filipowicz
filipowicz
Fot. archiwum
p.o. Dyrektor: Tomasz Filipowicz
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 20
nr wew. 6020
tel.: +48 58 323 60 20
fax: +48 58 302 39 41

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wom@gdansk.gda.pl