21.6 ºC
70.9 ºF
zachmurzenie umiarkowane, opadów brak
A A A
...
QR Code
Pomoc dla bezdomnych

Zbliża się okres zimowy, szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji regularnie odwiedzają miejsca, w których najczęściej przebywają bezdomni, w tym ogródki działkowe.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach lub podobnych miejscach, prosimy niezwłocznie zgłaszać do:

Referatu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku, tel. 342 13 10 (dni powszednie w godz. 7.30-15.30)
Noclegowni przy ul. Żaglowej 1, pod numerem interwencyjnym całodobowego telefonu - (058) 342 13 14
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego, pod całodobowym bezpłatnym numerem 987

Każdy sygnał jest bardzo cenny. Dzięki takim informacjom można uratować ludzkie życie. Informacje w sprawie osób bezdomnych można także zgłaszać do dyżurnego Straży Miejskiej (tel. alarmowy 986) i Policji (tel. alarmowe 997 i 112) w Gdańsku.

W Gdańsku jest 12 placówek dla osób bezdomnych. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Placówki dysponują łącznie blisko 700 miejscami dla osób potrzebujących.

Placówki dla osób bezdomnych w Gdańsku:

- Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1, tel. (058) 342 1314,
- Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Przegalińska 135, tel. (058) 308 05 94,
- Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, tel. (058) 342 26 45,
- Gdańska Fund. Kultury Chrześcijańskiej im. św. Brata Alberta, ul. Równa 14, tel. (058) 309 00 18,
- Stow. Opiekuńczo - Resocjalizacyjne "Prometeusz", ul. Sucharskiego 1, tel. (058) 721 53 77,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność "Emaus", ul. Sandomierska 55/57, tel. (058) 305 59 79,
- Tow. Wspierania Potrzebujących "Przystań", noclegownia, ul. Mostowa 1, tel. (058) 721 50 70,
- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu, schronisko, ul. Kochanowskiego 7a, tel. (058) 344 31 49,
- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu, schronisko, ul. Sztutowska 16a, tel. (058) 301 85 43,
- Dom Samotnej Matki, ul. Matemblewska, tel. (058) 348 03 70,
- Centrum Usług Socjalnych "Agape", schronisko, ul. Modra 27, tel. (058) 718 23 80,
- Ogrzewalnia na Dworcu Głównym PKP w Gdańsku.

Rzecznik Osoby Bezdomnej

Projekt "Rzecznik Osoby Bezdomnej" realizowany jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, w ramach Funduszu Dla Organizacji Pozarządowych. W ramach projektu udzielane są bezpłatne porady prawne, rodzinne i zawodowe osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. Gdańskim Rzecznikiem jest Hanna Uzdowska, a dyżury pełni w dniach:

• poniedziałek: 16.30-19.30
• środa: 16.30-18.30
• czwartek: 8.00-11.30

Spotkania odbywają się w Nowym Porcie, przy ul. Władysława IV 12 (budynek przy zajezdni tramwajowej). Tel.: (058) 343 28 37 (w godzinach urzędowania). Po pomoc mogą zgłaszać się wszystkie osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Michał Piotrowski / Biuro Prasowe

 


Publikacja: 05.11.2009 15:08

www.gdansk.pl