12.7 ºC
54.9 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code
Nowe zasady gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych w Gdańsku

Od lipca przyszłego roku - w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości - odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całym kraju przejmują gminy. Roczny koszt obsługi całego systemu szacowany jest na ok. 82 800 000 zł.

Obecnie za wywóz śmieci rozliczamy się indywidualnie - na przykład z zarządcami i administratorami budynków, lub tez bezpośrednio z firmami zajmującymi się ich wywozem. Nowe przepisy sprawią, że obowiązek wyegzekwowania „opłaty śmieciowej” od mieszkańców Gdańska spadnie na gminę. Wymaga to całkowitej reorganizacji dotychczasowego systemu, a także wprowadzenia nowej metody rozliczenia.

Z dniem 1 lipca 2013 roku Miasto Gdańsk przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Dodatkowo gmina będzie zobligowana do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk. Gdańsk zobowiązany będzie również do prowadzenia działań edukacyjnych, a także do całościowej obsługi administracyjnej systemu poboru opłat i kontroli odpadów. Dodatkowy zakres usług sprawia, że roczny koszt obsługi całego systemu szacowany jest na ok. 82 800 000 zł. Kwotę tę gmina ma obowiązek zebrać w formie opłaty śmieciowej od wszystkich mieszkańców.

Co ważne - miasto nie może zarabiać na nowym podatku. Zgodnie z ustawą cała zebrana kwota musi zostać przeznaczona na obsługę systemu. Jeśli okaże się, że w danym roku wpłaty są wyższe niż poniesione wydatki, to w następnym opłata będzie obniżona. Natomiast przypadku zbyt niskiej kalkulacji gmina będzie musiała podnieść opłaty w kolejnym roku.

Jedna z czterech metod

- Ustawodawca narzuca gminom wybór jednej z czterech możliwości ustalenia stawki podatku - w zależności od ilości zużytej wody, ilości osób w mieszkaniu, metrażu mieszkania, lub opłaty ryczałtowej. Problem w tym, że żadnej z nich nie da się określić jako „najlepszej”. Możemy tylko starać się wybrać najmniej niesprawiedliwą - tłumaczy Maciej Lisicki, zastępca prezydenta miasta.

W Gdańsku wyliczenie stawek opłaty dla poszczególnych metod za okres 1 lipca - 31 grudnia 2013 wygląda następująco:

Metoda „osobowa”
41 400 000 zł : 460 000 osób : 6 m-cy = 15,00 zł/os

Metoda „wodna”
41 400 000 zł : 6 m-cy * 12 m-cy : 17 002 000 m3 = 4,87 zł/m3

Metoda „powierzchniowa”
41 400 000 zł : 10 402 332 m3 : 6 m-cy = 0,66 zł/m2

Metoda „ryczałtowa”
41 400 000 (zł) : 184 000 gospodarstw domowych : 6 m-cy = 37,50 zł

(Dane dotyczące ilości mieszkańców, ilości gospodarstw domowych, powierzchni lokali mieszkalnych i ilości zużytej wody - GUS)

Wybrana przez gminę metoda powinna być najtańsza (najmniejsza ilość nowych etatów potrzebnych do weryfikacji deklarowanych danych, prowadzenia ewidencji, obsługi prawnej i administracyjnej) i łatwa do stosowania przez mieszkańców (deklaracje składane jednokrotnie), a przy tym szczelna (uniemożliwiająca nadużycia). Z tych względów względu rekomendowaną metodą jest metoda ryczałtowa. Metoda ta - w porównaniu z pozostałymi - jest najkorzystniejsza dla rodzin trzyosobowych i większych, które stanowią ok. 70 % wszystkich gospodarstw domowych w Gdańsku. Natomiast w przypadku gospodarstw jedno i dwuosobowych o niskich dochodach - większą część opłaty śmieciowej pokryje dodatek mieszkaniowy wypłacany przez MOPR.

Po zapoznaniu się z wyliczeniami metodę ryczałtową jako najkorzystniejszą wskazali również uczestnicy organizowanych przez miasto spotkań informacyjno-konsultacyjnych - zarówno zarządcy gdańskich wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, jak też mieszkańcy.

Niesegregowane - znaczy droższe

Skąd pomysł wprowadzenia w całej Polsce „podatku śmieciowego”? Jedna osoba wytwarza średnio 0,6–0,9 kg odpadów dziennie, a rocznie – 220–350kg. Większość naszych śmieci nie jest przetwarzana i trafia na powiększające się z roku na rok wysypiska, gdzie rozkłada się przez lata. Tymczasem celem, do którego mają dążyć wszystkie kraje UE, jest stworzenie systemu, w którym jak najwięcej odpadów jest przetwarzanych.

Do zmiany zasad selekcji, składowania i utylizacji odpadów komunalnych zmuszają nas regulacje unijne: do końca 2013 r. Polska musi zacząć wywiązywać się z dyrektywy 1999/31/WE (tzw. składowiskowej), co oznacza obniżenie do poziomu poniżej 50 proc. ilości odpadów znajdujących się na składowiskach (obecnie ten poziom wynosi w Polsce 87 proc., a w Unii Europejskiej – 47 proc.). Jeżeli do 2013 r. nie obniżymy ilości składowanych odpadów, czekają nas kary finansowe w wysokości setek tysięcy euro miesięcznie.

W Gdańsku od 2010 roku funkcjonuje dualny system segregacji odpadów - śmieci dzielimy na tzw. frakcję „suchą” i „mokrą”. Obecnie systemem tym objęta jest ponad połowa powierzchni Gdańska. W 2013 roku system dualny zostanie wprowadzony w całym mieście, a wszyscy mieszkańcy będą musieli zadeklarować, czy zamierzają segregować odpady.

Ustawa nakłada na Radę Miasta obowiązek uchwalenia dwóch stawek opłat - dla śmieci segregowanych (podane powyżej), oraz dla śmieci niesegregowanych. Znaczna różnica wysokości obu stawek (od 50 do nawet 100%) wynika przede wszystkim z wyższych kosztów utylizacji odpadów „zmieszanych”, ale ma też dodatkowo motywować mieszkańców do selekcji odpadów.

Biorąc pod uwagę wysoką świadomość ekologiczną gdańszczan można założyć, że wszyscy mieszkańcy zdecydują się na selekcję odpadów. Ponieważ jednak nie można wykluczyć pomyłek, zwłaszcza w początkowym okresie działania systemu, firmy wykonujące dla miasta usługę odbioru i przewozu śmieci zobowiązane będą do bieżących kontroli jakości segregacji odpadów. Kontrole mają zapobiec sytuacjom, w których za śmieci zebrane jako segregowane, miasto będzie musiało płacić na wysypisku jak za „zmieszane”, czyli więcej.

Szczegółowe kontrole zawartości pojemników na odpady będzie również przeprowadzał Zarząd Dróg i Zieleni. W razie wykrycia nieprawidłowości (np. nieprzestrzegania zadeklarowanej segregacji odpadów) - wykonana zostanie szczegółowa dokumentacja fotograficzna, będzie ona podstawą do przedsięwzięcia przewidzianych procedurami działań, czyli np. zwiększenia stawek opłat za wywóz śmieci.

Najwięcej pomyłek związanych z segregacją zdarzać się może w budynkach wielorodzinnych, posiadających wspólne śmietniki. Ustawa narzuca niestety, że w takim przypadku wyższa opłata za dany okres rozliczeniowy musi zostać naliczona wszystkim lokatorom.

Gdańsk w środku stawki

Do końca 2012 roku samorządy będą musiały wybrać metodę naliczania i określić wysokość stawek. Ze względu na to, że system obsługiwany przez gminy ma obejmować znacznie więcej elementów niż dotychczas, w całej Polsce ceny będą wyższe niż obecnie. Jak nasze miasto wypada na tle tych gmin, które już podały swoje stawki?

Lp. Gmina Metoda Stawka
- segregowane
Stawka
- niesegregowane

Różnica wysokości
między opłatami

1 Olsztyn osobowa 13,22 zł 14,03 zł 6%
2 Bydgoszcz osobowa 12 - 18 zł 24 - 36 zł 100%
3 Katowice osobowa ok. 17 zł ok. 22 zł 30%
4 Poznań osobowa ok. 17,5 zł ok. 20 zł 25%
5 Łódź osobowa 18,12 zł 36,24 zł 100%
6 Bielsko-Biała wodna 4,3 zł 6,9 zł 60%
7 Szczecin wodna 4,94 zł 6,43 zł 30%
8 Lublin wodna ok. 5 zł ok. 6 zł 20%
9 Siedlce powierzchniowa 0,51 zł 0,68 zł 30%
10 Opole powierzchniowa 0,55 zł 0,80 zł 45%
11 Gdańsk ryczałtowa 38 76 zł 100%
12 Białystok ryczałtowa 39,8 zł 59,7 zł 50%


Nowy system i co dalej?

Poza zmianą metody naliczania opłat nowe zasady gospodarowania odpadami nieznacznie wpłyną na przeciętną gdańską rodzinę. Najważniejsze o czym będzie trzeba pamiętać, to o rozwiązaniu indywidualnej umowy z obecnym odbiorcą odpadów tak, by wygasła ona z końcem czerwca 2013.

Mieszkańcy - indywidualnie lub poprzez zarządy swoich wspólnot lub spółdzielni - będą też musieli zadeklarować, czy decydują się na płacenie stawki za śmieci posegregowane, czy zmieszane. Deklaracje te trzeba będzie składać do 31 marca 2013 - albo osobiście w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku albo listownie - na adres ZDiZ.

Od 1 lipca 2013 Zarząd Dróg i Zieleni będzie pobierał od mieszkańców opłaty zgodnie z zadeklarowaną stawką. Opłata naliczana będzie z częstotliwością kwartalną, ale oczywiście będzie można będzie rozbić ją na mniejsze kwoty i płacić np. raz w miesiącu. Najważniejsze, żeby płacąc w ratach nie przekroczyć określonego terminu płatności kwoty kwartalnej. Przekroczenie go spowoduje bowiem automatyczne naliczenie odsetek karnych.

Zobacz również:
- Nowe zasady gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych w Gdańsku - prezentacja (914.72 KB)

- Nowe zasady gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych w Gdańsku - prezentacja (rozszerzona) (3.47 MB)


Publikacja: 27.11.2012 13:27

www.gdansk.pl