 2012
e-mail biuro@adventurepark|pl
adres www www|adventurepark|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej
80-462 Gdańsk, Meissnera 19 B p|10
Józef Wiesław Cubała
tel./fax 504,932,906 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kombatanci, młodzież, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizowanie okolicznościowych uroczystości związanych z rocznicami państwowymi|popularyzowanie w prasie|
e-mail krystynatc@wp|pl
adres www www|spakgdansk|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki przy Filii nr 26 im| Jakuba Wejhera WBP w Gdańsku
80-344 Gdańsk, Gospody 3B
Beata Dłutkowska
tel./fax 556 18 13 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, seniorzy,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności wsparcie finansowe Filii nr 26

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki przy filii nr 50
80-170 Gdańsk, Paderewskiego 11
Michalina Ławkarzewska
tel./fax 306 17 37 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności współpraca z biblioteką w zakresie organizacji|wystaw|spotkań dla dzieci zbieranie funduszy na zakup książek
e-mail filia_50@wbpg|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
80-180 Gdańsk, Jeleniogórska 3c//5
Katarzyna Wasilewska
tel./fax 664-770-654|601-915-823 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, rozwój sołeczności lokalnych, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjaciół Oliwy
80-316 Gdańsk, Adama Asnyka 1/1
Mariusz Andrzejczak
tel./fax 601-276-263 603-532-109 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Działania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego|budowa placu zabaw|udział w festynach i działaniach kulturalnych
e-mail mariusz|andrzejczak@wp|pl
adres www www|nasza-oliwa|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły SZERMIERZ
80-301 Gdańsk, VII Dwór 6
Zofia Terlecka
tel./fax 556 00 14 / 556 00 14
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Konsolidacja środowiska lokalnego i szkolnego dzięki organizacji imprez kulturalnych
e-mail szermierz@onet|eu
adres www www|szermierz|republika|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej
80-680 Gdańsk, Turystyczna 3
Maria Wieloch
tel./fax 691355426 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Od 12 lat działalność wydawnicza: przewodniki|mapy|foldery|pocztówki|czasopismo Echa Wyspy| Organizacja Dni Wyspy Sobieszewskiej|imprezy Polówka: poświęconej Wincentowi Polowi w tym: rajdy|biegi|wystawy|konkursy przyrodnicze|historyczne|plastyczne|recytatorskie|segregacji odpadów|udział w LA21|ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Górkach Wschodnich| Stworzenie szlaku rowerowego im Wincentego Pola|
e-mail spws@wyspa|pl
adres www www|spws|wyspa|biz

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
80-264 Gdańsk, Dmowskiego 16/B
Tomasz Jocz
tel./fax 58-341-92-13 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Inicjowanie i przeprowadzanie konkursów muzycznych dla dzieci i młodzieży|uczniów szkół muzycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim| Przeprowadzanie szkoleń|warsztatów i seminariów dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych| Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Muzyka w wykonaniu najmłodszych |Gdański Konkurs Skrzypcowy|Ogólnopolski Konkurs Kameralnie z Fortepianem|Konkurs Improwizacji Jazzowej|Makroregionalny Konkurs Fletowy|Wakacyjne Warsztaty Klarnetowe|Warsztaty psychologiczne dla uczniów|
e-mail stowarzyszenie|przyjaciol|zsm@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjazna Osowa
80-299 Gdańsk, Wacława Balcerskiego 27
Piotr Jarczewski
tel./fax 604-906-670 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, sport i rekreacja, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Utworzenie placu zabaw - współpraca z Miastem Gdańsk|wystawy zdjęć|spotkania dla młodzieży|pomoc niepełnosprawnym
e-mail basic@attu|pl
adres www www|spogdansk|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze
80-628 Gdańsk, Hoża 14
Jan Urbanik
tel./fax 58 303 37 96|605-172-935 / 58 303 37 96
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, rozwój sołeczności lokalnych, ,
dodatkowy zakres: biblioteka|czytelnia|kącik komputerowy
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie Biblioteki Społecznej z czytelnią-świetlicą|kącikiem prasowym i komputerowym z internetem| Zajęcia plastyczne|muzyczne|zbiorowe śpiewanie|koncerty|szachy|wieczory kulturalno-społeczne|kino rosyjskie|edukacja i rozrywka dla dzieci|
e-mail biblioteka@bibliotekapp|pl
adres www http://bibliotekapp|pl/index|php

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Razem w Europie
80-808 Gdańsk, Biegańskiego 10//26
Krzysztof Lodziński
tel./fax 741 61 54 / 741 61 54
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Od 1995 roku Stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt projektów krajowych i regionalnych
e-mail rwe@rwe|org|pl
adres www www|rwe|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości
80-251 Gdańsk, Batorego 26
Jolanta Łaukajtys
tel./fax 341-80-94|341 89 31 / 341 89 31
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, promocja i organizacja wolontariatu,
dodatkowy zakres: rozwój przedsiębiorczości
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie całorocznych zajęć terapeutycznych dla 50 osób niepełnosprawnych|prowadzenie doradztwa zawodowego|wsparcia psychologicznego i rehabilitacji dla niepełnosprawnej młodziezy|organizacja szkoleń oraz licznych imprez integracyjnych
e-mail spir|gdansk@gmail|com
adres www www|spir|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Rodzin Chorych Na Zespół Marfana Pomóżmy Naszym Dzieciom
81-391 Gdynia, Świętojańska 49//17
Jan Kawalec
tel./fax 620 97 23|601 286 245 / 620 97 23
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Stowarzyszenie od 10 lat oferuje pomoc rodzinom chorych w sprawach zdrowia|edukacji|pracy|kultury|
e-mail marfan@marfan|pl
adres www www|marfan|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łańcuckiej
80-460 Gdańsk, Pilotów 17 C//5
Eugeniusz Lew
tel./fax sekretarz: 669 024 758|602-332-787 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kombatanci, młodzież, seniorzy, ,
dodatkowy zakres: patriotyczny
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Skupiające Animatorów Kultury SSAK
80-830 Gdańsk, Chlebnicka 9/10/m|15
Krzysztof Sobaszek
tel./fax 880-289-058 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, profilaktyka uzależnień, współpraca międzynarodowa, turystyka, rozwój sołeczności lokalnych, ,
dodatkowy zakres: promocja kultury i regionu pomorskiego
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja|produkcja wydarzeń kulturalnych oraz animacja środowisk twórczych| Współpraca z innymi organizacjami w celu realizacji celów statutowych| Telewizja Internetowa|Piracki Festiwal Morski|koncerty|dokumentacje filmowe|animacje i venty|warsztaty artystyczne|
e-mail ssak@poczta|pl sokal1@op|pl
adres www www|ssak|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Studentów Best Gdańsk
80-222 Gdańsk, Siedlicka 4//203
Piotr Skoracki
tel./fax 347-12-24 / 347-21-72
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności 5 kursów naukowych|w których uczestniczyli studenci z krajów europejskich|dni firm organizowane na Politechnice Gdańskiej|Inżynierskie Targi Pracy 2009-zorganizowane na Politechnice Gdańskiej|Trzykrotnie organizowane Forum Organizacji i Kół Akademickich na PG
e-mail best@best|gdansk|pl
adres www www|best|gdansk|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Szarych Szeregów - Oddział Morski
80-823 Gdańsk, Za Murami 2//10
Jerzy Grzywacz
tel./fax 551 93 32 / 550 54 18
Zakres prowadzonej działalności statutowej kombatanci, młodzież, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: Przekazywanie wiedzy historycznej i etosu Sz| Sz| Harcerzom
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Duże doświadczenie w kontaktach z młodzieżą|szczególnie harcerską| Organizacja konkursów historycznych|wymiana i kontakty harcerzy polskich z harcerzami polskimi z Litwy i Białorusi|organizacja obozów|
e-mail tomgrzyw@awf|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Teatralne INGENIUM
80-299 Gdańsk, Jednorożca 3
Karol Świtajski
tel./fax 58 554 53 26|606 63 46 10 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja koncertów o charakterze edukacyjnym z udziałem dzieci i młodzieży| Występ w ramach imprezy Sopockie Betlejem w 2009 r| Uudział w WOPŚ w Sulęczynie i Stężycy w 2010r| Udział w koncercie realizowanym na Dzień dziecka przez M|W| Trade w szpitalu wejherowskim| Występ na gali konkursu 8-miu wspaniałych organizowanej 12|05|2010 r| na Sali Kongresowej w Warszawie| Realizacja musicalu Okruchy Życia pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej wystawionego m|in| w gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej|
e-mail manager@karolswitajski|pl
adres www www|okruchyzycia|eu

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas
80-119 Gdańsk, Asesora 74
Maciej Sokołowski
tel./fax 303-18-78 / 303-18-78 w| 22
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail k|dworznik@kompas|pl|mariusz_pawlowski@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Twórców Ludowych
80-330 Gdańsk, Opacka 12
Edmund Edwardzgstl Zieliński
tel./fax 552 12 71 w|104|105 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności działania edukacyjne na rzecz kultury i sztuki ludowej|prowadzenie dokumentacji o życiu dawnych Pomorzan
e-mail etnograf@muzeum|narodowe|gda|pl|zgstl@op|pl
adres www http://zgstl|pl/

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA
81-388 Gdynia, Traugutta 2
Ineza Skrzypiec-Sikorska
tel./fax 664-999-881 / 58 762 49 49
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, zdrowie, rozwój sołeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności 1/ organizacja corocznych Międzynarodowych Spartakiad Osób Niepełnosprawnych| 2/ rozwijanie ruchu wolontaryjnego na rzecz osób chorych|niepełnosprawnych|starszych|młodziezy i dzieci|3/ realizacja cyklu szkoleń dla wolontariuszy - Szkoła wolontariusza|4/ prowadzenie klubów dla osób niepepłnosprawnych|starszych|dzieci|5/ prowadzenie usług medycznych ( np| poradnia leczenia bólu|pielęgniarska opieka domowa )|6/ opracowanie programów porofilaktycznych|7/ organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży|osób chorych i niepełnosprawnych
e-mail flandria|gdynia@gmail|com|b|tokarewicz@flandria|pl
adres www www|flandria|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Wzgórz Morenowych
80-283 Gdańsk, Morenowe Wzgórze 18//120
Jarosław Okoń
tel./fax 509-258-576 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail biuro@swmgdansk|org
adres www www|swmgdansk|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Stowarzyszenie Zwykłe POMERANIA 1945
80-831 Gdańsk, Piwna 56/57//1A
Stanisław Łukasik
tel./fax 305 54 91 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, kombatanci, kultura i sztuka, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Udział i współorganizacja inscenizacji historycznych o charakterze edukacyjno historycznym odbywających się na terenie całego kraju| Udział i konsultacje historyczne przy realizacji produkcji filmowych| Współpraca z Wojskiem Polskim przy imprezach propagujących militarność i obronność kraju
e-mail pomerania1945@interia|pl
adres www www|pomerania1945|org

* * *  [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Gdańsk Wrzeszcz
Gdańsk, ks| Józefa Zator Przytockiego 3
Roman Rakowski
tel./fax 341 03 56 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności działania skierowane na upamiętnienie AK|współpraca z młodzieżą szkolną oraz Akademią Marynarki Wojennej
e-mail roman-rakowski@o2|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Szkolny Klub Kartingowy GEPARD ZSS
80-724 Gdańsk, Elbląska 54//64
Janusz Damentko
tel./fax 346-99-81 / 346-99-81
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail karting@skkgepard|info
adres www www|skkgepard|info

* * *

Nazwa/Dyrektor Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy Pokolenia Lechii Gdańsk
80-034 Gdańsk, Wawelska 12/A/1
Waldemar Grejman
tel./fax 669-969-222 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, edukacja, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności prężnie działająca strona oraz funpage promujące transplantację
e-mail waldekgrejman@o2|pl
adres www www|lechia|net/szkolkaPLG

* * * T [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
80-298 Gdańsk, Mjr M| Słabego 2A//1
Grzegorz Kamieński
tel./fax 502,034,728 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Monitoring szpitali dziecięcych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia|opracowanie mapy głodu |organizacja aukcji|spotkań integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych|porady prawne i pedagogiczne
e-mail tkopd-gd@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna
80-461 Gdańsk, Startowa 21F//12
Witold Turnowiecki
tel./fax 345 11 66 / 345 11 66
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, seniorzy, współpraca międzynarodowa, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Towarzystwo prowadzi działalność od 1998 roku|
e-mail wiedza|powszechna@gmail|com
adres www www|tewp|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo im| Fryderyka Chopina Koło w Gdańsku
80-847 Gdańsk, Gnilna 3
Olga Walentynowicz
tel./fax 320 99 50 / 301 12 72
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Tradycja Gdańskiego Koła Towarzystwa Chopinowskiego sięga 50 lat| W latach 2001-2005 zorganizowamo 55 afiszowanych koncertów muzyki klasycznej|których wysłuchało ok|| 8 000 osób| Do roku 2006 zorganizowano VII edycji Festiwalu Muzyki Kameralnej|w którym każdego roku bierze udział ok| 30 muzyków - uczniów i studentów Gdańskich Szkół Muzycznych| Koncerty organizowane przez Towarzystwo cieszą się dużą popularnością|
e-mail gdansk@chopin|pl
adres www www|tifc|chopin|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Inicjatyw Oświatowych
80-546 Gdańsk, Na Zaspę 31/A
Franciszek Potulski
tel./fax 343 13 06 / 343 13 06 w|28
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Towarzystwo oferuje system stypendialny dla uzdolnionych uczniów| Zajmuje się organizacją imprez sportowych dla młodzieży z udziałem zespołów zagranicznych|konkursów plastycznych i literackich| Zajmuje się wydawnictwem podręczników|
e-mail sekretariat@zso5|gda|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgowy w Gdańsku
80-864 Gdańsk, Robotnicza 1
Michał Stryczyński
tel./fax 301-53-24 / 301-53-24
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Od 15 lat samodzielnie realizuje zadania takie jak: ogólnopolski konkurs recytatorski|Bliżej teatru|
e-mail tkt_gda@op|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział im| Króla Jana III w Gdańsku
80-322 Gdańsk, Polanki 125//20
Zdzisław Nałęcz-Sobieszczański
tel./fax 554 42 14 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, seniorzy, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Integracja młodzieży z Trójmiasta z młodzieżą szkół polskich na Kresach| Spotkania młodzieży z seniorami| Organizowanie prelekcji w celu przybliżenia historii Kresów|
e-mail fkruczkowski@o2|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Morskiego Domu Kultury w Gdańsku
80-544 Gdańsk, Ks| Mariana Góreckiego 18//1
Stanisław Płatek
tel./fax 346 21 44 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności TMDK prowadzi działalność kulturową od roku 1992|

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Gdańsk
80-236 Gdańsk, Grunwaldzka 8
Wanda Stankiewicz
tel./fax 341 45 11 / 341 93 70
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, seniorzy, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja ma ponad 80-letnie doświadczenie w realizacji misji| Przez ostatnie 15 lat Oddział Gdański specjalizuje się w realizowaniu międzynarodowych projektów|w tym: z programu Leonardo da Vinci oraz funduszy strukturalnych UE|
e-mail tnoik@tnoik|gda|pl
adres www www|tnoik|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko
80-298 Gdańsk, Agrarna 2
Zygmunt Medowski
tel./fax 58 305 46 97 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności zadania w zakresie profilaktyki uzależnień
e-mail zygamed@wp|pl biuro@mrowisko|org|pl
adres www www|mrowisko|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im| Aleksandry Januszajtis
80-847 Gdańsk, Zaułek Św| Bartłomieja 1
Andrzej Januszajtis
tel./fax 301 60 70 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kultura i sztuka, młodzież, pomoc społeczna,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności zorganizowanie Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Przyjaciół Bibliotek
80-806 Gdańsk, Targ Rakowy 5//6
Paweł Braun
tel./fax 301 67 11 / 301 96 18
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Działalność kulturalna- organizacja Biesiad Literackich|projektów o tożsamości Gdańska|projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
e-mail promocja@wbpg|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Przyjaciół Dzieci|Pomorski Oddział Regionalny
80-833 Gdańsk, Mariacka 34//36
Michał Wodziński
tel./fax 58 301 47 52|301 12 61|606-731-669 / 301 12 61|301 47 52
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, pomoc społeczna, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie świetlic środowiskowych|pomoc podopiecznym TPD|doradztwo prawne i socjalne|organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
e-mail tpdpomorskie@wp|pl
adres www www|tpd|gd|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Przyjaciół Sportu
80-142 Gdańsk, Zakopiańska 41//8
Teresa Karpiej
tel./fax 501,378,632 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży|prowadzenie sekcji sportowych|organizacja zawodów sportowych|turniejów oraz imprez charytatywnych dla dzieci z rodzin o niskim statusie finansowym|
e-mail t|karpiej@wp|pl
adres www www|tps|org|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Towarzystwo Sportowe SPARTAKUS
81-747 Sopot, S|Okrzei 13//4
Dariusz Michniewski
tel./fax 551 16 51 695 435 333 / 551 16 51
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Współpraca z Urzędem Miasta Sopotu|Strażą Miejską w Sopocie|współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Sopocie|współpraca z PZ Judo i PZ JU-JITSU|oraz z Niemiecką Federacją JU-JITSU
e-mail diarus@o2|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Trójmiejskie Stowarzyszenie Akwarystów
83-000 Pruszcz Gdański, Obrońców Pokoju 11//4
Joanna Krzeczkowska
tel./fax 507,467,858 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, hobby, młodzież,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Spotkania i prelekcje na tematy akwarystyczne|
e-mail poczta@tsa|gda|pl
adres www www|tsa|gda|pl

* * * U [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis
80-416 Gdańsk, Hallera 132
Jarosław Czyrson
tel./fax 344 15 78 601 530 630 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach- systematycznie w trakcie całego roku szkolnego organizacja turniejów w tym corocznych mistrzostw Gdańska o Puchar Prezydenta Miasta w Szachach organizacja obozów sportowych
e-mail j|czyrson@kingpol|pl
adres www www|uksgedenensis|civ|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Uczniowski Klub Sportowy Budokan
80-281 Gdańsk, Słowackiego 101
Ryszard Zieniawa
tel./fax 606,428,095 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, seniorzy,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Klub zajmuje się szkoelniem mistrzów i medalistów igrzysk olimpijskich|mistrzostw Świata i Europy oraz prowadzi zajęcia pozaszkolne dla młodzieży rozwijające zdolność fizyczną|

* * *

Nazwa/Dyrektor Uczniowski Klub Sportowy Bursztyn
80-690 Gdańsk, Boguckiego 44
Krzysztof Engländer
tel./fax 503,333,195 / 308 05 57
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, rozwój sołeczności lokalnych,
dodatkowy zakres: Szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim|szkoleń|zgrupowań oraz wymiany młodzieży|
e-mail kenglander@op|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Uczniowski Klub Sportowy Conrad
80-809 Gdańsk, Chałubińskiego 13
Ireneusz Kotlik
tel./fax 302-85-20|509-411-704 / 300-42-42
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, edukacja,
dodatkowy zakres: dzieci
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja i prowadzenie zgrupowań|obozów sportowo-rekreacyjnych|imprez sportowych|festynów|współpraca z lokalnym samorządem oraz związkami zawodowymi|
e-mail uksconradpr@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Morena Gdańsk
80-288 Gdańsk, H| Marusarzówny 10
Jarosław Chrościelewski
tel./fax 348 76 62 501 514 224 / 348 76 62
Zakres prowadzonej działalności statutowej hobby, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu| Organizacja zawodów i obozów sportowych|
e-mail uksdwojkamorena@onet|eu
adres www www|uks2morena|interium|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Uczniowski Klub Sportowy Lech
80-177 Gdańsk, Stolema 59
Paweł Bańkiewicz
tel./fax 322-15-28 w| 22 / 322-15-28 w| 33
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Systematyczne szkolenia młodzieży w dyscyplinach sportowych tj|: unihokej|koszykówka|judo|piłka nożna udział w zawodach sportowych w regionie|ogólnopolskich|międzynarodowych|obozy sportowo-rekreacyjne|festyny rodzinne|
e-mail uks_lech@op|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Uczniowski Klub Sportowy OLIWIA
80-330 Gdańsk, Cystersów 13
Krzysztof Paszko
tel./fax 552 26 69 / 552 26 69
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizacja Mistrzostw Oliwy w tenisie stołowym|Eliminacje i finał wojewódzki Coca-Cola Cup przy współpracy z KS| Olivia|Organizacja turnieju piłki nożnej|tenisa stołowego|koszykówki dla dzieci i młodzieży
e-mail krzpas@wp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Uczniowski Klub Sportowy DE LA SALLE
80-281 Gdańsk, Słowackiego 101
Jan Zbigniew Wośko
tel./fax 342 59 15 / 342 59 15
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Zorganizowanie 4-ch sekcji sportowych: judo|pływanie|koszykówka|szermierka| Aktywizacja młodzieży szkolnej i osiedlowej

* * *

Nazwa/Dyrektor Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM
81-345 Gdynia, Al| Jana Pawła II 5
Arkadiusz Komorowski
tel./fax 502,267,029 / 622 79 55
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności
e-mail opti@artnet|com|pl
adres www www|opticwm|sails|pl

* * * W [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Wojskowy Klub Sportowy FLOTA Gdynia
81-127 Gdynia, Śmidowicza 73
Władysław Kuźniak
tel./fax 626 20 12 / 626 24 92
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizowanie zawodów rangi światowej - Mistrzostwa Świata Puchar Świata| Organizacja Mistrzostw Polski oraz zawody regionalne w 8 dyscyplinach sportowych
e-mail info@wksflotagdynia|pl
adres www www|wksflotagdynia|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Wojskowy Klub Sportowy FLOTA Gdynia
81-127 Gdynia, Śmidowicza 73
Władysław Kuźniak
tel./fax 626 20 12 / 626 24 92
Zakres prowadzonej działalności statutowej młodzież, sport i rekreacja, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizowanie zawodów rangi światowej - Mistrzostwa Świata Puchar Świata| Organizacja Mistrzostw Polski oraz zawody regionalne w 8 dyscyplinach sportowych
e-mail info@wksflotagdynia|pl
adres www www|wksflotagdynia|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Wspólnota Lokalna Wrzeszcz Wajdeloty
80-437 Gdańsk, Wajdeloty 11//1
Andrzej Augusiak
tel./fax 608,049,566 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, ochrona środowiska, sport i rekreacja, seniorzy, turystyka,
dodatkowy zakres: aktywizowanie środowiska lokalnego do działań publicznych
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności W latach 2002-2004 zorganizowano święto ulicy Wajdeloty|mające charakter środowiskowej imprezy kulturalno-edukacyjnej społeczności mieszkańców Dolnego Wrzeszcza|
e-mail wajdeloty@vp|pl
adres www www|wajdeloty|org

* * *

Nazwa/Dyrektor Wszechnica Obywatelsko-Samorządowa POLINTER
80-754 Gdańsk, Długie Ogrody 19 8//10
Krzysztof Łuczkiewicz
tel./fax 501,683,390 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, pomoc społeczna,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Działalność w sektorze pozarządowym od 2003 roku|
e-mail kluboswietlica|1945@o2|pl
adres www www|dzielnicowydompozarzadowy|org|pl

* * * Z [ do góry ] ˆ

Nazwa/Dyrektor Zakład Doskonalenia Zawodowego
80-239 Gdańsk, Miszewskiego 12//13
Bernard Arendt
tel./fax 341 26 15 / 341 03 62
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, niepełnosprawni,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Od 1945 roku prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dorosłych i młodzieży|
e-mail zdz@iq|pl
adres www www|zdz|iq|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
80-520 Gdańsk, Pułaskiego 2
Dorota Andrelczyk
tel./fax 58 342-93-39|695-165-151|507-711-656 / 58 522-00-68
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, pomoc społeczna, ,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza posiada wieloletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej| Prowadzi Swietlicę Wsparcia Dziennego Przystań dla dzieci i młodzieży z Brzeźna ul| Pułaskiego 2|Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie|przeznaczony dla 90 wychowanek ( internat )|w którym funkcjonuje rrównież zespół szkół dla ok| 160 dziewcząt ( dochodzących też ze środowiska ) - gimnazjum|zasadnicza szkoła zawodowa ( fryzjerska i gastronomiczna )|liceum profilowane|placówkę socjalizującą w Białymstoku dla 24 wychowanek|świetlicę socjoterapeutyczną dla 30 dzieci z Białegostoku|placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Lublinie dla 150 dzieci ( świetlica środowiskowa z hostelem )|3 przedszkola niepubliczne w gdańsku|Szaflarach i w Piasecznie|Rodzinny Dom Dziecka w Dursztynie ( 10 dzieci )|Rodzinny Dom Dziecka ( 14 dzieci ) w Szaflarach|
e-mail dorota|andrelczyk@gmail|com

* * *

Nazwa/Dyrektor Zrzeszenie Szlachty Herbu SAS
80-366 Gdańsk, Jagiellońska 44G//7
Bazyli Matkowski
tel./fax 501 744 916 557 20 84 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, seniorzy, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Organizowanie konferencji| Wykładów i dyskusji w zakresie historii Polski| Zrzeszenie prowadzi działalność zmierzającą do zachowania dorobku kulturalnego środowisk szlacheckich|etosu rycerskiego i szlacheckiego|
adres www www|zrzeszenieszlachtyherbusas|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
80-823 Gdańsk, Za Murami 2 do 10
Hanna Piotrowska
tel./fax 301 13 27 / 301 24 72
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, turystyka,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności wychowanie|pomoc|nauka|integracja||||
e-mail sekretariat@gdanska|zhp|pl
adres www www|gdanska|zhp|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Związek Mniejszości Niemieckiej
80-433 Gdańsk, Waryńskiego 36
Paweł Jerzy Sabiniarz
tel./fax 341 14 27 / 344 93 52
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, pomoc społeczna, seniorzy, współpraca międzynarodowa,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności organizacja istnieje od 15 lat skupiając 6 oddziałów terenowych
e-mail dfkdanzig@wp|pl
adres www www|danzig|com

* * *

Nazwa/Dyrektor Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników
80-227 Gdańsk, Do Studzienki 43
Lech Jankowski
tel./fax 58 348 22 81 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni, pomoc społeczna, turystyka, zdrowie,
dodatkowy zakres: współpraca z Wojskem Polskim w garnizonie i kraju
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności organizowanie spotkań z młodzieżą|wydawanie różnego rodzaju publikacji|opieka nad członkami niepełnosprawnymi

* * *

Nazwa/Dyrektor Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Regionu Gdańskiego w Gdańsku
80-822 Gdańsk, Żabi Kruk 4
Paweł Czapliński
tel./fax 601 398 758 / 301 90 27
Zakres prowadzonej działalności statutowej edukacja, młodzież, sport i rekreacja,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności prowadzenie letnich obozów dla ubogiej młodzieży|kursy i szkolenia|konkursy literackie Złote pióro |coroczna (od 1999 roku) akcja charytatywna Zeszyt |pośrednictwo pracy dla młodzieży
e-mail alkuin2002@wp|pl
adres www www|zsmppom|3d|pl

* * *

Nazwa/Dyrektor Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku
80-210 Gdańsk, M| Skłodowskiej-Curie 3/A
Stefan Angielski
tel./fax 309 10 99 / - brak numeru faxu -
Zakres prowadzonej działalności statutowej kombatanci, młodzież, pomoc społeczna,
dodatkowy zakres:
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności Koło działa od 1989 roku i zrzesza ok|1700 członków realizuje zadani statutowe: upamiętnianie ofiar represji|udzielanie pomocy potrzebującym w tym materialnej|działania na rzecz młodzieży z byłego ZSRR załatwianie uprawnień kombatanckich integracja c

* * *- - A - B - C - D - F - G - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - -


Bazę danych organizacji pozarządowych przygotowywuje Wydział Spraw Społecznych.

Jeżeli chcesz zaktualizować swoje dane lub dodać nową organizację, prosimy o wypełnienie załączonego druku "Ankieta dla organizacji pozarządowych".

www.gdansk.pl