Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
ul. Świrskiego Wieżycka

Numer działki:
1110

Obręb ewidencyjny:
74

Powierzchnia:
1 487 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00045961/4

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

Cena wywoławcza:
474 513,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto uwzględniająca 23% - ową stawkę VAT od towarów i usług. Płatność jednorazowa przez zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
własność

Uwagi:

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel. ++4858 3236229

ul. Świrskiego  Wieżycka
ul. Świrskiego  Wieżycka
ul. Świrskiego  Wieżycka