dawidowski
dawidowski
Fot. Grzegorz Mehring
Dyrektor: Marcin Dawidowski

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 404
tel.: +48 58 526 80 00
fax: +48 58 526 80 01

kus
kus
Fot. Grzegorz Mehring
 

Z-ca Dyrektora: Izabela Kuś

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 401
tel.: +48 58 526 80 02
fax: +48 58 526 80 01

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat wydziału:

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpr@gdansk.gda.pl
tel.: +48 58 526 80 00