lechowicz
lechowicz
Fot. x
Dyrektor: Tomasz Lechowicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 379
tel.: +48 58 323 63 79
fax: +48 58 323 66 79

plonka
plonka
Fot. x
Z-ca dyrektora: Halina Płonka - Kierownik Referatu

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 379
tel.: +48 58 323 63 79
fax: +48 58 323 66 79

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: ws@gdansk.gda.pl