czajkowska
czajkowska
archiwum

p.o. Z-ca Dyrektora: Krystyna Czajkowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 273
nr wew. 6273
tel.: +48 58 323 62 73
fax: +48 58 323 65 67

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wf@gdansk.gda.pl