wonerska
wonerska
Fot. Grzegorz Mehring
Dyrektor: Maria Wonerska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 267
nr wew. 6267
tel.: +48 58 323 62 67
fax: +48 58 323 65 67

czajkowska
czajkowska
Fot. archiwum

p.o. Z-ca Dyrektora: Krystyna Czajkowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 264
nr wew. 6264
tel.: +48 58 323 62 64
fax: +48 58 323 65 67

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wf@gdansk.gda.pl