Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce - zasady wpisu, zmian i wykreśleń w Rejestrze

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce - zasady wpisu, zmian i wykreśleń w Rejestrze

A
A
Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2018 r.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków oraz klubów dziecięcych tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

 Do dnia 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty zarejestrowane przed 1 stycznia 2018 roku prowadzące żłobki i kluby dziecięce zobowiązane są uzupełnić (za pośrednictwem PIU Emp@tia) dane w rejestrze. Obowiązek ten wynika z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. 2017.1428).

 Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22 529-06-60.

Załączniki do wniosków:

Wszelkie wymagane przy składaniu e-wniosku załączniki np. pozytywna opinia komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku czy zaświadczenie o niekaralności itp. należy zeskanować i załączyć do elektronicznego wniosku o wpis do rejestru wniosku.

Opłaty:

Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 350 zł. Należy ją uiścić na konto UM w Gdańsku nr rachunku: 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy załączyć do elektronicznego wniosku o wpis do rejestru.