12.7 ºC
54.9 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code
Biuro Zamiany Mieszkań
Mieszkańcy Gdańska, którzy z różnych powodów są zainteresowani zamianą swojego dotychczasowego lokum, będą mogli sprawnie tego dokonać. Umożliwia to nowo otwarte Biuro Zamiany Mieszkań, działające w ramach Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Powołanie Biura ma na celu realizację założeń wynikających z wielopłaszczyznowego systemu zamiany mieszkań. Program ten jest skierowany do najemców lokali komunalnych oraz właścicieli, którzy chcą przeprowadzić się do lokalu komunalnego. W Biurze można składać oferty, które trafią do banku danych, gdzie pozostaną przez 6 miesięcy. Umieszczenie takiej oferty to wydatek rzędu 30 zł. Każdy zainteresowany będzie mógł także przeglądać oferty zamiany mieszkań w internetowej przeglądarce, znajdującej się na stronie www.gznk.pl.
Wielopłaszczyznowy system zamiany mieszkań oraz stworzony dla jego potrzeb bank danych o lokalach mieszkalnych pozwoli, przy dobrowolnej współpracy z podmiotami zewnętrznymi tj. z Towarzystwami Budownictwa Społecznego, Bankami, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Deweloperami i Wspólnotami Mieszkaniowymi na gromadzenie i analizę informacji o możliwości:
  • nabycia lub wynajmu i zamiany mieszkań komunalnych na terenie Gdańska,
  • uzyskiwania mieszkań w ramach budownictwa społecznego,
  • zaciągania kredytów na wykup mieszkań,
  • zamiany mieszkania w ramach funkcjonującego systemu, ze wszystkimi podmiotami które w nim uczestniczą
Zgromadzone w banku danych informacje dadzą rzeczywisty obraz zapotrzebowania mieszkańców na konkretny typ pomocy mieszkaniowej oraz przyczynią się do zwiększenia aktywności mieszkańców, pragnących zmienić swoją sytuację mieszkaniową.

Wielopłaszczyznowy system zamiany lokali skierowany jest do:
  • najemców komunalnych lokali mieszkalnych
  • najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż gminny zasobu mieszkaniowego, z wyłączeniem najemców lokali, które stanowią własność osób fizycznych,
  • właścicieli lokali mieszkalnych,
  • osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Działania wielopłaszczyznowego systemu zamiany lokali obejmują:
  • zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy zadłużonymi najemcami, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, a innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany mieszkań w celu uniknięcia rozwiązania z zadłużonym najemcą stosunku najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o opróżnienie lokalu,
  • zamiany lokali komunalnych pomiędzy najemcami w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub zamieszkującymi w jednolokalowych budynkach komunalnych, którzy nie wyrażają woli skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu, a innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany lokali, którzy zobowiążą się do nabycia zamienionego lokalu,
W wyniku realizacji systemu zamiany mieszkań, nastąpi wyprowadzenie lokali socjalnych z I strefy czynszowej. Zwalniane lokale socjalne w tej strefie, będą wynajmowane już jako nie socjalne, w ramach wykazów osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu w zamian za jego remont, bądź po przeprowadzeniu remontu ze środków Gminy jako lokale zamienne. Istniejące w tych rejonach miasta lokale substandardowe, usytuowane w przyziemiach budynków będą przekwalifikowywane na lokale użytkowe.

Biuro Zamiany Mieszkań
Ul. Dyrekcyjna 6
80 - 852 Gdańsk
Telefony: 320-76-73, 320-76-74, 320-79-62, 320-79-63, od 320-80-64 do 320-80-69
Fax: 320-79-62
E-mail: bzm@gznk.pl

Więcej informacji o zasadach funkcjonowania Biura Zamiany Mieszkań na stronie www.gznk.pl/bzm

Karol Polejowski

Publikacja: 09.12.2004 13:02

www.gdansk.pl