Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk - Olszynka, ul. Miodowa 5 i 7

Numer działki:
466/2, 467/2

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
1 064 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047348/5, GD1G/00053042/5

Przeznaczenie:
zabudowa mieszkaniowa ekstensywna

Forma zbycia:

Uwagi:
Stanowi potencjalną ofertę Gminy Miasta Gdańska.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 6 229

Gdańsk - Olszynka, ul. Miodowa 5 i 7
Gdańsk - Olszynka, ul. Miodowa 5 i 7