17.6 ºC
63.7 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak

ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk
tel. sekretariat: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57, e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

A A A
...
QR Code
Gdańsk zaprasza 6-latki do pierwszej klasy

Gdańsk zaprasza 6-latki do pierwszej klasy
List Prezydenta Miasta Gdańska do rodziców dzieci 6-letnich
Harmonogram działań

I. Działania informacyjne skierowane do rodziców dzieci 6-letnich:

 1.  akcja informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej – promocja konkursu dla rad rodziców „Mam 6 lat", przekazanie plakatów i ulotek oraz listów skierowanych do rad rodziców i dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych (28.01-6.02.2013)
 2. działania organizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (styczeń – czerwiec 2013 r.):
  • spotkania z rodzicami dzieci urodzonych w 2007 roku i ich wychowawcami w każdej szkole podstawowej i przedszkolu z rejonu działania poradni,
  • konsultacje i prezentacje z elementami pracy warsztatowej dla rodziców,
  • zajęcia dla dzieci 6-letnich wspierające m.in. rozwój psychoruchowy, społeczno-emocjonalny, gotowość do nauki czytania.
 3. Spotkanie Pani Joanny Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z dyrektorami gdański szkół podstawowych i przedszkoli oraz z rodzicami dzieci 6-letnich – konferencja prasowa  (27.02.2013 r.)
 4. szkoły podstawowe:
  Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci – szkoły organizują dzień otwarty wybierając, w uzgodnieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, jedną z sobót w marcu (harmonogram dni otwartych Wydział Edukacji udostępnia mieszkańcom elektronicznie)
 5. przedszkola:
  • lekcje dla przedszkolaków w szkole lub wycieczki do szkoły podstawowej
  • organizowane w przedszkolu spotkania rodziców z pracownikami najbliższej szkoły podstawowej (dyrektor/wicedyrektor, pedagog szkolny, psycholog, nauczyciel/e obejmujący klasę pierwszą we
   wrześniu 2013 r., przedstawiciel WE)

II. Działania wspierające skierowane do nauczycieli:

 1. konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, dotycząca promocji idei posłania dzieci 6-letnich do pierwszej klasy (05.03. 2013 r.)
 2. konferencja na temat dojrzałości szkolnej dla nauczycieli obejmujących we wrześniu 2013 r. oddział "0"  w przedszkolu i klasę "0" lub "I" w szkole podstawowej (14.03.2013 r.).
 3. spotkania warsztatowo – szkoleniowe organizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne  i Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku dla nauczycieli klas 0-III w tematyce: sześciolatek w szkole – potrzeby i trudności, dojrzałość szkolna, praca w grupie zróżnicowanej wiekowo, badanie gotowości szkolnej, kształtowanie dojrzałości emocjonalnej dzieci rozpoczynających naukę w szkole i in.

III. Kampania informacyjna w mass mediach:

www.gdansk.pl
www.youtube.com/user/gdanskpl, www.facebook.com/MiastoGdansk
TVP Gdańsk,
Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Nasze Miasto, Metro
www.trojmiasto.pl, www.gdansk.naszemiasto.pl, www.mojeosiedle.pl

Zobacz


Publikacja: 08.03.2013 10:34

www.gdansk.pl