18.9 ºC
66.0 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code
Rewitalizacja Nowego Portu oficjalnie rozpoczęta! - podpisano Porozumienie na rzecz Rewitalizacji Społecznej Nowego Portu

27 czerwca 2009 r. trzynastu sygnatariuszy, w tym prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz, podpisało Porozumienie na rzecz Rewitalizacji Społecznej Nowego Portu. To już druga koalicja, spośród czterech, które zawiążą się na rzecz „odbudowy" gdańskich dzielnic.

Uroczyste podpisanie porozumienia, nie było tego dnia jedynym ważnym wydarzeniem w Nowym Porcie. Dawna osada portowa ożyła na kilka godzin, za sprawą warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży z cyklu - „Nowy Port Artystyczny". To wszystko działo się na boisku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Nowym Porcie. Dzięki warsztatom - „Hyde Park - Nowy Port Pojutrze", których autorem było Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Nowy Port, portowa dzielnica stała się forum swobodnego wypowiadania wszelkich poglądów w imię wolności Sztuki i Słowa. Uczestnicy brali udział w warsztatach kreatywnego myślenia oraz projektowania, multimediów, dźwięków i rysunku.

Warsztaty zorganizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia nie były jednorazowym przejawem aktywności tej instytucji w Nowym Porcie. CSW Łaźnia, które już od 10 lat funkcjonuje w Dolnym Mieście, włącza się aktywnie w działania rewitalizacyjne na rzecz Nowego Portu. Od roku trwają prace adaptacyjno - remontowo - rewaloryzacyjne, w budynku dawnej łaźni miejskiej, która pełnić będzie funkcje filii CWS. Oprócz artystyczno - kulturalnych propozycji skierowanych przede wszystkim do mieszkańców, w budynku dawnej łaźni będzie także funkcjonować kameralna sala kinowa i nowoczesna, choć mała, biblioteka z czytelnią. W ten sposób wypełniona zostanie luka, która powstała w wyniku likwidacji Morskiego Domu Kultury.

Oprócz działań kulturalnych, artystycznych w najbliższych latach zapoczątkowane zostaną działania w sferze społecznej, skierowane do najbardziej potrzebujących grup mieszkańców. Priorytetem w sferze działalności społecznej w Nowym Porcie jest zwiększenie aktywności mieszkańców dzielnicy. Zaangażowani w projekt Partnerzy którymi są m.in.: Towarzystwo Świętego Brata Alberta, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki przygotowują działania, których adresatami są zarówno najstarsi, jak i najmłodsi mieszkańcy dzielnicy.

- Koalicja ma charakter otwarty. Organizacje bądź instytucje, które będą chciały włączyć się w działania na rzecz rewitalizacji Nowego Portu, będą mogły przystąpić do już zawiązanej koalicji - zaznacza Katarzyna Kownacka-Nowaczek, z Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Referat Rewitalizacji WUAiOZ pełni funkcję koordynatora koalicji zawieranych na rzecz rewitalizacji społecznej gdańskich dzielnic.

Sygnatariuszami Porozumienia na rzecz Rewitalizacji Społecznej Nowego Portu są:

Prezydent Miasta Gdańska
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia"
Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Centrum Interwencji Kryzysowej
Franciszkański Ruch Ekologiczno - Chrześcijański „FRECH"
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Klub Przyjaciół Nowego Portu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Rada Osiedla Nowy Port
Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
Zarząd Rady Osiedla Nowy Port


Planowane działania rewitalizacyjne w sferze społecznej w Nowym Porcie

Działania adresowane do mieszkańców dorosłych
W Nowym Porcie funkcjonować będzie świetlica dla dorosłych, która pełnić będzie funkcję miejsca rozwoju indywidualnych umiejętności, talentów oraz przestrzeni spotkań mieszkańców przy filmie, czy wspólnych wspominkach - cykl spotkań - Nowy Port dawniej i dziś.
„La Femme dzień" będzie dniem wyłącznie dla kobiet. Na piękniejszą część Nowego Portu czekać będą instruktorzy aerobiku, tańca, wizażystki, a także grupa wsparcia, psychologowie. W pakiecie także działania zmierzające do przybliżenia mieszkańcom Nowego Portu życie kulturalne miasta - spotkania z ciekawymi osobami z Trójmiasta i okolic (sportowcami, radnymi, artystami); wernisaże Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fotograficznej i Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

...do seniorów
Utworzony zostanie Klub Aktywnego Seniora - mieszkańcy Nowego Portu korzystać będą z różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu. Będą mieli swoją przestrzeń, w której będą mogli spędzać czas na rozmowie przy grze w szachy, brydża sportowego, Strable, etc. Do dyspozycji seniorów będzie również prasa codzienna, mała biblioteczka, etc.

...do dzieci i młodzieży
Bogaty pakiet zajęć edukacyjnych, artystycznych i sportowych dostosowany będzie do wieku odbiorców. Zajęcia prowadzone będą w kilku miejscach m.in. w budynku dawnej łaźni - siedzibie CSW Łaźnia. Osobami prowadzącymi zajęcia będą m.in. trójmiejscy artyści i sportowcy.

Anna Dobrowolska / Biuro Prasowe


Publikacja: 29.06.2009 15:39

www.gdansk.pl