szczypinska
szczypinska
Fot. Grzegorz Mehring

Dyrektor: Kazimiera Szczypińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
nr wew. 6372
tel.: +48 58 323 63 72
fax: +48 58 323 66 72

Monika Wojda
Monika Wojda
Fot. GCM

Z-ca Dyrektora: Monika Wojda

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
nr wew. 6372
tel.: +48 58 323 63 72
fax: +48 58 323 66 72

bystry
bystry
Fot. Jerzy Pinkas
Z-ca Dyrektora: Grzegorz Bystry

ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
nr wew. 7160
tel.: +48 58 323 71 60
fax: +48 58 323 71 59
Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wso@gdansk.gda.pl