7.9 ºC
46.2 ºF
zachmurzenie średnie, opadów brak

Opinia o Nas

Szanowni Państwo!
Jesteśmy przedstawicielami administracji samorządowej, pełniąc rolę usługodawczą wobec mieszkańców miasta. Pragniemy spełniać ją jeszcze lepiej i sprawniej. Dlatego też chcielibyśmy, abyście Państwo wyrazili swoją opinię na temat pracy poszczególnych wydziałów, referatów i oddziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.
Wybierz skalę oceny ( 1 - zła; 2 - niezadowalająca; 3 - ani dobra, ani zła; 4 - zadowalająca; 5 - bardzo dobra ) 1 2 3 4 5
Czy byliście Państwo zadowoleni z załatwienia sprawy w urzędzie?
kompetencja, fachowość
stosunek do klienta, kultura osobista i uprzejmość
jakość informacji w kontakcie telefonicznym
jakość informacji bezpośrednio w urzędzie
dostępność informacji
dostępność formularzy
terminowość załatwienia sprawy
przydatność i łatwość pozyskania informacji o sposobie załatwienia spraw na stronie internetowej
oznakowanie pomieszczeń i czytelność tablic informacyjnych w urzędzie


Wyraź swoje zdanie na temat wybranej czynności lub załatwianej sprawy.
Wydział, referat lub Zespół Obsługi Mieszkańców, w którym załatwiał(a) Pan(i) swoją sprawę?*
Uwagi i oczekiwania dot. obsługi Klientów w Urzędzie. Propozycje innych rozwiązań.*
Imię i Nazwisko*
Adres poczty elektroniczej**
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gdańsku , w celach związanych z realizacją procedury Ankieta "Opinia o nas". Jestem świadomy prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych ze zbioru wysłanych ankiet.
CAPTCHA ImageKliknij tutaj aby wygenerować nowy obrazek
*pole wymagane
**pole wymagane w przypadku kiedy Klient żąda odpowiedzi od Urzędu Miejskiego w Gdańsku
***kod obrazka może składać się z małych i dużych liter oraz cyfr
Administratorem danych jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą, przy ul. Nowe ogrody 8/12. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko oraz adresy e-mail) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji procedury Ankieta "Opinia o nas". Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 poz.1182 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe udzielenie informacji zwrotnej.
www.gdansk.pl