koczot
koczot
Fot. Grzegorz Mehring
Dyrektor: Bogumił Koczot

ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 205
nr wew. 6770
tel.: +48 58 323 67 70
fax: +48 58 322 39 29

gaj
gaj
Fot. Grzegorz Mehring
Z-ca Dyrektora: Beata Gaj

ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 22
nr wew. 6801
tel.: +48 58 323 68 01
fax: +48 58 322 39 29

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wg@gdansk.gda.pl