Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk – Zakoniczyn, ul. Wieżycka 11

Numer działki:
10/73

Obręb ewidencyjny:
74

Powierzchnia:
1 340 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdań„ska

Księga Wieczysta:
GD1G/00045961/4

Przeznaczenie:
Funkcja mieszkaniowa ekstensywna

Cena wywoławcza:
420 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena zawiera 23% VAT. Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Własność

Uwagi:

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Zakoniczyn, ul. Wieżycka 11
Gdańsk – Zakoniczyn, ul. Wieżycka 11
Gdańsk – Zakoniczyn, ul. Wieżycka 11