Szczegóły oferty

Kategoria:
Usługi

Położenie:
Gdańsk - Letnica, ul. Uczniowska

Numer działki:
114/2

Obręb ewidencyjny:
59

Powierzchnia:
830 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00010830/3

Przeznaczenie:
ZABUDOWA USŁUGOWA a) z wyłączeniem: - rzemiosła produkcyjnego, - stacji paliw, - warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, - stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów. b) dopuszcza się: - parkingi i garaże dla samochodów osobowych, - salony samochodowe (z serwisem), - małe hurtownie do 2000 m² powierzchni użytkowej, - budynki zamieszkania zbiorowego, - mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Funkcje wyłączone jako niepożądane - obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; - szpitale, domy opieki społecznej i budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 2. przedmiotowej karty terenu 002-U33

Cena wywoławcza:
525 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza gruntu brutto(cena obejmuje 23% podatek VAT) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Przedmiotowa działka jest niezabudowana, posiada regularny, zbliżony do rombu kształt. Działka położona jest na płaskim terenie, na którym występuje wysoki poziom wód gruntowych. Na terenie działki znajduje się fragment ogrodzenia od strony posesji usytuowanej pod adresem Uczniowska 37. Ogrodzenie nie stanowi nakładów współużytkowników wieczystych działki nr 113/2 i nie przebiega zgodnie z granicą geodezyjną. Dostępność drogowa do przedmiotowej nieruchomości – od drogi serwisowej – ulicy Uczniowskiej 023-KD83/KD81 lub terenu projektowanej ulicy o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym 034-KX z wjazdem z drogi publicznej, którą jest ul. Sucha.

Kontakt:
Małgorzata Ryba 58 32 36 229 pok. 229

Gdańsk - Letnica, ul. Uczniowska
Gdańsk - Letnica, ul. Uczniowska