wonerska
wonerska
Fot. Grzegorz Mehring
Dyrektor: Maria Wonerska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 267
nr wew. 6267
tel.: +48 58 323 62 67
fax: +48 58 323 65 67

kosinska
kosinska
Fot. Grzegorz Mehring
Z-ca Dyrektora: Emilia Kosińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 267
nr wew. 6267
tel.: +48 58 323 62 67
fax.: +48 58 323 65 67

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wf@gdansk.gda.pl