Monika Wojda
Monika Wojda
GCM

Z-ca Dyrektora: Monika Wojda

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
nr wew. 6372
tel.: +48 58 323 63 72
fax: +48 58 323 66 72

filipowicz
filipowicz
archiwum

Z-ca Dyrektora: Tomasz Filipowicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 19
nr wew. 6019
tel.: +48 58 323 60 19
fax: +48 58 323 66 72

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wso@gdansk.gda.pl